अबिभावक बिहिन बालबालिकाहरुको खोजी उदार तथा दिगो संरक्षण हाम्रो अभियान

Category: Donors/अभियन्ता साथीहरू

भिम प्रसाद सापकोटा

प्रबेश शुल्क वापत प्राप्त रु. १,००० Month of Year Donation amount भाद्र, August/ September २०७८/2021 अस्विन , September/ October २०७८/2021 कार्तिक, October/November २०७८/2021 मंसिर, November/December २०७८/2021 पौष, December/January २०७८/2022 माघ, January/February २०७८/2022 फाल्गुन, February/March २०७८/2022 चैत्र, March/April २०७८/2022 वैशाख, April/May २०७९/2022 जेष्ठ, May/June २०७९/2022 आषाढ, June/July २०७९/2022

 • २०७८ भाद्र १७, बिहीबार ०४:३३
रत्नकृष्ण श्रेष्ठ

प्रबेश शुल्क वापत प्राप्त रु. १,००० सेवक नेपाल बालगृहमा भोजनासेवाको लागि रु. ५,००० /- सहयोग प्राप्त Month of Year Donation amount भाद्र, August/ September २०७८/2021 Rs. 500 अस्विन , September/ October २०७८/2021 कार्तिक, October/November २०७८/2021 मंसिर, November/December २०७८/2021 पौष, December/January २०७८/2022 माघ, January/February २०७८/2022 फाल्गुन, February/March २०७८/2022 चैत्र, March/April २०७८/2022 वैशाख, April/May २०७९/2022 जेष्ठ, […]

 • २०७८ भाद्र १६, बुधबार १३:००
साजन थापा

प्रबेश शुल्क वापत प्राप्त रु. १,००० Month of Year Donation amount श्रावण, July/August २०७८/2021 Rs. 500 भाद्र, August/ September २०७८/2021 Rs. 500 अस्विन , September/ October २०७८/2021 Rs. 500 कार्तिक, October/November २०७८/2021 Rs. 500 मंसिर, November/December २०७८/2021 Rs. 500 पौष, December/January २०७८/2022 Rs. 500 माघ, January/February २०७८/2022 Rs. 500 फाल्गुन, February/March २०७८/2022 Rs. 500 चैत्र, […]

 • २०७८ भाद्र १६, बुधबार १२:२०
राम बहादुर सिंह ठकुरी

प्रबेश शुल्क वापत प्राप्त रु. १,०००  Month of Year Donation amount श्रावण, July/August २०७८/2021 Rs. 500 भाद्र, August/ September २०७८/2021 Rs. 500 अस्विन , September/ October २०७८/2021 Rs. 500 कार्तिक, October/November २०७८/2021 Rs. 500 मंसिर, November/December २०७८/2021 पौष, December/January २०७८/2022 माघ, January/February २०७८/2022 फाल्गुन, February/March २०७८/2022 चैत्र, March/April २०७८/2022 वैशाख, April/May २०७९/2022 […]

 • २०७८ भाद्र १६, बुधबार १२:०६
ऋषिराज सुवेदी

प्रबेश शुल्क वापत प्राप्त रु. १,००० Month of Year Donation amount आषाढ, June/July २०७८/2021 Rs. 500 Month of Year Donation amount श्रावण, July/August २०७८/2021 भाद्र, August/ September २०७८/2021 अस्विन , September/ October २०७८/2021 कार्तिक, October/November २०७८/2021 मंसिर, November/December २०७८/2021 पौष, December/January २०७८/2022 माघ, January/February २०७८/2022 फाल्गुन, February/March २०७८/2022 चैत्र, March/April २०७८/2022 वैशाख, April/May […]

 • २०७८ भाद्र १६, बुधबार ११:५४
युनेश दाहाल

प्रबेश शुल्क वापत प्राप्त रु. १,००० Month of Year Donation amount आषाढ, June/July २०७८/2021 Rs. 500 Month of Year Donation amount श्रावण, July/August २०७८/2021 Rs. 500 भाद्र, August/ September २०७८/2021 Rs. 500 अस्विन , September/ October २०७८/2021 कार्तिक, October/November २०७८/2021 मंसिर, November/December २०७८/2021 पौष, December/January २०७८/2022 माघ, January/February २०७८/2022 फाल्गुन, February/March २०७८/2022 चैत्र, […]

 • २०७८ भाद्र १६, बुधबार ११:४२
बिनोद ढकाल

प्रबेश शुल्क वापत प्राप्त रु. १,००० Month of Year Donation amount आषाढ, June/July २०७८/2021 Rs. 500 Month of Year Donation amount श्रावण, July/August २०७८/2021 Rs. 500 भाद्र, August/ September २०७८/2021 Rs. 500 अस्विन , September/ October २०७८/2021 कार्तिक, October/November २०७८/2021 मंसिर, November/December २०७८/2021 पौष, December/January २०७८/2022 माघ, January/February २०७८/2022 फाल्गुन, February/March २०७८/2022 चैत्र, March/April २०७८/2022 […]

 • २०७८ भाद्र १६, बुधबार ११:२९
तेज कुमार गुरुङ

प्रबेश शुल्क वापत प्राप्त रु. १,००० Month of Year Donation amount जेष्ठ, May/June २०७८/2021 20,000 W आषाढ, June/July २०७८/2021 20,000 W Month of Year Donation amount श्रावण, July/August २०७८/2021 20,000 W भाद्र, August/ September २०७८/2021 20,000 W अस्विन , September/ October २०७८/2021 20,000 W कार्तिक, October/November २०७८/2021 मंसिर, November/December २०७८/2021 पौष, December/January २०७८/2022 […]

 • २०७८ भाद्र १६, बुधबार ११:१४
विश्वराम ढकाल

प्रबेश शुल्क वापत प्राप्त रु. १,००० Month of Year Donation amount जेष्ठ, May/June २०७८/2021 Rs. 1,000 आषाढ, June/July २०७८/2021 Rs. 1,000 Month of Year Donation amount श्रावण, July/August २०७८/2021 Rs. 1,000 भाद्र, August/ September २०७८/2021 Rs. 1,000 अस्विन , September/ October २०७८/2021 Rs. 1,000 कार्तिक, October/November २०७८/2021 Rs. 1,000 मंसिर, November/December २०७८/2021 पौष, December/January २०७८/2022 […]

 • २०७८ भाद्र १६, बुधबार ११:०४
कुमार गौतम

प्रबेश शुल्क वापत प्राप्त रु. १,००० Month of Year Donation amount जेष्ठ, May/June २०७८/2021 Rs. 500 आषाढ, June/July २०७८/2021 Rs. 500 Month of Year Donation amount श्रावण, July/August २०७८/2021 Rs. 500 भाद्र, August/ September २०७८/2021 Rs. 500 अस्विन , September/ October २०७८/2021 Rs. 500 कार्तिक, October/November २०७८/2021 Rs. 500 मंसिर, November/December २०७८/2021 Rs. 500 पौष, […]

 • २०७८ भाद्र १६, बुधबार १०:१२
भरत खड्का

प्रबेश शुल्क वापत प्राप्त रु. १,००० Month of Year Donation amount वैशाख, April/May २०७८/2021 Rs. 500 जेष्ठ, May/June २०७८/2021 Rs. 500 आषाढ, June/July २०७८/2021 Rs. 500 Month of Year Donation amount श्रावण, July/August २०७८/2021 भाद्र, August/ September २०७८/2021 अस्विन , September/ October २०७८/2021 कार्तिक, October/November २०७८/2021 मंसिर, November/December २०७८/2021 पौष, December/January २०७८/2022 माघ, January/February २०७८/2022 […]

 • २०७८ भाद्र १६, बुधबार ०९:५३
पुष्पा पौडेल

प्रबेश शुल्क वापत प्राप्त रु. १,००० Month of Year Donation amount वैशाख, April/May २०७८/2021 Rs. 1,000 जेष्ठ, May/June २०७८/2021 Rs. 1,000 आषाढ, June/July २०७८/2021 Rs. 1,000 Month of Year Donation amount श्रावण, July/August २०७८/2021 Rs. 1,000 भाद्र, August/ September २०७८/2021 Rs. 1,000 अस्विन , September/ October २०७८/2021 Rs. 1,000 कार्तिक, October/November २०७८/2021 Rs. 1,000 मंसिर, […]

 • २०७८ भाद्र १६, बुधबार ०९:३८
1 2 3 17