अबिभावक बिहिन बालबालिकाहरुको खोजी उदार तथा दिगो संरक्षण हाम्रो अभियान

योगिता गौतम (Kim yumi)

योगिता गौतम (Kim yumi)

ठेगाना भरतपुर उपमहानगरपालिका- चितवन
Email kimyumi8642@hanmail.net
सम्पर्क +82-10-547-58410
आबद्द मिति 1-July-2016/ २०७३ आषाढ १७
सदस्यता नम्बर ५२

उहाँले गर्नुभएको सहयोग विवरण:

Month ofYearDonation amount
आषाढ, June/July२०७३/201651000 ₩
२०७२/२०७३ मा यहाँबाट 51,000 ₩ प्राप्त हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 4,788 हुन गएको थियो ।
सेवक नेपालद्वारा संचालित बालगृह निर्माण सहयोग अभियान (२०७३) मा 25,000 ₩  सहयोग गर्नु भएकोमा त्यसको नेपाली रु. 2,252 भएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७३/201620000 ₩
भाद्र, August/September२०७३/201620000 ₩
अस्विन, September/October२०७३/201620000 ₩
कार्तिक, October/November२०७३/201620000 ₩
मङ्सिर, November/December२०७३/201720000 ₩
पौष, December/Januarry२०७३/201720000 ₩
माघ, January/Februarry२०७३/201720000 ₩
फाल्गुन, February/March२०७३/201720000 ₩
चैत्र, March/April२०७३/201720000 ₩
बैसाख, April/may२०७४/201720000 ₩
जेष्ठ, May/June२०७४/201720000 ₩
आषाढ, June/July२०७४/201720000 ₩
२०७३/२०७४ मा यहाँबाट 240,000 ₩ प्राप्त हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 22,535 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August २०७४/2017 20000 ₩
भाद्र, August/September २०७४/2017 20000 ₩
अस्विन, September/October २०७४/2017 20000 ₩
कार्तिक, October/November २०७४/2017 20000 ₩
मङ्सिर, November/December २०७४/2017 20000 ₩
पौष, December/Januarry२०७४/201820000 ₩
माघ, January/Februarry२०७४/201820000 ₩
फाल्गुन, February/March२०७४/201820000 ₩
चैत्र, March/April२०७४/201820000 ₩
बैसाख, April/may२०७५/201820000 ₩
जेष्ठ, May/June२०७५/201820000 ₩
आषाढ, June/July२०७५/201820000 ₩
२०७४/२०७५ मा यहाँबाट 240,000 ₩ प्राप्त हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 22,535 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August २०७५/2018 20000 ₩
भाद्र, August/September २०७५/2018 20000 ₩
अस्विन, September/October २०७५/2018 20000 ₩
कार्तिक, October/November २०७५/2018 20000 ₩
मङ्सिर, November/December २०७५/2018 20000 ₩
पौष, December/Januarry२०७५/2019 20000 ₩
माघ, January/Februarry२०७५/2019 20000 ₩
फाल्गुन, February/March२०७५/2019 20000 ₩
चैत्र, March/April२०७५/2019 20000 ₩
बैसाख, April/may२०७६/2019 20000 ₩
जेष्ठ, May/June२०७६/2019 20000 ₩
आषाढ, June/July२०७६/2019 20000 ₩
२०७५/२०७६ मा यहाँबाट 240,000 ₩ प्राप्त हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 22,284 हुन गएको थियो ।
सेवक नेपालद्वारा संचालित बालगृह निर्माण सहयोग अभियान (२०७६) मा 30,000 ₩ सहयोग गर्नु भएको थियो जसलाई नेपाली रुपैयामा कन्भर्ट गर्दा रु. 2,816 हुन पुगेको थियो । 
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August २०७६/2019 20000 ₩
भाद्र, August/September २०७६/2019 20000 ₩
अस्विन, September/October २०७६/2019 20000 ₩
कार्तिक, October/November २०७६/2019 20000 ₩
मङ्सिर, November/December २०७६/2019 20000 ₩
पौष, December/Januarry२०७६/2020 Rs. 1,000
माघ, January/Februarry२०७६/2020 Rs. 1,000
फाल्गुन, February/March२०७६/2020 Rs. 1,000
चैत्र, March/April२०७६/2020 Rs. 1,000
बैसाख, April/may२०७७/2020 Rs. 1,000
जेष्ठ, May/June२०७७/2020 Rs. 1,000
आषाढ, June/July२०७७/2020 Rs. 1,000
२०७६/२०७७ मा यहाँबाट 100,000 ₩ प्राप्त हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 9,285+7,000= रु. 16285 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August २०७७/2020 Rs. 1,000
भाद्र, August/September २०७७/2020 Rs. 1,000
अस्विन, September/October २०७७/2020 Rs. 1,000
कार्तिक, October/November २०७७/2020 Rs. 1,000
मङ्सिर, November/December २०७७/2020 Rs. 1,000
पौष, December/Januarry२०७७/2021 Rs. 1,000
माघ, January/Februarry२०७७/2021 Rs. 1,000
फाल्गुन, February/March२०७७/2021 Rs. 1,000
चैत्र, March/April२०७७/2021 Rs. 1,000
बैसाख, April/may२०७८/2021 Rs. 1,000
जेष्ठ, May/June२०७८/2021 Rs. 1,000
आषाढ, June/July२०७८/2021 Rs. 1,000
२०७७/२०७८ मा यहाँबाट प्राप्त हुन गएको रु. 12,000 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August २०७८/2021 Rs. 1,000
भाद्र, August/September २०७८/2021 Rs. 1,000
अस्विन, September/October २०७८/2021 Rs. 1,000
कार्तिक, October/November २०७८/2021 Rs. 1,000
मङ्सिर, November/December २०७८/2021 Rs. 1,000
पौष, December/Januarry२०७८/2022
माघ, January/Februarry२०७८/2022
फाल्गुन, February/March२०७८/2022
चैत्र, March/April२०७८/2022
बैसाख, April/may२०७९/2022
जेष्ठ, May/June२०७९/2022
आषाढ, June/July२०७९/2022
सहयोग गर्नको लागि तलको लिङ्क मार्फत भित्र जानुहोस् अथवा सिधै बैंकबाट जम्मा गर्न सक्नु हुनेछ ।
E-sewa लिङ्कhttps://esewa.com.np/#/home
Khalti लिङ्कhttps://khalti.com/
Connect Ips https://connectips.com/

Bank Detail

Global IME bank Limited (chabahil)

Account Holder’s NameSewak Nepal
Account Number3701010000381
Contact Number9861679228