अबिभावक बिहिन बालबालिकाहरुको खोजी उदार तथा दिगो संरक्षण हाम्रो अभियान

यशु प्रसाद चौलागाईं

यशु प्रसाद चौलागाईं

ठेगाना दोरम्बा गाउपालिका-६, रामेछाप
Email
सम्पर्क 98511-66848
आबद्द मिति 19- August-2017/ २०७४ श्रावन ३१
सदस्यता नम्बर ५७

उहाँले गर्नुभएको सहयोग विवरण:

Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७४/2017 500 Rs.
भाद्र, August/September२०७४/2017 500 Rs.
अस्विन, September/October२०७४/2017 500 Rs.
कार्तिक, October/November२०७४/2017 500 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७४/2017 500 Rs.
पौष, December/Januarry२०७४/2018 500 Rs.
माघ, January/Februarry२०७४/2018 500 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७४/2018 500 Rs.
चैत्र, March/April२०७४/2018 500 Rs.
बैसाख, April/may२०७५/2018 500 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७५/2018 500 Rs.
आषाढ, June/July२०७५/2018 500 Rs.
२०७४/२०७५ मा यहाँबाट रु. 6,000 सहयोग प्राप्त हुन गएको हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७५/2018 500 Rs.
भाद्र, August/September२०७५/2018 500 Rs.
अस्विन, September/October२०७५/2018 500 Rs.
कार्तिक, October/November२०७५/2018 500 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७५/2018 500 Rs.
पौष, December/Januarry२०७५/2019 500 Rs.
माघ, January/Februarry२०७५/2019 500 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७५/2019 500 Rs.
चैत्र, March/April२०७५/2019 500 Rs.
बैसाख, April/may२०७६/2019 500 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७६/2019 500 Rs.
आषाढ, June/July२०७६/2019 500 Rs.
२०७५/२०७६ मा यहाँबाट रु. 6,000 सहयोग प्राप्त हुन गएको हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७६/2019 500 Rs.
भाद्र, August/September२०७६/2019 500 Rs.
अस्विन, September/October२०७६/2019 500 Rs.
कार्तिक, October/November२०७६/2019 500 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७६/2019 500 Rs.
पौष, December/Januarry२०७६/2020 500 Rs.
माघ, January/Februarry२०७६/2020 500 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७६/2020 500 Rs.
चैत्र, March/April२०७६/2020 500 Rs.
बैसाख, April/may२०७७/2020 500 Rs.
जेष्ठ, May/June २०७७/2020 500 Rs.
आषाढ, June/July २०७७/2020 500 Rs.
२०७६/२०७७ मा यहाँबाट रु. 6,000 सहयोग प्राप्त हुन गएको हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७७/2020  500 Rs.
भाद्र, August/September२०७७/2020  500 Rs.
अस्विन, September/October२०७७/2020  500 Rs.
कार्तिक, October/November२०७७/2020  500 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७७/2020  500 Rs.
पौष, December/Januarry२०७७/2021  500 Rs.
माघ, January/Februarry२०७७/2021  500 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७७/2021  500 Rs.
चैत्र, March/April२०७७/2021  500 Rs.
बैसाख, April/may२०७८/2021  500 Rs.
जेष्ठ, May/June २०७८/2021 500 Rs.
आषाढ, June/July २०७८/2021 500 Rs.
२०७७/२०७८ मा यहाँबाट रु. 6,000 सहयोग प्राप्त हुन गएको हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७८/2021  500 Rs.
भाद्र, August/September२०७८/2021  500 Rs.
अस्विन, September/October२०७८/2021  500 Rs.
कार्तिक, October/November२०७८/2021  500 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७८/2021  500 Rs.
पौष, December/Januarry२०७८/2022  500 Rs.
माघ, January/Februarry२०७८/2022
फाल्गुन, February/March२०७८/2022
चैत्र, March/April२०७८/2022  
बैसाख, April/may२०७९/2022  
जेष्ठ, May/June २०७९/2022
आषाढ, June/July २०७९/2022
सहयोग गर्नको लागि तलको लिङ्क मार्फत भित्र जानुहोस् अथवा सिधै बैंकबाट जम्मा गर्न सक्नु हुनेछ ।
E-sewa लिङ्कhttps://esewa.com.np/#/home
Khalti लिङ्कhttps://khalti.com/
Connect Ips https://connectips.com/

Bank Detail

Global IME bank Limited (chabahil)

Account Holder’s NameSewak Nepal
Account Number3701010000381
Contact Number9861679228