अबिभावक बिहिन बालबालिकाहरुको खोजी उदार तथा दिगो संरक्षण हाम्रो अभियान

याम चापागाईं

याम चापागाईं

ठेगाना ईटहरी नगरपालिका-१२, सुनसरी
Email sitalyam@gmail.com
सम्पर्क 9843-620-714
आबद्द मिति 15-july-2014/ २०७१ आषाढ ३१
सदस्यता नम्बर १९

उहाँले गर्नुभएको सहयोग विवरण:

Month ofYearDonation amount
जेष्ठ, May/June२०७१/201421000 ₩
आषाढ, June/July२०७१/201421000 ₩
२०७०/२०७१ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग 42,000 ₩  प्राप्त हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 3,733 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७१/201421000 ₩
भाद्र, August/September२०७१/201421000 ₩
अस्विन, September/October२०७१/201421000 ₩
कार्तिक, October/November२०७१/201421000 ₩
मङ्सिर, November/December२०७१/201421000 ₩
पौष, December/Januarry२०७१/201521000 ₩
माघ, January/Februarry२०७१/201521000 ₩
फाल्गुन, february/March२०७१/201521000 ₩
चैत्र, March/April२०७१/201521000 ₩
बैसाख, April/may२०७२/201521000 ₩
जेष्ठ, May/June२०७२/201521000 ₩
आषाढ, June/July२०७२/201521000 ₩
२०७१/२०७२ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग 252,000 ₩  प्राप्त हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 22,400 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August २०७२/2015 21000 ₩
भाद्र, August/september २०७२/2015 21000 ₩
अस्विन, September/October २०७२/2015 21000 ₩
कार्तिक, October/November २०७२/2015 21000 ₩
मङ्सिर, November/December२०७२/201521000 ₩
पौष, December/Januarry२०७२/201621000 ₩
माघ, January/Februarry२०७२/201621000 ₩
फाल्गुन, February/March२०७२/201621000 ₩
चैत्र, March/April२०७२/201621000 ₩
बैसाख, April/may२०७३/201621000 ₩
जेष्ठ, May/June२०७३/201621000 ₩
आषाढ, June/July२०७३/201621000 ₩
२०७२/२०७३ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग 252,000 ₩  प्राप्त हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 22,400 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७३/201621000 ₩
भाद्र, August/September२०७३/201621000 ₩
अस्विन, September/October२०७३/201621000 ₩
कार्तिक, October/November२०७३/201621000 ₩
मङ्सिर, November/December२०७३/201621000 ₩
पौष, December/Januarry२०७३/201721000 ₩
माघ, January/Februarry२०७३/201721000 ₩
फाल्गुन, February/March२०७३/201721000 ₩
चैत्र, March/April२०७३/201721000 ₩
बैसाख, April/may२०७४/201721000 ₩
जेष्ठ, May/June२०७४/201721000 ₩
आषाढ, June/July२०७४/201721000 ₩
२०७/२०७४ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग 252,000 ₩  प्राप्त हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 24,022 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August २०७४/2017 21000 ₩
भाद्र, August/September २०७४/2017 21000 ₩
अस्विन, September/October२०७४/201725000 ₩
कार्तिक, October/November२०७४/201725000 ₩
मङ्सिर, November/December२०७४/201725000 ₩
पौष, December/January२०७४/201825000 ₩
माघ, january/February२०७४/201825000 ₩
फाल्गुन, February/March२०७४/201825000 ₩
चैत्र, March/April २०७४/2018 25000 ₩
बैशाख, April/May २०७५/2018 25000 ₩
जेष्ठ, May/June २०७५/2018 25000 ₩
आषाढ, June/July २०७५/2018 25000 ₩
२०७४/२०७५ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग 300,000 ₩  प्राप्त हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 28,598 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७५/201825000 ₩
भाद्र, August/September२०७५/201825000 ₩
अस्विन, September/October२०७५/201825000 ₩
कार्तिक, October/November२०७५/201825000 ₩
मङ्सिर, November/December२०७५/201825000 ₩
पौष, December/January२०७५/201925000 ₩
माघ, january/February२०७५/201925000 ₩
फाल्गुन, February/March२०७५/201925000 ₩
चैत्र, March/April२०७५/201925000 ₩
बैशाख, April/May२०७६/201925000 ₩
जेष्ठ, May/June२०७६/201925000 ₩
आषाढ, June/July२०७६/201925000 ₩
२०७/२०७६ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग 300,000 ₩  प्राप्त हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 28,169 हुन गएको थियो ।
सेवक नेपालद्वारा संचालित बालगृह निर्माण सहयोग अभियान (२०७६) मा रु. 50,000 सहयोग सहयोग गर्नु भएको । 
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August २०७६/2019 25000 ₩
भाद्र, August/September २०७६/2019 25000 ₩
अस्विन, September/October २०७६/2019 25000 ₩
कार्तिक, October/November२०७६/201920000 ₩
मङ्सिर, November/December२०७६/201920000 ₩
पौष, December/January२०७६/202020000 ₩
माघ, january/February२०७६/202020000 ₩
फाल्गुन, February/March२०७६/202020000 ₩
चैत्र, March/April२०७६/202020000 ₩
बैशाख, April/May २०७७/2020 20000 ₩
जेष्ठ, May/June २०७७/2020 20000 ₩
आषाढ, June/July २०७७/2020 20000 ₩
२०७/२०७ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग 255,000 ₩  प्राप्त हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 23,943 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August २०७७/2020 20000 ₩
भाद्र, August/September २०७७/2020 20000 ₩
अस्विन, September/October २०७७/2020 20000 ₩
कार्तिक, October/November २०७७/2020 20000 ₩
मङ्सिर, November/December २०७७/2020 20000 ₩
पौष, December/January २०७७/202120000 ₩
माघ, january/February २०७७/2021 20000 ₩
फाल्गुन, February/March २०७७/2021 20000 ₩
चैत्र, March/April २०७७/2021 20000 ₩
बैशाख, April/May २०७८/2021 20000 ₩
जेष्ठ, May/June २०७८/2021 20000 ₩
आषाढ, June/July २०७८/2021 20000 ₩
२०७/२०७ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग 240,000 ₩  प्राप्त हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 22,284 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August २०७८/2021 20000 ₩
भाद्र, August/September २०७८/2021 20000 ₩
अस्विन, September/October २०७८/2021 20000 ₩
कार्तिक, October/November २०७८/2021 20000 ₩
मङ्सिर, November/December २०७८/2021 20000 ₩
पौष, December/January २०७८/2022 20000 ₩
माघ, january/February २०७८/2022 20000 ₩
फाल्गुन, February/March २०७८/2022 20000 ₩
चैत्र, March/April २०७८/2022 20000 ₩
बैशाख, April/May २०७९/2022
जेष्ठ, May/June २०७९/2022
आषाढ, June/July २०७९/2022
सहयोग गर्नको लागि तलको लिङ्क मार्फत भित्र जानुहोस् अथवा सिधै बैंकबाट जम्मा गर्न सक्नु हुनेछ ।
E-sewa लिङ्कhttps://esewa.com.np/#/home
Khalti लिङ्कhttps://khalti.com/
Connect Ips https://connectips.com/

Bank Detail

Global IME bank Limited (chabahil)

Account Holder’s NameSewak Nepal
Account Number3701010000381
Contact Number9861679228