अबिभावक बिहिन बालबालिकाहरुको खोजी उदार तथा दिगो संरक्षण हाम्रो अभियान

यज्ञ प्रसाद चौलागाईं (राम)

यज्ञ प्रसाद चौलागाईं (राम)

ठेगाना सुनापाती गाउपालिका-१, गुन्सी भदौरे रामेछाप
Email rammina10@gmail.com
सम्पर्क 98510-36880
आबद्द मिति 12- August-2017/ २०७४ श्रावन २८
सदस्यता नम्बर ५५

उहाँले गर्नुभएको सहयोग विवरण:

Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७४/2017500 Rs.
भाद्र, August/September२०७४/2017500 Rs.
अस्विन, September/October२०७४/2017500 Rs.
कार्तिक, October/November२०७४/2017500 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७४/2017500 Rs.
पौष, December/Januarry२०७४/2018500 Rs.
माघ, January/Februarry२०७४/2018500 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७४/2018500 Rs.
चैत्र, March/April२०७४/2018500 Rs.
बैसाख, April/may२०७५/2018500 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७५/2018500 Rs.
आषाढ, June/July२०७५/2018500 Rs.
२०७४/२०७५ मा यहाँबाट रु. 6,000 सहयोग प्राप्त हुन गएको हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७५/2018 500 Rs.
भाद्र, August/September२०७५/2018 500 Rs.
अस्विन, September/October२०७५/2018 500 Rs.
कार्तिक, October/November२०७५/2018 500 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७५/2018 500 Rs.
पौष, December/Januarry२०७५/2019 500 Rs.
माघ, January/Februarry२०७५/2019 500 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७५/2019 500 Rs.
चैत्र, March/April२०७५/2019 500 Rs.
बैसाख, April/may२०७६/2019 500 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७६/2019 500 Rs.
आषाढ, June/July२०७६/2019 500 Rs.
२०७५/२०७६ मा यहाँबाट रु. 6,000 सहयोग प्राप्त हुन गएको हुन गएको थियो ।
सेवक नेपालद्वारा संचालित बालगृह निर्माण सहयोग अभियान (२०७६) मा रु. 111,671 सहयोग गर्नु भएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७६/2019 500 Rs.
भाद्र, August/September२०७६/2019 500 Rs.
अस्विन, September/October२०७६/2019 500 Rs.
कार्तिक, October/November२०७६/2019 500 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७६/2019 500 Rs.
पौष, December/Januarry२०७६/2020 500 Rs.
माघ, January/Februarry२०७६/2020 500 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७६/2020 500 Rs.
चैत्र, March/April २०७६/2020 500 Rs.
बैसाख, April/may २०७७/2020 500 Rs.
जेष्ठ, May/June २०७७/2020 500 Rs.
आषाढ, June/July २०७७/2020 500 Rs.
२०७६/२०७७ मा यहाँबाट रु. 6,000 सहयोग प्राप्त हुन गएको हुन गएको थियो ।
सेवक नेपालद्वारा संचालित बालगृहमा नानिबाबुहरुको लागि  रु. 4,380 बरोबरको खेलकुद सामग्री प्रदान गर्नु भएको । 
सेवक नेपालद्वारा संचालित बालगृहमा नानिबाबुहरुलाई एक महिनासम्मको लागि रु. 23,370 बरोबरको खाध्य सामग्री सहयोग प्रदान गर्नु भएको । 
मिति २०७८ असारमा यहाँको श्रीमती मिना गौतमको जन्म दिनको अवसरमा रु. 12,000/- को ३ टिप गिटि सहयोग प्रदान गर्नु भएको ।
मिति २०७८ असारमा यहाँको आफ्नो छोरा वसन्त चौलागाईको जन्म दिनको अवसरमा यहाँ द्वारा सेवक नेपाल बालगृहको लागि १ थान थर्मोगन, केही डिब्बा सेनिटाईजर र केही प्याकेट माक्स प्राप्त भएको ।
संस्थाको उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहेर नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नु भएको ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७७/2020500 Rs.
भाद्र, August/September२०७७/2020500 Rs.
अस्विन, September/October२०७७/2020500 Rs.
कार्तिक, October/November२०७७/2020500 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७७/2020500 Rs.
पौष, December/Januarry२०७७/2021500 Rs.
माघ, January/Februarry२०७७/2021500 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७७/2021500 Rs.
चैत्र, March/April २०७७/2021 500 Rs.
बैसाख, April/may २०७८/2021 500 Rs.
जेष्ठ, May/June २०७८/2021 500 Rs.
आषाढ, June/July २०७८/2021 500 Rs.
२०७७/२०७८ मा यहाँबाट रु. 6,000 सहयोग प्राप्त हुन गएको हुन गएको थियो ।
संस्थाको उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहेर नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नु भएको ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७८/2021  
भाद्र, August/September२०७८/2021  
अस्विन, September/October२०७८/2021  
कार्तिक, October/November२०७८/2021  
मङ्सिर, November/December२०७८/2021  
पौष, December/Januarry२०७८/2022  
माघ, January/Februarry२०७८/2022
फाल्गुन, February/March२०७८/2022
चैत्र, March/April २०७८/2022
बैसाख, April/may २०७९/2022
जेष्ठ, May/June २०७९/2022
आषाढ, June/July २०७९/2022
बालगृह निर्माण सहयोगार्थ सेवक नेपालद्वारा आयोजित ध्यौसी-भैलो सास्कृतिक कार्यक्रममा रु. 26,500 सहयोग प्रदान गर्नु भएको ।
संस्थाको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाली सफल नेतृत्व प्रदान गर्नु भएको ।
सहयोग गर्नको लागि तलको लिङ्क मार्फत भित्र जानुहोस् अथवा सिधै बैंकबाट जम्मा गर्न सक्नु हुनेछ ।
E-sewa लिङ्कhttps://esewa.com.np/#/home
Khalti लिङ्कhttps://khalti.com/
Connect Ips https://connectips.com/

Bank Detail

Global IME bank Limited (chabahil)

Account Holder’s NameSewak Nepal
Account Number3701010000381
Contact Number9861679228