अबिभावक बिहिन बालबालिकाहरुको खोजी उदार तथा दिगो संरक्षण हाम्रो अभियान

यज्ञ प्रसाद भट्टराई

यज्ञ प्रसाद भट्टराई

ठेगाना देबदह-१, खैरेनी रुपन्देही
Email yagyabhattarai9@gmail.com
सम्पर्क 82-10-68724169
आबद्द मिति 23-October-2015/ २०७२ कार्ति ६
सदस्यता नम्बर ३६

उहाँले गर्नुभएको सहयोग विवरण:

Month ofYearDonation amount
कार्तिक, October/November २०७२/2015 81,000 ₩
मङ्सिर, November/December२०७२/201525000 ₩
पौष, December/Januarry२०७२/201625000 ₩
माघ, January/Februarry२०७२/201625000 ₩
फाल्गुन, February/March२०७२/201620000 ₩
चैत्र, March/April२०७२/201620000 ₩
बैसाख, April/May२०७३/201620000 ₩
जेष्ठ, May/June२०७३/201625000 ₩
आषाढ,June/July२०७३/201625000 ₩
२०७२/२०७३ मा यहाँबाट 266,000 ₩  प्राप्त हुन गएको र त्यसको नेपाली रु. 23,644 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७३/2016 500 Rs.
भाद्र, August/september२०७३/2016 500 Rs.
अस्विन, September/October२०७३/2016 500 Rs.
कार्तिक, October/November२०७३/2016 500 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७३/2016 500 Rs.
पौष, December/Januarry२०७३/2017 500 Rs.
माघ, January/Februarry२०७३/2017 500 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७३/2017 500 Rs.
चैत्र, March/April२०७३/2017 500 Rs.
बैसाख, April/may२०७४/2017 500 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७४/2017 500 Rs.
आषाढ, June/July२०७४/2017 500 Rs.
२०७३/२०७४ मा यहाँबाट  रु. 6,000  प्राप्त हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७४/2017 500 Rs.
भाद्र, August/September२०७४/2017 500 Rs.
अस्विन, September/October२०७४/2017 500 Rs.
कार्तिक, October/November२०७४/2017 500 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७४/2017 500 Rs.
पौष, December/Januarry२०७४/2018 500 Rs.
माघ, January/Februarry२०७४/2018 500 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७४/2018 500 Rs.
चैत्र, March/April२०७४/2018 500 Rs.
बैसाख, April/may२०७५/2018 500 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७५/2018 500 Rs.
आषाढ, June/July२०७५/2018 500 Rs.
२०७४/२०७५ मा यहाँबाट  रु. 6,000  प्राप्त हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७५/2018 500 Rs.
भाद्र, August/September२०७५/2018 500 Rs.
अस्विन, September/October२०७५/2018 500 Rs.
कार्तिक, October/November२०७५/2018 500 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७५/2018 500 Rs.
पौष, December/Januarry२०७५/2019 500 Rs.
माघ, January/Februarry२०७५/2019 500 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७५/2019 500 Rs.
चैत्र, March/April२०७५/2019 500 Rs.
बैसाख, April/may२०७६/2019 500 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७६/2019 500 Rs.
आषाढ, June/July२०७६/2019 500 Rs.
२०७५/२०७६ मा यहाँबाट  रु. 6,000  प्राप्त हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७६/2019500 Rs.
भाद्र, August/September२०७६/2019500 Rs.
अस्विन, September/October२०७६/2019500 Rs.
कार्तिक, October/November२०७६/2019500 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७६/2019500 Rs.
पौष, December/Januarry२०७६/2020500 Rs.
माघ, January/Februarry २०७६/2020 500 Rs.
फाल्गुन, February/March २०७६/2020 500 Rs.
चैत्र, March/April २०७६/2020 500 Rs.
बैसाख, April/may २०७७/2020 500 Rs.
जेष्ठ, May/June २०७७/2020 500 Rs.
आषाढ, June/July २०७७/2020 500 Rs.
२०७६/२०७७ मा यहाँबाट  रु. 6,000 प्राप्त हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७७/2020 500 Rs.
भाद्र, August/September२०७७/2020 500 Rs.
अस्विन, September/October२०७७/2020    
कार्तिक, October/November२०७७/2020      
मङ्सिर, November/December२०७७/2020      
पौष, December/Januarry२०७७/2021    
माघ, January/Februarry २०७७/2021  
फाल्गुन, February/March २०७७/2021
चैत्र, March/April २०७७/2021
बैसाख, April/may २०७८/2021
जेष्ठ, May/June २०७८/2021
आषाढ, June/July २०७८/2021
सहयोग गर्नको लागि तलको लिङ्क मार्फत भित्र जानुहोस् अथवा सिधै बैंकबाट जम्मा गर्न सक्नु हुनेछ ।
E-sewa लिङ्कhttps://esewa.com.np/#/home
Khalti लिङ्कhttps://khalti.com/
Connect Ips https://connectips.com/

Bank Detail

Global IME bank Limited (chabahil)

Account Holder’s NameSewak Nepal
Account Number3701010000381
Contact Number9861679228