अबिभावक बिहिन बालबालिकाहरुको खोजी उदार तथा दिगो संरक्षण हाम्रो अभियान

उपेन्द्र अर्याल

उपेन्द्र अर्याल

ठेगाना मालिका गाउँपालिका-४, गुल्मी
Email aryalupendra7@gmail.com
सम्पर्क ९८५७०६७५९२
आबद्द मिति 04-October-2014/ २०७१ असोज १८
सदस्यता नम्बर २३

उहाँले गर्नुभएको सहयोग विवरण:

Month ofYearDonation amount
आश्विन, October/November२०७१/201420000 ₩ + 20000 ₩
कार्तिक, November/December२०७१/201420000 ₩
मङ्सिर, November/December२०७१/201430000 ₩
पौष, December/Januarry२०७१/201520000 ₩
माघ, January/Februarry२०७१/201520000 ₩
फाल्गुन, february/March२०७१/201520000 ₩
चैत्र, March/April२०७१/201520000 ₩
बैसाख, April/may२०७२/201520000 ₩
जेष्ठ, May/June२०७२/201520000 ₩
आषाढ, June/July२०७२/201520000 ₩
२०७१/२०७२ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग 220,000 ₩  प्राप्त हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 19,555 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August २०७२/2015 20000 ₩
भाद्र, August/september २०७२/2015 20000 ₩
अस्विन, September/October२०७२/201520000 ₩
कार्तिक, October/November२०७२/201520000 ₩
मङ्सिर, November/December२०७२/201520000 ₩
पौष, December/Januarry२०७२/201620000 ₩
माघ, January/Februarry२०७२/201620000 ₩
फाल्गुन, February/March२०७२/201620000 ₩
चैत्र, March/April२०७२/201620000 ₩
बैसाख, April/may२०७३/201620000 ₩
जेष्ठ, May/June२०७३/201620000 ₩
आषाढ, June/July२०७३/201620000 ₩
२०७२/२०७३ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग 240,000 ₩  प्राप्त हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 22,878 हुन गएको थियो ।
सेवक नेपालद्वारा संचालित बालगृह निर्माण सहयोग अभियान (२०७३) मा 300,000 ₩ सहयोग गर्नु भएकोमा त्यसको नेपाली रु. 26,666 भएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August २०७३/2016 20000 ₩
भाद्र, August/September२०७३/2016500 Rs.
अस्विन, September/October२०७३/2016500 Rs
कार्तिक, October/November२०७३/2016500 Rs
मङ्सिर, November/December२०७३/2016500 Rs
पौष, December/Januarry२०७३/2017500 Rs
माघ, January/Februarry२०७३/2017500 Rs
फाल्गुन, February/March२०७३/2017500 Rs
चैत्र, March/April२०७३/2017500 Rs
बैसाख, April/may२०७४/2017500 Rs
जेष्ठ, May/June२०७४/2017500 Rs
आषाढ, June/July२०७४/2017500 Rs
२०७३/२०७४ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग 20,000 ₩  प्राप्त हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 18,018+5,500= रु. 23,518 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August २०७४/2017 500 Rs.
भाद्र, August/September२०७४/2017 500 Rs.
अस्विन, September/October२०७४/2017 500 Rs
कार्तिक, October/November२०७४/2017 500 Rs
मङ्सिर, November/December२०७४/2017 500 Rs
पौष, December/Januarry२०७४/2018 500 Rs
माघ, January/Februarry२०७४/2018 500 Rs
फाल्गुन, February/March२०७४/2018 500 Rs
चैत्र, March/April२०७४/2018 500 Rs
बैसाख, April/may२०७/2018 500 Rs
जेष्ठ, May/June२०७/2018 500 Rs
आषाढ, June/July२०७/2018 500 Rs
२०७४/२०७ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग  रु. 6,000 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August २०७/2018 500 Rs.
भाद्र, August/September२०७/2018 500 Rs.
अस्विन, September/October२०७/2018 500 Rs
कार्तिक, October/November२०७/2018 500 Rs
मङ्सिर, November/December२०७/2018 500 Rs
पौष, December/Januarry२०७/2019 500 Rs
माघ, January/Februarry२०७/2019 500 Rs
फाल्गुन, February/March२०७/2019 500 Rs
चैत्र, March/April२०७/2019 500 Rs
बैसाख, April/may२०७/2019
जेष्ठ, May/June२०७/2019
आषाढ, June/July२०७/2019
सहयोग गर्नको लागि तलको लिङ्क मार्फत भित्र जानुहोस् अथवा सिधै बैंकबाट जम्मा गर्न सक्नु हुनेछ ।
E-sewa लिङ्कhttps://esewa.com.np/#/home
Khalti लिङ्कhttps://khalti.com/
Connect Ips https://connectips.com/

Bank Detail

Global IME bank Limited (chabahil)

Account Holder’s NameSewak Nepal
Account Number3701010000381
Contact Number9861679228