अबिभावक बिहिन बालबालिकाहरुको खोजी उदार तथा दिगो संरक्षण हाम्रो अभियान

तुल थापा मगर

तुल थापा मगर

ठेगाना बन्दीपुर गाउपालिका-३, रामकोट तनहु
Email tulmagar@gmail.com
सम्पर्क 82-10-572-33925
आबद्द मिति 11-january-2015/ २०७१ पौष २७
सदस्यता नम्बर ३०

उहाँले गर्नुभएको सहयोग विवरण:

Month ofYearDonation amount
पौष, December/Januarry२०७१/201520000 ₩
माघ, January/Februarry२०७१/201520000 ₩
फाल्गुन, february/March२०७१/201520000 ₩
चैत्र, March/April२०७१/201520000 ₩
बैसाख, April/may२०७२/201520000 ₩
जेष्ठ, May/June२०७२/201520000 ₩
आषाढ, June/July२०७२/201520000 ₩
२०७१/२०७२ मा यहाँबाट 140,000 ₩  प्राप्त हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 12,444 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७२/201520000 ₩
भाद्र, August/september२०७२/201520000 ₩
अस्विन, September/October२०७२/201520000 ₩
कार्तिक, October/November२०७२/201520000 ₩
मङ्सिर, November/December२०७२/201520000 ₩
पौष, December/Januarry२०७२/201620000 ₩
माघ, January/Februarry२०७२/201620000 ₩
फाल्गुन, February/March२०७२/201620000 ₩
चैत्र, March/April२०७२/201620000 ₩
बैसाख, April/may२०७३/201620000 ₩
जेष्ठ, May/June२०७३/201620000 ₩
आषाढ, June/July २०७३/2016 20000 ₩
२०७२/२०७ मा यहाँबाट 240,000 ₩  प्राप्त हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 21,333 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७३/201620000 ₩
भाद्र, August/september२०७३/201620000 ₩
अस्विन, September/October२०७३/201620000 ₩
कार्तिक, October/November२०७३/201620000 ₩
मङ्सिर, November/December२०७३/201620000 ₩
पौष, December/Januarry२०७३/201720000 ₩
माघ, January/Februarry २०७३/2017 Rs. 500
फाल्गुन, February/March २०७३/2017 Rs. 500
चैत्र, March/April २०७३/2017 Rs. 500
बैसाख, April/may २०७४/2017 Rs. 500
जेष्ठ, May/June २०७४/2017 Rs. 500
आषाढ, June/July २०७४/2017 Rs. 500
२०७२/२०७ मा यहाँबाट 120,000 ₩  प्राप्त हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 11,267+3,000= 14,267 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७४/2017 Rs. 500
भाद्र, August/September२०७४/2017 Rs. 500
अस्विन, September/October२०७४/2017 Rs. 500
कार्तिक, October/November२०७४/2017 Rs. 500
मङ्सिर, November/December२०७४/2017 Rs. 500
पौष, December/Januarry२०७४/2018 Rs. 500
माघ, January/Februarry२०७४/2018 Rs. 500
फाल्गुन, February/March२०७४/2018 Rs. 500
चैत्र, March/April२०७४/2018 Rs. 500
बैसाख, April/may२०७५/2018 Rs. 500
जेष्ठ, May/June२०७५/2018 Rs. 500
आषाढ, June/July२०७५/2018 Rs. 500
२०७४/२०७५ मा यहाँबाट सहयोग  रु.6,000  प्राप्त हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७५/2018 Rs. 500
भाद्र, August/September२०७५/2018 Rs. 500
अस्विन, September/October२०७५/2018 Rs. 500
कार्तिक, October/November२०७५/2018 Rs. 500
मङ्सिर, November/December२०७५/2018 Rs. 500
पौष, December/Januarry२०७५/2019 Rs. 500
माघ, January/Februarry२०७५/2019 Rs. 500
फाल्गुन, February/March२०७५/2019 Rs. 500
चैत्र, March/April२०७५/2019 Rs. 500
बैसाख, April/may२०७६/2019 Rs. 500
जेष्ठ, May/June२०७६/2019 Rs. 500
आषाढ, June/July२०७६/2019 Rs. 500
२०७५/२०७६ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग रु. 6,000 हुन गएको थियो ।
सेवक नेपालद्वारा संचालित बालगृह निर्माण सहयोग अभियान (२०७६) मा रु. 17,000 सहयोग गर्नु भएको थियो । 
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August २०७६/2019 Rs. 500
भाद्र, August/September २०७६/2019 Rs. 500
अस्विन, September/October २०७६/2019 Rs. 500
कार्तिक, October/November २०७६/2019 Rs. 500
मङ्सिर, November/December २०७६/2019 Rs. 500
पौष, December/Januarry२०७६/2020Rs. 500
माघ, January/Februarry२०७६/2020Rs. 500
फाल्गुन, February/March२०७६/2020 Rs. 500
चैत्र, March/April२०७६/2020 Rs. 500
बैसाख, April/may२०७७/2020 Rs. 500
जेष्ठ, May/June२०७७/2020 Rs. 500
आषाढ, June/July२०७७/2020 Rs. 500
२०७६/२०७ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग रु. 6,000 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७७/2020Rs. 500
भाद्र, August/September२०७७/2020Rs. 500
अस्विन, September/October२०७७/2020Rs. 500
कार्तिक, October/November२०७७/2020Rs. 500
मङ्सिर, November/December२०७७/2020Rs. 500
पौष, December/Januarry२०७७/2021Rs. 500
माघ, January/Februarry २०७७/2021
फाल्गुन, February/March २०७७/2021
चैत्र, March/April २०७७/2021
बैसाख, April/may २०७८/2021
जेष्ठ, May/June २०७८/2021
आषाढ, June/July २०७८/2021
सहयोग गर्नको लागि तलको लिङ्क मार्फत भित्र जानुहोस् अथवा सिधै बैंकबाट जम्मा गर्न सक्नु हुनेछ ।
E-sewa लिङ्कhttps://esewa.com.np/#/home
Khalti लिङ्कhttps://khalti.com/
Connect Ips https://connectips.com/

Bank Detail

Global IME bank Limited (chabahil)

Account Holder’s NameSewak Nepal
Account Number3701010000381
Contact Number9861679228