अबिभावक बिहिन बालबालिकाहरुको खोजी उदार तथा दिगो संरक्षण हाम्रो अभियान

तोयानाथ चाैंलागाई

तोयानाथ चाैंलागाई

ठेगाना चौरी पोखरी गाउपालिका-५, काभ्रे
Email toyasainla@gmail.com
सम्पर्क 82-10-4358-0046
आबद्द मिति 19-january-2014/ २०७० माघ ५
सदस्यता नम्बर १२

उहाँले गर्नुभएको सहयोग विवरण:

Month ofYearDonation amount
माघ, January/February२०७०/201450,000 ₩
फागुन, February/March२०७०/201450,000 ₩
चैत्र, March/April२०७०/201430,000 ₩
बैसाख, April/May२०७१/201430,000 ₩
जेष्ठ, May/June२०७१/201430,000 ₩
आषाढ, June/July२०७१/201430,000 ₩
२०७०/२०७१ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग हुन गएको 220,000 ₩ र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 19,555 हुन गएको थियो ।
दक्षिण कोरियाबाट संस्थाको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेर योगदान पुर्याउदै आउनु भएको ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७१/201430,000 ₩
भाद्र, August/September२०७१/201430,000 ₩
अस्विन, September/October२०७१/201430,000 ₩
कार्तिक, October/November२०७१/201430,000 ₩
मङ्सिर, November/December२०७१/201430,000 ₩
पौष, December/Januarry२०७१/201530,000 ₩
माघ, January/Februarry२०७१/201530,000 ₩
 फाल्गुन, february/March२०७१/201530,000 ₩
चैत्र, March/April२०७१/201530,000 ₩
बैसाख, April/may२०७२/201530,000 ₩
जेष्ठ, May/June२०७२/201530,000 ₩
आषाढ, June/July२०७२/201530,000 ₩
२०७१/२०७२ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग हुन गएको 360,000 ₩ हुन पुगेको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 32,000 हुन गयको थियो l
दक्षिण कोरियाबाट संस्थाको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेर योगदान पुर्याउदै आउनु भएको ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August २०७२/2015 30,000 ₩
भाद्र, August/september २०७२/2015 30,000 ₩
अस्विन, September/October २०७२/2015 30,000 ₩
कार्तिक, October/November २०७२/2015 30,000 ₩
मङ्सिर, November/December२०७२/201530,000 ₩
पौष, December/Januarry२०७२/201630,000 ₩
माघ, January/Februarry२०७२/201630,000 ₩
फाल्गुन, February/March२०७२/201630,000 ₩
चैत्र, March/April२०७२/201630,000 ₩
बैसाख, April/may२०७३/201630,000 ₩
जेष्ठ, May/June२०७३/201630,000 ₩
आषाढ, June/July२०७३/201630,000 ₩
२०७२/२०७३ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग हुन गएको 360,000 ₩ हुन पुगेको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 34,318 हुन गयको थियो l
दक्षिण कोरियाबाट संस्थाको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेर योगदान पुर्याउदै आउनु भएको ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August २०७३/2016 30,000 ₩
भाद्र, August/September २०७३/2016 30,000 ₩
अस्विन, September/October २०७३/2016 30,000 ₩
 कार्तिक, October/November२०७३/2016 30,000 ₩
 मङ्सिर, November/December२०७३/2016 30,000 ₩
 पौष, December/January२०७३/2017 30,000 ₩
 माघ, january/February२०७३/2017 30,000 ₩
फाल्गुन,  February/March२०७३/2017 30,000 ₩
 चैत्र, March/April२०७३/2017 30,000 ₩
 बैशाख, April/May२०७/2017 30,000 ₩
जेष्ठ, May/June२०७/2017 30,000 ₩
आषाढ, June/July२०७/2017 30,000 ₩
२०७/२०७ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग हुन गएको 360,000 ₩ हुन पुगेको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 34,318 हुन गयको थियो l
आवास निर्माण सहयोग अभियानमा (2073) 600,000 ₩ सहयोग गर्नु भएकोमा त्यसलाई नेपालि रुपैयामा कन्भर्ट गर्दा रु. 54,054 हुन गएको थियो l
दक्षिण कोरियाबाट संस्थाको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेर योगदान पुर्याउदै आउनु भएको ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August २०७४/2017 30,000 ₩
भाद्र, August/September २०७४/2017 30,000 ₩
अस्विन, September/October २०७४/2017 30,000 ₩
कार्तिक, October/November२०७४/201720,000 ₩
मङ्सिर, November/December२०७४/201720,000 ₩
पौष, December/January२०७४/201820,000 ₩
माघ, january/February२०७४/201820,000 ₩
फाल्गुन,  February/March२०७४/201820,000 ₩
चैत्र, March/April२०७४/201820,000 ₩
बैशाख, April/May२०७५/201820,000 ₩
जेष्ठ, May/June२०७५/201820,000 ₩
आषाढ, June/July२०७५/201820,000 ₩
२०७४/२०७५ मा यहाँबाट प्राप्त हुन गएको 270,000 ₩ र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 25,352 हुन गएको थियो ।
दक्षिण कोरियाबाट संस्थाको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेर योगदान पुर्याउदै आउनु भएको ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७५/201820,000 ₩
भाद्र, August/September२०७५/201820,000 ₩
अस्विन, September/October२०७५/201820,000 ₩
कार्तिक, October/November२०७५/201820,000 ₩
मङ्सिर, November/December२०७५/201820,000 ₩
पौष, December/Januarry२०७५/201820,000 ₩
माघ, January/Februarry२०७५/201920,000 ₩
फाल्गुन, February/March२०७५/201920,000 ₩
चैत्र, March/April२०७५/201920,000 ₩
बैसाख, April/may२०७६/201920,000 ₩
जेष्ठ, May/June२०७६/201920,000 ₩
आषाढ, June/July२०७६/201920,000 ₩
२०७५/२०७६ मा यहाँबाट प्राप्त हुन गएको 240,000 ₩ र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 22,535 हुन गएको थियो ।
सेवक नेपालद्वारा संचालित बालगृह निर्माण सहयोग अभियान (२०७६) मा नेपाली रु. 100,000 सहयोग गर्नु भएको थियो ।
छोरा शिशिर चौलागाईको जन्म दिनको अवसर पारेर यहाँबाट रु. 15,000 सहयोग प्राप्त भएको ।
दक्षिण कोरियाबाट संस्थाको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेर योगदान पुर्याउदै आउनु भएको ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७६/201920,000 ₩
भाद्र, August/September२०७६/201920,000 ₩
अस्विन, September/October२०७६/201920,000 ₩
कार्तिक, October/November२०७६/201920,000 ₩
मङ्सिर, November/December२०७६/201920,000 ₩
पौष, December/January२०७६/202020,000 ₩
माघ, january/February२०७६/202020,000 ₩
फाल्गुन,  February/March २०७६/2020 20,000 ₩
चैत्र, March/April २०७६/2020 20,000 ₩
बैशाख, April/May २०७७/2020 20,000 ₩
जेष्ठ, May/June २०७७/2020 20,000 ₩
आषाढ, June/July २०७७/2020 20,000 ₩
२०७/२०७ मा यहाँबाट प्राप्त हुन गएको 240,000 ₩ र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 22,284 हुन गएको थियो ।
स्वर्गीय पिता भबनाथ चौलागाईको वार्षिक पुन्यतिथीको अवसर पारेर यहाँबाट रु. 50,000 सहयोग प्राप्त भएको ।
दक्षिण कोरियाबाट संस्थाको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेर योगदान पुर्याउदै आउनु भएको ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७७/202020,000 ₩
भाद्र, August/September२०७७/202020,000 ₩
अस्विन, September/October२०७७/202020,000 ₩
कार्तिक, October/November२०७७/202020,000 ₩
मङ्सिर, November/December२०७७/202020,000 ₩
पौष, December/January२०७७/202120,000 ₩
माघ, january/February२०७७/202120,000 ₩
फाल्गुन,  February/March २०७७/2021
चैत्र, March/April २०७७/2021
बैशाख, April/May २०७८/2021
जेष्ठ, May/June २०७८/2021
आषाढ, June/July २०७८/2021
बालगृह निर्माण सहयोगार्थ सेवक नेपालद्वारा आयोजित ध्यौसी-भैलो सास्कृतिक कार्यक्रममा रु. 35,500 सहयोग प्रदान गर्नु भएको ।
दक्षिण कोरियाबाट संस्थाको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेर योगदान पुर्याउदै आउनु भएको ।
Month ofYearDonation amount
सहयोग गर्नको लागि तलको लिङ्क मार्फत भित्र जानुहोस् अथवा सिधै बैंकबाट जम्मा गर्न सक्नु हुनेछ ।
E-sewa लिङ्कhttps://esewa.com.np/#/home
Khalti लिङ्कhttps://khalti.com/
Connect Ips https://connectips.com/

Bank Detail

Global IME bank Limited (chabahil)

Account Holder’s NameSewak Nepal
Account Number3701010000381
Contact Number9861679228