अबिभावक बिहिन बालबालिकाहरुको खोजी उदार तथा दिगो संरक्षण हाम्रो अभियान

टिकाराम लिम्बु

टिकाराम लिम्बु

ठेगाना देउमाई नगरपालिका-७, ईलाम
Email tikaberup@yahoo.com
सम्पर्क 82-10-595-49131
आबद्द मिति 19-October-2015/ २०७२ कार्तिक २
सदस्यता नम्बर ३५

उहाँले गर्नुभएको सहयोग विवरण:

Month ofYearDonation amount
अस्विन, September/October २०७२/2015 50,000 ₩
कार्तिक, October/November२०७२/201520,000 ₩
मङ्सिर, November/December२०७२/201520,000 ₩
पौष, December/Januarry२०७२/201620,000 ₩
माघ, January/Februarry२०७२/201620,000 ₩
फाल्गुन, February/March२०७२/201620,000 ₩
चैत्र, March/April२०७२/201620,000 ₩
बैसाख, April/May२०७३/201620,000 ₩
जेष्ठ, May/June२०७३/201620,000 ₩
आषाढ,June/July२०७३/201620,000 ₩
२०७२/२०७३ मा यहाँबाट 230,000 ₩  प्राप्त हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 20,444 हुन गएको थियो ।
सेवक नेपालद्वारा संचालित बालगृह निर्माण सहयोग अभियान (२०७३) मा 200,000 ₩ सहयोग गर्नु भएकोमा त्यसको नेपाली रु. 18,018 भएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७३/2016 20,000 ₩
भाद्र, August/september२०७३/2016 20,000 ₩
अस्विन, September/October२०७३/2016 20,000 ₩
कार्तिक, October/November२०७३/2016 20,000 ₩
मङ्सिर, November/December२०७३/2016 20,000 ₩
पौष, December/Januarry२०७३/2017 20,000 ₩
माघ, January/Februarry२०७३/2017 20,000 ₩
फाल्गुन, February/March २०७३/2017 500 Rs.
चैत्र, March/April २०७३/2017 500 Rs.
बैसाख, April/may २०७४/2017 500 Rs.
जेष्ठ, May/June २०७४/2017 500 Rs.
आषाढ, June/July २०७४/2017 500 Rs.
२०७३/२०७४ मा यहाँबाट 140,000 ₩  प्राप्त हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 12,444+2,500= रु. 14,944 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७४/2017 500 Rs.
भाद्र, August/September२०७४/2017 500 Rs.
अस्विन, September/October२०७४/2017 500 Rs.
कार्तिक, October/November२०७४/2017 500 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७४/2017 500 Rs.
पौष, December/Januarry२०७४/2018 500 Rs.
माघ, January/Februarry२०७४/2018 500 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७४/2018 500 Rs.
चैत्र, March/April२०७४/2018 500 Rs.
बैसाख, April/may२०७५/2018 500 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७५/2018 500 Rs.
आषाढ, June/July२०७५/2018 500 Rs.
२०७४/२०७५ मा यहाँबाट प्राप्त हुन गएको रु. 6,000 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७५/2018 500 Rs.
भाद्र, August/September२०७५/2018 500 Rs.
अस्विन, September/October२०७५/2018 500 Rs.
कार्तिक, October/November२०७५/2018 500 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७५/2018 500 Rs.
पौष, December/Januarry२०७५/2019 500 Rs.
माघ, January/Februarry२०७५/2019 500 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७५/2019 500 Rs.
चैत्र, March/April२०७५/2019 500 Rs.
बैसाख, April/may२०७६/2019 500 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७६/2019 500 Rs.
आषाढ, June/July२०७६/2019 500 Rs.
२०७५/२०७६ मा यहाँबाट  प्राप्त हुन गएको रु. 6,000 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७६/2019 500 Rs.
भाद्र, August/September२०७६/2019 20,000 ₩
अस्विन, September/October२०७६/2019 20,000 ₩
कार्तिक, October/November२०७६/2019 20,000 ₩
मङ्सिर, November/December२०७६/2019 20,000 ₩
पौष, December/Januarry२०७६/2020 20,000 ₩
माघ, January/Februarry २०७६/2020  20,000 ₩
फाल्गुन, February/March २०७६/2020 20000 ₩
चैत्र, March/April २०७६/2020 20,000 ₩
बैसाख, April/may २०७७/2020 20,000 ₩
जेष्ठ, May/June २०७७/2020
आषाढ, June/July २०७७/2020
२०७६/२०७७ मा यहाँबाट 180,000 ₩  प्राप्त हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 16,901+500= रु. 17,401 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७७/2020 
भाद्र, August/September२०७७/2020 
अस्विन, September/October२०७७/2020 
कार्तिक, October/November२०७७/2020 
मङ्सिर, November/December२०७७/2020 
पौष, December/Januarry२०७७/2020 
सहयोग गर्नको लागि तलको लिङ्क मार्फत भित्र जानुहोस् अथवा सिधै बैंकबाट जम्मा गर्न सक्नु हुनेछ ।
E-sewa लिङ्कhttps://esewa.com.np/#/home
Khalti लिङ्कhttps://khalti.com/
Connect Ips https://connectips.com/

Bank Detail

Global IME bank Limited (chabahil)

Account Holder’s NameSewak Nepal
Account Number3701010000381
Contact Number9861679228