अबिभावक बिहिन बालबालिकाहरुको खोजी उदार तथा दिगो संरक्षण हाम्रो अभियान

तेज प्रसाद चौलागाई

तेज प्रसाद चौलागाई

ठेगाना का.म.न.पा.-११, प्रयागमार्ग काठमाण्डौ
Email tejprasad052@gmail.com
सम्पर्क 985-111-0523
आबद्द मिति 14-Apr-2019/२०७६-०१-०१
सदस्यता नम्बर ७७

उहाँले गर्नुभएको सहयोग विवरण:

Month ofYearDonation amount
बैशाख, April/May२०७६/2019 500 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७६/2019 500 Rs.
आषाढ, June/July२०७६/2019 500 Rs.
२०७५/२०७६ मा यहाँबाट रु. 1,500 प्राप्त हुन गएको थियो ।
सेवक नेपालद्वारा संचालित बालगृह निर्माण सहयोग अभियान (२०७६) मा रु. 25,555 सहयोग गर्नु भएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७६/2019 500 Rs.
भाद्र, August/September२०७६/2019 500 Rs.
अस्विन, September/October२०७६/2019 500 Rs.
कार्तिक, October/November२०७६/2019 500 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७६/2019 500 Rs.
पौष, December/Januarry२०७६/2020 500 Rs.
माघ, Januarry/February२०७६/2020 500 Rs.
फाल्गुण, February/March२०७६/2020 500 Rs.
चैत्र, March/April२०७६/2020 500 Rs.
बैशाख, April/May२०७७/2020500 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७७/2020 500 Rs.
आषाढ, June/July२०७७/2020 500 Rs.
२०७६/२०७७ मा यहाँबाट रु. 6,000 प्राप्त हुन गएको थियो ।
सेवक नेपालद्वारा संचालित बालगृहको लागि १ थान सिलाइ मेशिन (रु. 8,500 को) सहयोग गर्नु भएको । 
सेवक नेपालद्वारा संचालित बालगृहमा एक छाक भोजन स्वरुप रु. २,०१० सहयोग गर्नु भएको । 
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७७/2020 500 Rs.
भाद्र, August/September२०७७/2020 500 Rs.
अस्विन, September/October२०७७/2020 500 Rs.
कार्तिक, October/November२०७७/2020 500 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७७/2020 500 Rs.
पौष, December/Januarry२०७७/2021 500 Rs.
माघ, Januarry/February२०७७/2021 500 Rs.
फाल्गुण, February/March२०७७/2021 500 Rs.
चैत्र, March/April२०७७/2021 500 Rs.
बैशाख, April/May२०७८/2021 500 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७८/2021 500 Rs.
आषाढ, June/July२०७८/2021  500 Rs.
२०७७/२०७८ मा यहाँबाट रु. 6,000 प्राप्त हुन गएको थियो ।
सेवक नेपालद्वारा संचालित बालगृह निर्माण सहयोग अभियानमा दोश्रो पटक रु. 25,555 सहयोग गर्नु भएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७८/2021  500 Rs.
भाद्र, August/September२०७८/2021  500 Rs.
अस्विन, September/October२०७८/2021  500 Rs.
कार्तिक, October/November२०७८/2021  500 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७८/2021  500 Rs.
पौष, December/Januarry२०७८/2022 500 Rs.
माघ, Januarry/February२०७८/2022  500 Rs.
फाल्गुण, February/March२०७८/2022  500 Rs.
चैत्र, March/April२०७८/2022  500 Rs.
बैशाख, April/May२०७९/2021
जेष्ठ, May/June२०७९/2021
आषाढ, June/July२०७९/2021
बालगृह निर्माण सहयोगार्थ सेवक नेपालद्वारा आयोजित ध्यौसी-भैलो सास्कृतिक कार्यक्रममा रु. 35,500 सहयोग प्रदान गर्नु भएको ।
लेखासमिती सदस्यमा रहेर कार्य गर्नु भएको ।
सहयोग गर्नको लागि तलको लिङ्क मार्फत भित्र जानुहोस् अथवा सिधै बैंकबाट जम्मा गर्न सक्नु हुनेछ ।
E-sewa लिङ्कhttps://esewa.com.np/#/home
Khalti लिङ्कhttps://khalti.com/
Connect Ips https://connectips.com/

Bank Detail

Global IME bank Limited (chabahil)

Account Holder’s NameSewak Nepal
Account Number3701010000381
Contact Number9861679228