अबिभावक बिहिन बालबालिकाहरुको खोजी उदार तथा दिगो संरक्षण हाम्रो अभियान

सुरेन्द्र छत्कुली

सुरेन्द्र छत्कुली

ठेगाना चन्द्रागिरी नगरपालिका-१२, काठमान्डौ
Email
सम्पर्क 9865-163312
आबद्द मिति 21-April-2014/ २०७१ बैशाख ८
सदस्यता नम्बर १५

उहाँले गर्नुभएको सहयोग विवरण:

Month ofYearDonation amount
बैसाख, April/may२०७१/201451,000 ₩
जेष्ठ, May/June२०७१/201450000 ₩
आषाढ, June/July२०७१/201451000 ₩
२०७०/२०७१ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग 152,000 ₩ हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 13,511 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७१/201450000 ₩
भाद्र, August/September२०७१/201450000 ₩
अस्विन, September/October२०७१/201430000 ₩
कार्तिक, October/November२०७१/201430000 ₩
मङ्सिर, November/December२०७१/201420000 ₩
पौष, December/Januarry२०७१/201520000 ₩
माघ, January/Februarry२०७१/201521000 ₩
फाल्गुन, february/March२०७१/201521000 ₩
चैत्र, March/April२०७१/201520000 ₩
बैसाख, April/may२०७२/201520000 ₩
जेष्ठ, May/June२०७२/201520000 ₩
आषाढ, June/July२०७२/201521000 ₩
२०७१/२०७२ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग हुन गएको 322,000 ₩ हुन पुगेको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 21,622 हुन गयको थियो l
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August २०७२/2015 21000 ₩
भाद्र, August/september २०७२/2015 21000 ₩
अस्विन, September/October२०७२/201521000 ₩
कार्तिक, October/November२०७२/201521000 ₩
मङ्सिर, November/December२०७२/201521000 ₩
पौष, December/Januarry२०७२/201621000 ₩
माघ, January/Februarry२०७२/201621000 ₩
फाल्गुन, February/March२०७२/201621000 ₩
चैत्र, March/April२०७२/201621000 ₩
बैसाख, April/may२०७३/201621000 ₩
जेष्ठ, May/June २०७३/2016 625 Rs.
आषाढ, June/July २०७३/2016 625 Rs.
२०७२/२०७३ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग 210,000 ₩ हुन पुगेको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 20,019+1,250=21,269 हुन आएको थियो l
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७३/2016625 Rs.
भाद्र, August/September२०७३/2016625 Rs.
अस्विन, September/October२०७३/2016625 Rs.
कार्तिक, October/November२०७३/2016625 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७३/2016505 Rs.
पौष, December/Januarry२०७३/2017505 Rs.
माघ, January/Februarry२०७३/2017505 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७३/2017505 Rs.
चैत्र, March/April२०७३/2017505 Rs.
बैसाख, April/may२०७४/2017505 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७४/2017505 Rs.
आषाढ, June/July२०७४/2017505 Rs.
२०७३/२०७४ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग रु. 6,540 हुन आएको थियो l
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७४/2017505 Rs.
भाद्र, August/September२०७४/2017505 Rs.
अस्विन, September/October२०७४/2017500 Rs.
कार्तिक, October/November२०७४/2017500 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७४/2017500 Rs.
पौष, December/January२०७४/2018500 Rs.
माघ, january/February२०७४/2018500 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७४/2018500 Rs.
चैत्र, March/April२०७४/2018 500 Rs.
बैशाख, April/May२०७५/2018 500 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७५/2018 500 Rs.
आषाढ, June/July२०७५/2018 500 Rs.
२०७/२०७५ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग रु. 6,010 हुन आएको थियो l
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७५/2018 500 Rs.
भाद्र, August/September२०७५/2018 500 Rs.
अस्विन, September/October२०७५/2018 500 Rs.
कार्तिक, October/November२०७५/2018 500 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७५/2018 500 Rs.
पौष, December/January२०७५/2019 500 Rs.
माघ, january/February२०७५/2019 500 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७५/2019 500 Rs.
चैत्र, March/April२०७५/2019 500 Rs.
बैशाख, April/May२०७६/2019 500 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७६/2019 500 Rs.
आषाढ, June/July२०७६/2019 500 Rs.
२०७/२०७६ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग रु. 6,000 हुन आएको थियो l
बालगृह निर्माण सहयोग अभियान (२०७६) मा रु. 50,000 सहयोग गर्नु भएको थियो l
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७६/2019 500 Rs.
भाद्र, August/September२०७६/2019 500 Rs.
अस्विन, September/October२०७६/2019 500 Rs.
कार्तिक, October/November२०७६/2019 500 Rs.
मङ्सिर, November/December २०७६/2019 500 Rs.
पौष, December/January२०७६/2020 500 Rs.
माघ, january/February२०७६/2020 500 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७६/2020 500 Rs.
चैत्र, March/April२०७६/2020 500 Rs.
बैशाख, April/May२०७७/2020 500 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७७/2020 500 Rs.
आषाढ, June/July२०७७/2020 500 Rs.
२०७/२०७ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग रु. 6,000 हुन आएको थियो l
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७७/2020 500 Rs.
भाद्र, August/September२०७७/2020 500 Rs.
अस्विन, September/October२०७७/2020 500 Rs.
कार्तिक, October/November२०७७/2020 500 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७७/2020 500 Rs.
पौष, December/January२०७७/2021 500 Rs.
माघ, january/February२०७७/2021 500 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७७/2021 500 Rs.
चैत्र, March/April२०७७/2021 500 Rs.
बैशाख, April/May२०७८/2021 500 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७८/2021 500 Rs.
आषाढ, June/July२०७८/2021 500 Rs.
२०७/२०७ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग रु. 6,000 हुन आएको थियो l
सहयोग गर्नको लागि तलको लिङ्क मार्फत भित्र जानुहोस् अथवा सिधै बैंकबाट जम्मा गर्न सक्नु हुनेछ ।
E-sewa लिङ्कhttps://esewa.com.np/#/home
Khalti लिङ्कhttps://khalti.com/
Connect Ips https://connectips.com/

Bank Detail

Global IME bank Limited (chabahil)

Account Holder’s NameSewak Nepal
Account Number3701010000381
Contact Number9861679228