अबिभावक बिहिन बालबालिकाहरुको खोजी उदार तथा दिगो संरक्षण हाम्रो अभियान

सुनिता राई

सुनिता राई

ठेगाना अठराई गाउपालिका-१, तेर्हथुम
Email sunitabahing6@gmail.com
सम्पर्क 972 -3558824
आबद्द मिति 25-january-2014/ २०७० माघ ११
सदस्यता नम्बर १३

उहाँले गर्नुभएको सहयोग विवरण:

Month ofYearDonation amount
माघ, January/February२०७०/20141,000 Rs.
फागुन, February/March२०७०/20141,000 Rs.
चैत्र, March/April२०७०/20141,000 Rs.
बैसाख, April/May२०७१/20141,000 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७१/20141,000 Rs.
आषाढ, June/July२०७१/20141,000 Rs.
२०७०/२०७१ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग रु. 6,000 हुन आएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७१/20141,000 Rs.
भाद्र, August/September२०७१/20141,000 Rs.
अस्विन, September/October२०७१/20141,000 Rs.
कार्तिक, October/November२०७१/20141,000 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७१/20141,000 Rs.
पौष, December/Januarry२०७१/20151,000 Rs.
माघ, January/Februarry२०७१/20151,000 Rs.
 फाल्गुन, february/March२०७१/20151,000 Rs.
चैत्र, March/April२०७१/20151,000 Rs.
बैसाख, April/may२०७२/20151,000 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७२/20151,000 Rs.
आषाढ, June/July२०७२/20151,000 Rs.
२०७१/२०७२ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग रु. 12,000 हुन आएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७२/20151,000 Rs.
भाद्र, August/september२०७२/20151,000 Rs.
अस्विन, September/October२०७२/20151,000 Rs.
कार्तिक, October/November२०७२/20151,000 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७२/20151,000 Rs.
पौष, December/Januarry२०७२/20161,000 Rs.
माघ, January/Februarry२०७२/20161,000 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७२/20161,000 Rs.
चैत्र, March/April२०७२/20161,000 Rs.
बैसाख, April/may२०७३/20161,000 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७३/2016 1,000 Rs.
आषाढ, June/July२०७३/2016 1,000 Rs.
२०७२/२०७३ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग रु. 12,000 हुन आएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७३/2016 1,000 Rs.
भाद्र, August/september२०७३/2016 1,000 Rs.
अस्विन, September/October२०७३/2016 1,000 Rs.
कार्तिक, October/November२०७३/2016 1,000 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७३/2016 1,000 Rs.
पौष, December/Januarry२०७३/2017 1,000 Rs.
माघ, January/Februarry२०७३/2017 1,000 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७३/2017 1,000 Rs.
चैत्र, March/April२०७३/2017 1,000 Rs.
बैसाख, April/may२०७४/2017 1,000 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७४/2017  1,000 Rs.
आषाढ, June/July२०७४/2017  1,000 Rs.
२०७/२०७४ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग रु. 12,000 हुन आएको थियो ।
आवास निर्माण अभियान (२०७३) मा यहाँबाट रु. ५,००० सहयोग प्राप्त भएको l
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७४/20171,000 Rs.
भाद्र, August/September२०७४/20171,000 Rs.
 अस्विन, September/October२०७४/20171,000 Rs.
 कार्तिक, October/November२०७४/20171,000 Rs.
 मङ्सिर, November/December२०७४/20171,000 Rs.
 पौष, December/January२०७४/20181,000 Rs.
 माघ, january/February२०७४/20181,000 Rs.
फाल्गुन,  February/March२०७४/20181,000 Rs.
 चैत्र, March/April२०७४/20181,000 Rs.
 बैशाख, April/May२०७५/20181,000 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७५/20181,000 Rs.
 आषाढ, June/July२०७५/20181,000 Rs.
२०७/२०७५ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग रु. 12,000 हुन आएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७५/2018 1,000 Rs.
भाद्र, August/September२०७५/2018 1,000 Rs.
अस्विन, September/October२०७५/2018 1,000 Rs.
कार्तिक, October/November२०७५/2018 1,000 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७५/2018 1,000 Rs.
पौष, December/January२०७५/2019 1,000 Rs.
माघ, january/February२०७५/2019 1,000 Rs.
फाल्गुन,  February/March२०७५/2019 1,000 Rs.
चैत्र, March/April२०७५/2019 1,000 Rs.
बैशाख, April/May२०७/2019 1,000 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७/2019 1,000 Rs.
आषाढ, June/July२०७/2019 1,000 Rs.
२०७/२०७ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग रु. 12,000 हुन आएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७/2019 1,000 Rs.
भाद्र, August/September२०७/2019 1,000 Rs.
अस्विन, September/October२०७/2019 1,000 Rs.
कार्तिक, October/November२०७/2019 1,000 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७/2019 1,000 Rs.
पौष, December/January२०७/20201,000 Rs.
माघ, january/February२०७/2020 1,000 Rs.
फाल्गुन,  February/March२०७/2020 1,000 Rs.
चैत्र, March/April२०७/2020 1,000 Rs.
बैशाख, April/May२०७/2020 1,000 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७/2020 1,000 Rs.
आषाढ, June/July२०७/2020 1,000 Rs.
२०७/२०७ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग रु. 12,000 हुन आएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७/2020 1,000 Rs.
भाद्र, August/September२०७/2020 1,000 Rs.
अस्विन, September/October२०७/2020 1,000 Rs.
कार्तिक, October/November२०७/2020 1,000 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७/2020 1,000 Rs.
पौष, December/January२०७/2021 1,000 Rs.
माघ, january/February२०७/2021 1,000 Rs.
फाल्गुन,  February/March२०७/2021 1,000 Rs.
चैत्र, March/April२०७/2021 1,000 Rs.
बैशाख, April/May२०७/2021 1,000 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७/2021 1,000 Rs.
आषाढ, June/July२०७/2021 1,000 Rs.
२०७/२०७ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग रु. 12,000 हुन आएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७/2021 1,000 Rs.
भाद्र, August/September२०७/2021 1,000 Rs.
अस्विन, September/October२०७/2021 1,000 Rs.
कार्तिक, October/November२०७/2021 1,000 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७/2021 1,000 Rs.
पौष, December/January२०७/2022
माघ, january/February२०७/2022
फाल्गुन,  February/March२०७/2022
चैत्र, March/April२०७/2022
बैशाख, April/May२०७/2022
जेष्ठ, May/June२०७/2022
आषाढ, June/July२०७/2022
सहयोग गर्नको लागि तलको लिङ्क मार्फत भित्र जानुहोस् अथवा सिधै बैंकबाट जम्मा गर्न सक्नु हुनेछ ।
E-sewa लिङ्कhttps://esewa.com.np/#/home
Khalti लिङ्कhttps://khalti.com/
Connect Ips https://connectips.com/

Bank Detail

Global IME bank Limited (chabahil)

Account Holder’s NameSewak Nepal
Account Number3701010000381
Contact Number9861679228