अबिभावक बिहिन बालबालिकाहरुको खोजी उदार तथा दिगो संरक्षण हाम्रो अभियान

शुदर्सन गजुरेल

शुदर्सन गजुरेल

ठेगाना दोरम्बा गाउपालिका-६, रामेछाप
Email realdada20@yahoo.com
सम्पर्क 82-10-486-2801
आबद्द मिति 14-February-2016/ २०७२ माघ २९
सदस्यता नम्बर ४४

उहाँले गर्नुभएको सहयोग विवरण:

Month ofYearDonation amount
माघ, January/Februarry२०७२/201620000 ₩
फाल्गुन, February/March२०७२/201620000 ₩
चैत्र, March/April२०७२/201620000 ₩
बैसाख, April/May२०७३/201620000 ₩
जेष्ठ, May/June२०७३/201620000 ₩
आषाढ, June/July२०७३/201620000 ₩
२०७२/२०७३ मा यहाँबाट 120,000 ₩ प्राप्त हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 11,439 हुन गएको थियो ।
सेवक नेपालद्वारा संचालित बालगृह निर्माण सहयोग अभियान (२०७३) मा 100,000 ₩ सहयोग गर्नु भएकोमा त्यसको नेपाली रु. 9,009 भएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August २०७३/2016 20000 ₩
भाद्र, August/september२०७३/201620000 ₩
अस्विन, September/October२०७३/201620000 ₩
कार्तिक, October/November२०७३/201620000 ₩
मङ्सिर, November/December२०७३/2016 20000 ₩
पौष, December/Januarry२०७३/201720000 ₩
माघ, January/Februarry २०७३/2017 500 Rs.
फाल्गुन, February/March २०७३/2017 500 Rs.
चैत्र, March/April २०७३/2017 500 Rs.
बैसाख, April/may २०७४/2017 500 Rs.
जेष्ठ, May/June २०७४/2017 500 Rs.
आषाढ, June/July २०७४/2017 500 Rs.
२०७३/२०७४ मा यहाँबाट 120,000 ₩ प्राप्त हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 11,439+6,000=17,439 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७४/2017  500 Rs.
भाद्र, August/September२०७४/2017  500 Rs.
अस्विन, September/October२०७४/2017  500 Rs.
कार्तिक, October/November२०७४/2017  500 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७४/2017  500 Rs.
पौष, December/Januarry२०७४/2018  500 Rs.
माघ, January/Februarry२०७४/2018  500 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७४/2018  500 Rs.
चैत्र, March/April२०७४/2018  500 Rs.
बैसाख, April/may२०७५/2018  500 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७५/2018  500 Rs.
आषाढ, June/July२०७५/2018  500 Rs.
२०७४/२०७५ मा यहाँबाट रु. 6,000 प्राप्त हुन गएको ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७५/2018  500 Rs.
भाद्र, August/September२०७५/2018  500 Rs.
अस्विन, September/October२०७५/2018  500 Rs.
कार्तिक, October/November२०७५/2018  500 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७५/2018  500 Rs.
पौष, December/Januarry२०७५/2019  500 Rs.
माघ, January/Februarry२०७५/2019 500 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७५/2019  500 Rs.
चैत्र, March/April२०७५/2019  500 Rs.
बैसाख, April/may२०७६/2019  500 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७६/2019  500 Rs.
आषाढ, June/July२०७६/2019  500 Rs.
२०७५/२०७६ मा यहाँबाट रु. 6,000 प्राप्त हुन गएको ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७६/2019  500 Rs.
भाद्र, August/September२०७६/2019  500 Rs.
अस्विन, September/October२०७६/2019  500 Rs.
कार्तिक, October/November२०७६/2019  500 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७६/2019  500 Rs.
पौष, December/Januarry२०७६/2020  500 Rs.
माघ, January/Februarry२०७६/2020  500 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७६/2020  500 Rs.
चैत्र, March/April२०७६/2020  500 Rs.
बैसाख, April/may२०७७/2020  500 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७७/2020  
आषाढ, June/July२०७७/2020  
सहयोग गर्नको लागि तलको लिङ्क मार्फत भित्र जानुहोस् अथवा सिधै बैंकबाट जम्मा गर्न सक्नु हुनेछ ।
E-sewa लिङ्कhttps://esewa.com.np/#/home
Khalti लिङ्कhttps://khalti.com/
Connect Ips https://connectips.com/

Bank Detail

Global IME bank Limited (chabahil)

Account Holder’s NameSewak Nepal
Account Number3701010000381
Contact Number9861679228