अबिभावक बिहिन बालबालिकाहरुको खोजी उदार तथा दिगो संरक्षण हाम्रो अभियान

शिव प्रसाद भट्ट

शिव प्रसाद भट्ट

ठेगाना किस्पाङ गाउँपालिका-३, नुवाकोट
Email bhatta_shiva05@yahoo.com
सम्पर्क 9851226330
आबद्द मिति २०७०-मंसिर-१९
सदस्यता नम्बर

उहाँले गर्नुभएको सहयोग विवरण:

Month ofYearDonation amount
आषाढ june/July२०७०/2013 50000 ₩
 मङ्सिर November/December२०७०/2013 20000 ₩
 पौष December/January२०७०/2014 20000 ₩
 माघ January/February२०७०/2014 20000 ₩
 फाल्गुन February/March२०७०/2014 20000 ₩
 चैत्र March/April२०७०/2014 20000 ₩
 बैशाख April/May२०७०/2014 20000 ₩
 जेष्ठ May/June२०७१/2014 30000 ₩
आषाढ June/July२०७१/2014 30000 ₩
२०७०/ २०७१ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग 230,000 ₩ हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 20,444 हुन गएको थियो ।
दक्षिण कोरियाबाट संस्थाको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेर योगदान पुर्याउदै आउनु भएको ।
Month ofYearDonation amount
 श्रावन July/August२०७१/2014 30000 ₩
 भाद्र August/September२०७१/2014 30000 ₩
 आश्विन September/October२०७१/2014 30000 ₩
कार्तिक  October/November२०७१/2014 30000 ₩
मङ्सिर  November/December२०७१/2015 20000 ₩
पौष  December/January२०७१/2015 20000 ₩
माघ  January/February२०७१/2015 20000 ₩
 फाल्गुन  February/March२०७१/2015 20000 ₩
 चैत्र  March/April२०७१/2015 20000 ₩
 बैसाख  April/may२०७२/2015  20000 ₩
जेष्ठ  may/June२०७२/2015 20000 ₩
आषाढ June/July२०७२/2015 20000 ₩
२०७१/२०७२ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग 280,000 ₩ हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 24,888 हुन गएको थियो ।
दक्षिण कोरियाबाट संस्थाको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेर योगदान पुर्याउदै आउनु भएको ।
Month ofYearDonation amount
 श्रावन  July/August२०७२/2015 20000 ₩
 भाद्र August/September२०७२/2015 20000 ₩
आश्विन  September/October२०७२/2015 20000 ₩
 कार्तिक  October/November२०७२/2015 20000 ₩
मङ्सिर  November/December२०७२/2015 20000 ₩
पौष  December/January२०७२/2016 20000 ₩
माघ  January/February२०७२/2016 20000 ₩
फाल्गुन  February/March २०७२/2016 20000 ₩
चैत्र  March/April २०७२/2016 20000 ₩
बैसाख  April/May २०७३/2016 20000 ₩
जेष्ठ May/June २०७३/2016 20000 ₩
आषाढ June/July २०७३/2016 20000 ₩
२०७२/२०७३ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग 240,000 ₩ हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 21,333 हुन गएको थियो ।
दक्षिण कोरियाबाट संस्थाको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेर योगदान पुर्याउदै आउनु भएको ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन   July/August२०७३/201620000 ₩
भाद्र  August/September२०७३/201620000 ₩
अस्विन  September/October२०७३/201620000 ₩
कार्तिक  October/November२०७३/201620000 ₩
मङ्सिर  November/December२०७३/201620000 ₩
पौष December/January २०७३/2017 Rs.500
माघ January/February २०७३/2017 Rs.500
फाल्गुन  February/March २०७३/2017 Rs.500
चैत्र  March/April २०७३/2017 Rs.500
बैशाख  April/May २०७४/2017 Rs.500
जेष्ठ May/June २०७४/2017 Rs.500
आषाढ June/July २०७४/2017 Rs.500
२०७३/२०७४ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग 100,000 ₩ हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 9,532+6,500=16,032 हुन गएको थियो ।
* नेपालमा अनाथ बालबालिकाहरुको लागि “आबास गृह निर्माण अभियान” (2073) मा समेत यहाँ आफु संयोजकको रुपमा रहेर आफु र आफ्ना वरपरका साथीहरुबाट गरि ठुलो सहयोग संकलन गराउन सक्नु भएको थियो त्यसैगरि यहाँको  तर्फबाट 3,33,333 ₩ कोरियन वन सहयोग समेत राख्नु भएकोमा त्यसलाई नेपालि रुपैयामा कन्भर्ट गर्दा रु. 30,030 हुन गएको थियो l
Month ofYearDonation amount
श्रावन July/August२०७४/2017Rs.500
भाद्र  August/September२०७४/2017Rs.500
अस्विन   September/October२०७४/2017Rs.500
कार्तिक  October/November२०७४/2017Rs.500
मङ्सिर  November/December२०७४/2017Rs.500
पौष December/January२०७४/2018Rs.500
माघ January/February२०७४/2018Rs.500
फाल्गुन  February/March२०७४/2018Rs.500
चैत्र  March/April२०७४/2018Rs.500
बैशाख  April/May२०७५/2018Rs.500
जेष्ठ May/June२०७५/2018Rs.500
आषाढ June/July२०७५/2018Rs.500
२०७४/२०७५ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग रु. 6,000 हुन गएको थियो ।
संस्थाको सचिवमा रहेर सकृयरुपमा योगदान पुर्याउँदै आउनु भएको ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन July/August२०७५/2018Rs.500
भाद्र  August/September२०७५/2018Rs.500
अस्विन   September/October२०७५/2018Rs.500
कार्तिक  October/November२०७५/2018Rs.500
मङ्सिर  November/December२०७५/2018Rs.500
पौष December/January२०७५/2019Rs.500
माघ January/February२०७५/2019Rs.500
फाल्गुन  February/March२०७५/2019Rs.500
चैत्र  March/April२०७५/201920000 ₩
बैशाख  April/May२०७६/201920000 ₩
जेष्ठ May/June२०७६/201920000 ₩
आषाढ June/July२०७६/201920000 ₩
२०७५/२०७६ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग 80,000 ₩ हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 7,428+4,000=11,428 हुन गएको थियो ।
संस्थाको अध्यक्षमा रहेर सकृयरुपमा योगदान पुर्याउँदै आउनु भएको ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन July/August२०७६/201920000 ₩
भाद्र  August/September२०७६/201920000 ₩
अस्विन   September/October२०७६/201920000 ₩
कार्तिक  October/November२०७६/201920000 ₩
मङ्सिर  November/December२०७६/201920000 ₩
पौष December/January२०७६/202020000 ₩
माघ January/February२०७६/202020000 ₩
फाल्गुन  February/March२०७६/202020000 ₩
चैत्र  March/April २०७६/2020 20000 ₩
बैशाख  April/May २०७७/2020 20000 ₩
जेष्ठ May/June २०७७/2020 20000 ₩
आषाढ June/July २०७७/2020 20000 ₩
२०७६/२०७७ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग 240,000 ₩ हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 22,284 हुन गएको थियो ।
* संस्थाले चालु गरेको अनाथ बालबालिकाहरुको लागि आवास निर्माण सहयोग अभियान (२०७६) मा रु. 50,000 सहयोग प्राप्त ।   
* सेवक नेपालद्वारा संचालित बालगृहमा प्रिन्टर खरिद प्रयोजनको लागि रु. 10,000 । सहयोग प्राप्त ।
यहाँले आफ्नो श्रीमती ईश्वरी भट्टको जन्म दिन पारेर सेवक नेपालद्वारा संचालित बालगृहका नानिबाबुहरुको लागि एक छाक भोजन स्वरुप रु. 5,000/- सहयोग प्राप्त ।
दक्षिण कोरियाबाट संस्थाको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेर योगदान पुर्याउदै आउनु भएको ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन July/August२०७७/202020000 ₩
भाद्र  August/September२०७७/202020000 ₩
अस्विन   September/October२०७७/202020000 ₩  
कार्तिक  October/November२०७७/202020000 ₩
मङ्सिर  November/December२०७७/202020000 ₩
पौष December/January२०७७/202120000 ₩
माघ January/February२०७७/202120000 ₩
फाल्गुन  February/March२०७७/202120000 ₩
चैत्र  March/April २०७७/2021 20000 ₩
बैशाख  April/May २०७८/2021 20000 ₩
जेष्ठ May/June २०७८/2021 20000 ₩
आषाढ June/July २०७८/2021 20000 ₩
२०७६/२०७७ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग 240,000 ₩ हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 22,284 हुन गएको थियो ।
छोरा ईशान भट्ट्को जन्म दिन पारेर सेवक नेपालद्वारा संचालित बालगृहका नानिबाबुहरुको लागि एक छाक भोजन स्वरुप रु. 5,000/- सहयोग प्राप्त ।
दक्षिण कोरियाबाट संस्थाको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेर योगदान पुर्याउदै आउनु भएको ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन July/August२०७७/202020000 ₩
भाद्र  August/September२०७७/202020000 ₩
अस्विन   September/October२०७७/202020000 ₩  
कार्तिक  October/November२०७७/202020000 ₩
मङ्सिर  November/December२०७७/202020000 ₩
पौष December/January२०७७/2021
माघ January/February२०७७/2021
फाल्गुन  February/March२०७७/2021
चैत्र  March/April २०७७/2021
बैशाख  April/May २०७८/2021
जेष्ठ May/June २०७८/2021
आषाढ June/July २०७८/2021
सहयोग गर्नको लागि तलको लिङ्क मार्फत भित्र जानुहोस् अथवा सिधै बैंकबाट जम्मा गर्न सक्नु हुनेछ ।
E-sewa लिङ्कhttps://esewa.com.np/#/home
Khalti लिङ्कhttps://khalti.com/
Connect Ips https://connectips.com/

Bank Detail

Global IME bank Limited (chabahil)

Account Holder’s NameSewak Nepal
Account Number3701010000381
Contact Number9861679228