अबिभावक बिहिन बालबालिकाहरुको खोजी उदार तथा दिगो संरक्षण हाम्रो अभियान

शिव पौडेल

शिव पौडेल

ठेगाना पुम्दीभुम्दी नगरपालिका-२२, कास्की
Email sangam_paudel@yahoo.com
सम्पर्क 98560-26505
आबद्द मिति 30-November-2014/ २०७१ मंसिर १४
सदस्यता नम्बर २७

उहाँले गर्नुभएको सहयोग विवरण:

Month ofYearDonation amount
मङ्सिर, November/December२०७१/20141005 Rs.
पौष, December/Januarry२०७१/20151055 Rs.
माघ, January/Februarry२०७१/2015634.85 Rs.
फाल्गुन, february/March२०७१/2015634.85 Rs.
चैत्र, March/April२०७१/2015634.85 Rs.
बैसाख, April/may२०७२/2015634.85 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७२/2015634.85 Rs.
आषाढ, June/July२०७२/2015634.85 Rs.
२०७१/२०७२ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग रु. 5,869 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७२/2015634.85 Rs.
भाद्र, August/september२०७२/2015555.50 Rs.
अस्विन, September/October२०७२/2015555.50 Rs.
कार्तिक, October/November२०७२/2015555.50 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७२/2015555.50 Rs.
पौष, December/Januarry२०७२/2016555.50 Rs.
माघ, January/Februarry२०७२/2016555.50 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७२/2016555.50 Rs.
चैत्र, March/April२०७२/2016555.50 Rs.
बैसाख, April/may२०७३/2016555.50 Rs.
जेष्ठ, May/June २०७३/2016 555.50 Rs.
आषाढ, June/July२०७३/2016555.50 Rs.
२०७२/२०७३ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग रु. 6,745 हुन गएको थियो ।
२०७२/२०७३ मा उपाध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७३/2016 555.50 Rs.
भाद्र, August/september२०७३/2016 555.50 Rs.
अस्विन, September/October२०७३/2016 555.50 Rs.
कार्तिक, October/November२०७३/2016 555.50 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७३/2016 555.50 Rs.
पौष, December/Januarry२०७३/2017555.50 Rs.
माघ, January/Februarry२०७३/2017 555 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७३/2017 555 Rs.
चैत्र, March/April२०७३/2017 555 Rs.
बैसाख, April/may२०७४/2017 555 Rs.
जेष्ठ, May/June २०७४/2017 555 Rs.
आषाढ, June/July२०७४/2017 555 Rs.
२०७३/२०७४ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग रु. 6,663 हुन गएको थियो ।
२०७३/२०७४ मा उपाध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७४/2017 555 Rs.
भाद्र, August/september२०७४/2017 505 Rs.
अस्विन, September/October२०७४/2017 505 Rs.
कार्तिक, October/November२०७४/2017 505 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७४/2017 505 Rs.
पौष, December/Januarry२०७४/2018 505 Rs.
माघ, January/Februarry२०७४/2018 505 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७४/2018 505 Rs.
चैत्र, March/April२०७४/2018 505 Rs.
बैसाख, April/may२०७५/2018505 Rs.
जेष्ठ, May/June २०७५/2018 505 Rs.
आषाढ, June/July२०७५/2018 505 Rs.
२०७/२०७५ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग रु. 6,110 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August २०७५/2018 505 Rs.
भाद्र, August/september २०७५/2018 505 Rs.
अस्विन, September/October २०७५/2018 505 Rs.
कार्तिक, October/November २०७५/2018 505 Rs.
मङ्सिर, November/December २०७५/2018 505 Rs.
पौष, December/Januarry २०७५/2019 505 Rs.
माघ, January/Februarry २०७५/2019 505 Rs.
फाल्गुन, February/March २०७५/2019 505 Rs.
चैत्र, March/April २०७५/2019 505 Rs.
बैसाख, April/may२०७६/2019505 Rs.
जेष्ठ, May/June २०७६/2019 505 Rs.
आषाढ, June/July२०७६/2019 505 Rs.
२०७५/२०७६ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग रु. 6,060 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७६/2019 505 Rs.
भाद्र, August/september२०७६/2019 505 Rs.
अस्विन, September/October२०७६/2019 505 Rs.
कार्तिक, October/November२०७६/2019 505 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७६/2019 505 Rs.
पौष, December/Januarry२०७६/2020 505 Rs.
माघ, January/Februarry२०७६/2020 505 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७६/2020 505 Rs.
चैत्र, March/April२०७६/2020 505 Rs.
बैसाख, April/may२०७७/2020 505 Rs.
जेष्ठ, May/June २०७७/2020 505 Rs.
आषाढ, June/July२०७७/2020 505 Rs.
२०७/२०७ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग रु. 6,060 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७७/2020 505 Rs.
भाद्र, August/september२०७७/2020
अस्विन, September/October२०७७/2020
कार्तिक, October/November२०७७/2020
मङ्सिर, November/December२०७७/2020
पौष, December/Januarry२०७७/2021
माघ, January/Februarry२०७७/2021
फाल्गुन, February/March२०७७/2021
चैत्र, March/April२०७७/2021
बैसाख, April/may२०७८/2021
जेष्ठ, May/June २०७८/2021
आषाढ, June/July२०७८/2021

सहयोग गर्नको लागि तलको लिङ्क मार्फत भित्र जानुहोस् अथवा सिधै बैंकबाट जम्मा गर्न सक्नु हुनेछ ।
E-sewa लिङ्कhttps://esewa.com.np/#/home
Khalti लिङ्कhttps://khalti.com/
Connect Ips https://connectips.com/

Bank Detail

Global IME bank Limited (chabahil)

Account Holder’s NameSewak Nepal
Account Number3701010000381
Contact Number9861679228