अबिभावक बिहिन बालबालिकाहरुको खोजी उदार तथा दिगो संरक्षण हाम्रो अभियान

सन्तोष तिमल्सिना “समिर”

सन्तोष तिमल्सिना “समिर”

ठेगाना पाँचखाल नगरपालिका-६, काभ्रे
Email santoshtimalsina00@yahoo.com
सम्पर्क ९८४१-१६८-५०६
आबद्द मिति 18-November-2014/ २०७१ मंसिर २
सदस्यता नम्बर २४

उहाँले गर्नुभएको सहयोग विवरण:

Month ofYearDonation amount
मङ्सिर, November/December२०७१/201425000 ₩
पौष, December/Januarry२०७१/201525000 ₩
माघ, January/Februarry२०७१/201525000 ₩
फाल्गुन, february/March२०७१/201525000 ₩
चैत्र, March/April२०७१/201525000 ₩
बैसाख, April/may२०७२/201525000 ₩
जेष्ठ, May/June२०७२/201525000 ₩
आषाढ, June/July२०७२/201525000 ₩
२०७१/२०७२ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग 200,000 ₩  प्राप्त हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 17,777 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August २०७२/2015 25000 ₩
भाद्र, August/september २०७२/2015 25000 ₩
स्विन, September/October २०७२/2015 25000 ₩
कार्तिक, October/November २०७२/2015 25000 ₩
मङ्सिर, November/December २०७२/2015 25000 ₩
पौष, December/Januarry२०७२/201625000 ₩
माघ, January/Februarry२०७२/201625000 ₩
फाल्गुन, February/March२०७२/201625000 ₩
चैत्र, March/April२०७२/201625000 ₩
बैसाख, April/may२०७३/201625000 ₩
जेष्ठ, May/June२०७३/201625000 ₩
आषाढ, June/July २०७३/2016 500 Rs.
२०७२/२०७३ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग 275,000 ₩  प्राप्त हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 26,215+500= 26,715  हुन गएको थियो ।
सेवक नेपालद्वारा संचालित बालगृह निर्माण सहयोग अभियान (२०७३) मा 300,000 ₩ सहयोग गर्नु भएकोमा त्यसको नेपाली रु. 26,666  भएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August २०७३/2016 500 Rs.
भाद्र, August/September२०७३/2016500 Rs.
अस्विन, September/October२०७३/2016500 Rs.
कार्तिक, October/November२०७३/2016500 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७३/2016500 Rs.
पौष, December/Januarry२०७३/2017500 Rs.
माघ, January/Februarry२०७३/2017500 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७३/2017500 Rs.
चैत्र, March/April२०७३/2017500 Rs.
बैसाख, April/may२०७४/2017500 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७४/2017500 Rs.
आषाढ, June/July२०७४/2017500 Rs.
२०७३/२०७४ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग रु. 6,000  हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August २०७४/2017 500 Rs.
भाद्र, August/September २०७४/2017  500 Rs.
अस्विन, September/October २०७४/2017  500 Rs.
कार्तिक, October/November २०७४/2017  500 Rs.
मङ्सिर, November/December २०७४/2017  500 Rs.
पौष, December/Januarry २०७४/2018  500 Rs.
माघ, January/Februarry २०७४/2018  500 Rs.
फाल्गुन, February/March २०७४/2018 500 Rs.
चैत्र, March/April २०७४/2018  500 Rs.
बैसाख, April/may २०७/2018  500 Rs.
जेष्ठ, May/June २०७/2018  500 Rs.
आषाढ, June/July २०७/2018  500 Rs.
२०७४/२०७ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग रु. 6,000  हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August २०७/2018 500 Rs.
भाद्र, August/September२०७/2018  500 Rs.
अस्विन, September/October२०७/2018  500 Rs.
कार्तिक, October/November२०७/2018  500 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७/2018  500 Rs.
पौष, December/Januarry२०७/2019  500 Rs.
माघ, January/Februarry२०७/2019  500 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७/2019  500 Rs.
चैत्र, March/April२०७/2019  500 Rs.
बैसाख, April/may२०७/2019  500 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७/2019  500 Rs.
आषाढ, June/July२०७/2019  500 Rs.
२०७/२०७ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग रु. 6,000  हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August २०७/2019 500 Rs.
भाद्र, August/September२०७/2019  500 Rs.
अस्विन, September/October२०७/2019  500 Rs.
कार्तिक, October/November२०७/2019  500 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७/2019  500 Rs.
पौष, December/Januarry२०७/2020  500 Rs.
माघ, January/Februarry२०७/2020  500 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७/2020  500 Rs.
चैत्र, March/April२०७/2020  500 Rs.
बैसाख, April/may२०७/2020  500 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७/2020  500 Rs.
आषाढ, June/July२०७/2020  500 Rs.
२०७/२०७ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग रु. 6,000  हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August २०७/2020 500 Rs.
भाद्र, August/September२०७/2020  500 Rs.
अस्विन, September/October२०७/2020  500 Rs.
कार्तिक, October/November२०७/2020  500 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७/2020  500 Rs.
पौष, December/Januarry२०७/2021  500 Rs.
माघ, January/Februarry२०७/2021  500 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७/2021  500 Rs.
चैत्र, March/April२०७/2021  500 Rs.
बैसाख, April/may२०७/2021  500 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७/2021  500 Rs.
आषाढ, June/July२०७/2021  500 Rs.
२०७/२०७ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग रु. 6,000  हुन गएको थियो ।
सेवक नेपालद्वारा संचालित बालगृह निर्माण सहयोग अभियानमा रु. 25,000 सहयोग गर्नु भएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August २०७/2021  500 Rs.
भाद्र, August/September२०७/2021
अस्विन, September/October२०७/2021  
कार्तिक, October/November२०७/2021  
मङ्सिर, November/December२०७/2021  
पौष, December/Januarry२०७/2022
माघ, January/Februarry२०७/2022
फाल्गुन, February/March२०७/2022  
चैत्र, March/April२०७/2022
बैसाख, April/may२०७/2022
जेष्ठ, May/June२०७/2022
आषाढ, June/July२०७/2022  
सहयोग गर्नको लागि तलको लिङ्क मार्फत भित्र जानुहोस् अथवा सिधै बैंकबाट जम्मा गर्न सक्नु हुनेछ ।
E-sewa लिङ्कhttps://esewa.com.np/#/home
Khalti लिङ्कhttps://khalti.com/
Connect Ips https://connectips.com/

Bank Detail

Global IME bank Limited (chabahil)

Account Holder’s NameSewak Nepal
Account Number3701010000381
Contact Number9861679228