अबिभावक बिहिन बालबालिकाहरुको खोजी उदार तथा दिगो संरक्षण हाम्रो अभियान

सन्तोष अधिकारी

सन्तोष अधिकारी

ठेगाना त्रिपुरासुन्दरी गाउपालिका-७, धादिङ
Email babusantosh731@gmail.com
सम्पर्क 82-10-2162-7204
आबद्द मिति 11-February-2016/ २०७२ माघ २८
सदस्यता नम्बर ४३

उहाँले गर्नुभएको सहयोग विवरण:

Month ofYearDonation amount
माघ, January/Februarry२०७२/201620,000 ₩
फाल्गुन, February/March२०७२/201620,000 ₩
चैत्र, March/April२०७२/201620,000 ₩
बैसाख, April/May२०७३/201620,000 ₩
जेष्ठ, May/June२०७३/201620,000 ₩
आषाढ, June/July२०७३/201620,000 ₩
२०७२/२०७३ मा यहाँबाट 120,000 ₩ प्राप्त हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 10,810 हुन गएको थियो ।
सेवक नेपालद्वारा संचालित बालगृह निर्माण सहयोग अभियान (२०७३) मा 101,000 ₩ सहयोग गर्नु भएकोमा त्यसको नेपाली रु. 9,099 भएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७३/201620,000 ₩
भाद्र, August/september२०७३/201620,000 ₩
अस्विन, September/October२०७३/201620,000 ₩
कार्तिक, October/November२०७३/201620,000 ₩
मङ्सिर, November/December२०७३/201720,000 ₩
पौष, December/Januarry२०७३/201720,000 ₩
माघ, January/Februarry २०७३/2017 10,000 ₩
फाल्गुन, February/March २०७३/2017 10,000 ₩
चैत्र, March/April २०७३/2017 10,000 ₩
बैसाख, April/may २०७४/2017 10,000 ₩
जेष्ठ, May/June २०७४/2017 10,000 ₩
आषाढ, June/July २०७४/2017 10,000 ₩
२०७३/२०७४ मा यहाँबाट 180,000 ₩ प्राप्त हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 16,901 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७४/2017 10,000 ₩
भाद्र, August/September२०७४/2017 10,000 ₩
अस्विन, September/October२०७४/2017 10,000 ₩
कार्तिक, October/November२०७४/2017 10,000 ₩
मङ्सिर, November/December२०७४/2017 10,000 ₩
पौष, December/Januarry२०७४/2018 10,000 ₩
माघ, January/Februarry२०७४/2018 10,000 ₩
फाल्गुन, February/March२०७४/2018 10,000 ₩
चैत्र, March/April२०७४/2018 10,000 ₩
बैसाख, April/may२०७५/2018 10,000 ₩
आषाढ, June/July२०७५/2018 10,000 ₩
२०७४/२०७५ मा यहाँबाट 120,000 ₩ प्राप्त हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 11,142 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७५/2018 10,000 ₩
भाद्र, August/September२०७५/2018 10,000 ₩
अस्विन, September/October२०७५/2018 10,000 ₩
कार्तिक, October/November२०७५/2018 10,000 ₩
मङ्सिर, November/December२०७५/2018 10,000 ₩
पौष, December/Januarry२०७५/2019 10,000 ₩
माघ, January/Februarry२०७५/2019 10,000 ₩
फाल्गुन, February/March२०७५/2019 10,000 ₩
चैत्र, March/April२०७५/2019 10,000 ₩
बैसाख, April/may२०७६/2019 10,000 ₩
जेष्ठ, May/June२०७६/2019 10,000 ₩
आषाढ, June/July२०७६/2019 10,000 ₩
२०७५/२०७६ मा यहाँबाट 120,000 ₩ प्राप्त हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 11,142 हुन गएको थियो ।
सेवक नेपालद्वारा संचालित बालगृह निर्माण सहयोग अभियान (२०७३) मा रु. 11,111 सहयोग भएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७६/20191,000 Rs. 
भाद्र, August/September२०७६/20191,000 Rs. 
अस्विन, September/October२०७६/20191,000 Rs. 
कार्तिक, October/November२०७६/20191,000 Rs. 
मङ्सिर, November/December२०७६/20191,000 Rs. 
पौष, December/Januarry२०७६/20201,000 Rs. 
माघ, January/Februarry२०७६/20201,000 Rs. 
फाल्गुन, February/March२०७६/20201,000 Rs. 
चैत्र, March/April२०७६/20201,000 Rs. 
बैसाख, April/may२०७७/20201,000 Rs. 
जेष्ठ, May/June२०७७/20201,000 Rs. 
आषाढ, June/July२०७७/20201,000 Rs. 
२०७६/२०७७ मा यहाँबाट 120,000 ₩ प्राप्त हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 11,142 हुन गएको थियो ।

सहयोग गर्नको लागि तलको लिङ्क मार्फत भित्र जानुहोस् अथवा सिधै बैंकबाट जम्मा गर्न सक्नु हुनेछ ।
E-sewa लिङ्कhttps://esewa.com.np/#/home
Khalti लिङ्कhttps://khalti.com/
Connect Ips https://connectips.com/

Bank Detail

Global IME bank Limited (chabahil)

Account Holder’s NameSewak Nepal
Account Number3701010000381
Contact Number9861679228