अबिभावक बिहिन बालबालिकाहरुको खोजी उदार तथा दिगो संरक्षण हाम्रो अभियान

साधुराम गौतम

साधुराम गौतम

ठेगाना सुनापाती गाउपालिका-१, रामेछाप
Email
सम्पर्क 9849-613145
आबद्द मिति 26-June-2016/ २०७३ आषाढ १५
सदस्यता नम्बर ५०

उहाँले गर्नुभएको सहयोग विवरण:

Month ofYearDonation amount
आषाढ, June/July२०७३/201621000 ₩
२०७२/२०७३ मा यहाँबाट 21,000 ₩ प्राप्त हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 2,001 हुन गएको थियो ।
सेवक नेपालद्वारा संचालित बालगृह निर्माण सहयोग अभियान (२०७३) मा 1,01,000 ₩ सहयोग गर्नु भएकोमा त्यसको नेपाली रु. 9,099  हुन गएको थियो l
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August २०७३/2016 21000 ₩
भाद्र, August/September २०७३/2016 21000 ₩
अस्विन, September/October२०७३/201621000 ₩
कार्तिक, October/November२०७३/201621000 ₩
मङ्सिर, November/December२०७३/201721000 ₩
पौष, December/Januarry२०७३/201721000 ₩
माघ, January/Februarry २०७३/2017 Rs. 500
चैत्र, March/April २०७३/2017 Rs. 500
बैसाख, April/may २०७४/2017 Rs. 500
जेष्ठ, May/June २०७४/2017 Rs. 500
आषाढ, June/July २०७४/2017 Rs. 500
२०७३/२०७४ मा यहाँबाट 126,000 ₩ प्राप्त हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 20,001+2,500= रु.22,501 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७४/2017 Rs. 500
भाद्र, August/September२०७४/2017 Rs. 500
अस्विन, September/October२०७४/2017 Rs. 500
कार्तिक, October/November२०७४/2017 Rs. 500
मङ्सिर, November/December२०७४/2017 Rs. 500
पौष, December/Januarry२०७४/2018 Rs. 500
माघ, January/Februarry२०७४/2018 Rs. 500
फाल्गुन, February/March२०७४/2018 Rs. 500
चैत्र, March/April२०७४/2018 Rs. 500
बैसाख, April/may२०७५/2018 Rs. 500
जेष्ठ, May/June२०७५/2018 Rs. 500
आषाढ, June/July२०७५/2018 Rs. 500
२०७४/२०७५मा यहाँबाट रु. 6,000 प्राप्त हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७५/2018  Rs. 500
भाद्र, August/September२०७५/2018  Rs. 500
अस्विन, September/October२०७५/2018  Rs. 500
कार्तिक, October/November२०७५/2018  Rs. 500
मङ्सिर, November/December२०७५/2018  Rs. 500
पौष, December/Januarry२०७५/2019  Rs. 500
माघ, January/Februarry२०७५/2019  Rs. 500
फाल्गुन, February/March२०७५/2019  Rs. 500
चैत्र, March/April२०७५/2019  Rs. 500
बैसाख, April/may२०७६/2019  Rs. 500
जेष्ठ, May/June२०७६/2019  Rs. 500
आषाढ, June/July२०७६/2019  Rs. 500
२०७५/२०७६ मा यहाँबाट रु. 6,000 प्राप्त हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७६/2019  Rs. 500
भाद्र, August/September२०७६/2019  Rs. 500
अस्विन, September/October२०७६/2019  Rs. 500
कार्तिक, October/November२०७६/2019  Rs. 500
मङ्सिर, November/December२०७६/2019  Rs. 500
पौष, December/Januarry२०७६/2020  Rs. 500
माघ, January/Februarry२०७६/2020  Rs. 500
फाल्गुन, February/March२०७६/2020  Rs. 500
चैत्र, March/April२०७६/2020  Rs. 500
बैसाख, April/may२०७७/2020  Rs. 500
जेष्ठ, May/June२०७७/2020  Rs. 500
आषाढ, June/July२०७७/2020  Rs. 500
२०७६/२०७७ मा यहाँबाट रु. 6,000 प्राप्त हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७७/2020  Rs. 500
भाद्र, August/September२०७७/2020  Rs. 500
अस्विन, September/October२०७७/2020  Rs. 500
कार्तिक, October/November२०७७/2020  Rs. 500
मङ्सिर, November/December२०७७/2020  Rs. 500
पौष, December/Januarry२०७७/2021  Rs. 1,000
माघ, January/Februarry२०७७/2021 Rs. 1,000
फाल्गुन, February/March२०७७/2021 Rs. 1,000
चैत्र, March/April२०७७/2021 Rs. 1,000
बैसाख, April/may२०७८/2021 Rs. 1,000
जेष्ठ, May/June२०७८/2021 Rs. 1,000
आषाढ, June/July२०७८/2021 Rs. 1,000
२०७७/२०७८ मा यहाँबाट रु. 9,500 प्राप्त हुन गएको थियो ।
सेवक नेपालद्वारा संचालित बालगृहमा खाध्यान्न खरिदको लागि रु.10,000 सहयोग गर्नु भएको थियो ।
सेवक नेपालद्वारा संचालित बालगृह निर्माण सहयोग अभियानमा रु. 15,000 सहयोग गर्नु भएको ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७८/2021 Rs. 1,000
भाद्र, August/September२०७८/2021 Rs. 1,000
अस्विन, September/October२०७८/2021 Rs. 1,000
कार्तिक, October/November२०७८/2021 Rs. 1,000
मङ्सिर, November/December२०७८/2021 Rs. 1,000
पौष, December/Januarry२०७८/2022 Rs. 1,000
माघ, January/Februarry२०७८/2022
फाल्गुन, February/March२०७८/2022  
चैत्र, March/April२०७८/2022  
बैसाख, April/may२०७९/2022  
जेष्ठ, May/June२०७९/2022  
आषाढ, June/July२०७९/2022
सहयोग गर्नको लागि तलको लिङ्क मार्फत भित्र जानुहोस् अथवा सिधै बैंकबाट जम्मा गर्न सक्नु हुनेछ ।
E-sewa लिङ्कhttps://esewa.com.np/#/home
Khalti लिङ्कhttps://khalti.com/
Connect Ips https://connectips.com/

Bank Detail

Global IME bank Limited (chabahil)

Account Holder’s NameSewak Nepal
Account Number3701010000381
Contact Number9861679228