अबिभावक बिहिन बालबालिकाहरुको खोजी उदार तथा दिगो संरक्षण हाम्रो अभियान

रुद्र सर्मा

रुद्र सर्मा

ठेगाना कुस्मा नगरपालिका-११,पर्वत
Email
सम्पर्क ९८५१ १८४७७१
आबद्द मिति 26-April-2019/२०७६-०१-१३
सदस्यता नम्बर ६७

उहाँले गर्नुभएको सहयोग विवरण:

सेवक नेपालद्वारा संचालित बालगृह निर्माण सहयोग अभियान (२०७३) मा रु. 50,000 सहयोग गर्नु भएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
बैसाख, April/May२०७६/2019 20,000 ₩
जेष्ठ, May/June२०७६/2019 20,000 ₩
आषाढ, June/July२०७६/2019 20,000 ₩
२०७/२०७६ मा यहाँबाट 60,000 ₩ प्राप्त हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 5,571 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August २०७६/2019 20,000 ₩
भाद्र, August/September २०७६/2019 20,000 ₩
अस्विन, September/October २०७६/2019 20,000 ₩
कार्तिक, October/November२०७६/201920,000 ₩
मङ्सिर, November/December२०७६/201920,000 ₩
पौष, December/Januarry२०७६/202020,000 ₩
माघ, January/Februarry२०७६/202020,000 ₩
फाल्गुन, February/March२०७६/202020,000 ₩
चैत्र, March/April२०७६/202020,000 ₩
बैसाख, April/may२०७७/202020,000 ₩
जेष्ठ, May/June२०७७/202020,000 ₩
आषाढ, June/July२०७७/202020,000 ₩
२०७/२०७ मा यहाँबाट 240,000 ₩ प्राप्त हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 22,284 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७७/202020,000 ₩
भाद्र, August/September२०७७/202020,000 ₩
अस्विन, September/October२०७७/202020,000 ₩
कार्तिक, October/November२०७७/202020,000 ₩
मङ्सिर, November/December२०७७/202020,000 ₩
पौष, December/Januarry२०७७/202120,000 ₩
माघ, January/Februarry२०७७/202120,000 ₩
फाल्गुन, February/March२०७७/202120,000 ₩
चैत्र, March/April२०७७/202120,000 ₩
बैसाख, April/may२०७८/202120,000 ₩
जेष्ठ, May/June २०७८/2021 20,000 ₩
आषाढ, June/July २०७८/2021 20,000 ₩
२०७/२०७ मा यहाँबाट 240,000 ₩ प्राप्त हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 23,437 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७८/2021 20,000 ₩
भाद्र, August/September२०७८/2021 20,000 ₩
अस्विन, September/October२०७८/2021 20,000 ₩
कार्तिक, October/November२०७८/2021
मङ्सिर, November/December२०७८/2021
पौष, December/Januarry२०७८/2022
माघ, January/Februarry२०७८/2022
फाल्गुन, February/March२०७८/2022
चैत्र, March/April२०७८/2022
बैसाख, April/may२०७९/2022
जेष्ठ, May/June २०७९/2022
आषाढ, June/July २०७९/2022
सहयोग गर्नको लागि तलको लिङ्क मार्फत भित्र जानुहोस् अथवा सिधै बैंकबाट जम्मा गर्न सक्नु हुनेछ ।
E-sewa लिङ्कhttps://esewa.com.np/#/home
Khalti लिङ्कhttps://khalti.com/
Connect Ips https://connectips.com/

Bank Detail

Global IME bank Limited (chabahil)

Account Holder’s NameSewak Nepal
Account Number3701010000381
Contact Number9861679228