अबिभावक बिहिन बालबालिकाहरुको खोजी उदार तथा दिगो संरक्षण हाम्रो अभियान

रेशम लाल ढकाल

रेशम लाल ढकाल

ठेगाना आँधिखोला गाउपालिका-१, स्यांजा
Email dreshamlal@yahoo.com
सम्पर्क 9८४६-१४५१५१
आबद्द मिति 15-march-2014/ २०७० फागुन ३०
सदस्यता नम्बर १०

उहाँले गर्नुभएको सहयोग विवरण:

Month ofYearDonation amount
फागुन, March/April२०७०/201420000 ₩
चैत्र, March/April२०७०/201420000 ₩
बैसाख, April/May२०७१/201430000 ₩
जेष्ठ, May/June२०७१/201430000 ₩
आषाढ, June/July२०७१/201430000 ₩
२०७०/२०७१ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग हुन गएको 130,000 ₩ र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 11,555 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७१/201430000 ₩
भाद्र, August/September२०७१/201430000 ₩
अस्विन, September/October२०७१/201430000 ₩
कार्तिक, October/November२०७१/201430000 ₩
मङ्सिर, November/December२०७१/201430000 ₩
पौष, December/Januarry२०७१/201530000 ₩
माघ, January/Februarry२०७१/201530000 ₩
 फाल्गुन, february/March२०७१/201525000 ₩
चैत्र, March/April२०७१/201525000 ₩
बैसाख, April/may२०७२/201525000 ₩
जेष्ठ, May/June२०७२/201525000 ₩
आषाढ, June/July२०७२/201525000 ₩
२०७/२०७२ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग हुन गएको 335,000 ₩ हुन पुगेको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 29,777 हुन गयको थियो l
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August २०७२/2015 25000 ₩
भाद्र, August/september २०७२/2015 25000 ₩
अस्विन, September/October२०७२/201525000 ₩
कार्तिक, October/November२०७२/201525000 ₩
मङ्सिर, November/December२०७२/201525000 ₩
पौष, December/Januarry २०७२/2016 500 Rs.
माघ, January/Februarry २०७२/2016 500 Rs.
फाल्गुन, February/March २०७२/2016 500 Rs.
चैत्र, March/April २०७२/2016 500 Rs.
बैसाख, April/may २०७३/2016 500 Rs.
जेष्ठ, May/June २०७३/2016 500 Rs.
आषाढ, June/July २०७३/2016 500 Rs.
२०७२/२०७३ मा यहाँबाट प्राप्त हुन गएको 125,000 ₩ र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 11,916+3,500=15,416 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७३/2016 500 Rs.
भाद्र, August/September२०७३/2016 500 Rs.
 अस्विन, September/October२०७३/2016 500 Rs.
 कार्तिक, October/November२०७३/2016 500 Rs.
 मङ्सिर, November/December२०७३/2016 500 Rs.
 पौष, December/January२०७३/2017 500 Rs.
 माघ, january/February२०७३/2017 500 Rs.
फाल्गुन,  February/March२०७३/2017 500 Rs.
 चैत्र, March/April२०७३/2017 500 Rs.
 बैशाख, April/May२०७४/2017 500 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७४/2017 500 Rs.
 आषाढ, June/July२०७४/2017 500 Rs.
२०७/२०७४ मा यहाँबाट प्राप्त हुन गएको सहयोग रु. 6,000।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७४/2017  500 Rs.
भाद्र, August/September२०७४/2017  500 Rs.
 अस्विन, September/October२०७४/2017  500 Rs.
 कार्तिक, October/November२०७४/2017  500 Rs.
 मङ्सिर, November/December२०७४/2017  500 Rs.
 पौष, December/January२०७४/2018  500 Rs.
 माघ, january/February२०७४/2018  500 Rs.
फाल्गुन,  February/March२०७४/2018  500 Rs.
 चैत्र, March/April२०७४/2018  500 Rs.
 बैशाख, April/May२०७५/2018  500 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७५/2018 500 Rs.
आषाढ, June/July२०७५/2018 500 Rs.
२०७४/२०७५ मा यहाँबाट प्राप्त हुन आएको सहयोग रु. 6,000।
आवास निर्माण सहयोग अभियान (२०७६) मा यहाँबाट रु. 10,000 सहयोग प्राप्त भएको l
Month ofYearDonation amount
 श्रावन, July/August२०७५/2018   500 Rs.
 भाद्र, August/September२०७५/2018   500 Rs.
 अस्विन, September/October२०७५/2018   500 Rs.
 कार्तिक, October/November२०७५/2018   500 Rs.
 मङ्सिर, November/December२०७५/2018   500 Rs.
 पौष, December/January२०७५/2019   500 Rs.
 माघ, january/February२०७५/2019   500 Rs.
फाल्गुन,  February/March२०७५/2019   500 Rs.
 चैत्र, March/April२०७५/2019   500 Rs.
बैशाख, April/May २०७/2019 500 Rs.
जेष्ठ, May/June २०७/2019 500 Rs.
आषाढ, June/July २०७/2019 500 Rs.
२०७/२०७ मा यहाँबाट प्राप्त हुन आएको सहयोग रु. 6,000।
Month ofYearDonation amount
 श्रावन, July/August२०७/2019    500 Rs.
 भाद्र, August/September२०७/2019    500 Rs.
 अस्विन, September/October२०७/2019    500 Rs.
 कार्तिक, October/November२०७/2019    500 Rs.
 मङ्सिर, November/December२०७/2019    500 Rs.
 पौष, December/January२०७/2020    500 Rs.
 माघ, january/February२०७/2020    500 Rs.
फाल्गुन,  February/March२०७/2020   500 Rs.
 चैत्र, March/April२०७/2020    500 Rs.
बैशाख, April/May २०७/2020 500 Rs.
जेष्ठ, May/June २०७/2020 500 Rs.
आषाढ, June/July २०७/2020 500 Rs.
२०७/२०७ मा यहाँबाट प्राप्त हुन आएको सहयोग रु. 6,000।
Month ofYearDonation amount
 श्रावन, July/August२०७/2020    500 Rs.
 भाद्र, August/September२०७/2020    500 Rs.
 अस्विन, September/October२०७/2020    500 Rs.
 कार्तिक, October/November२०७/2020   500 Rs.
 मङ्सिर, November/December२०७/2020    500 Rs.
 पौष, December/January२०७/2021   500 Rs.
 माघ, january/February२०७/2021    500 Rs.
फाल्गुन,  February/March२०७/2021    500 Rs.
 चैत्र, March/April२०७/2021    500 Rs.
बैशाख, April/May २०७/2021 500 Rs.
जेष्ठ, May/June २०७/2021 500 Rs.
आषाढ, June/July २०७/2021 500 Rs.
२०७/२०७ मा यहाँबाट प्राप्त हुन आएको सहयोग रु. 6,000।
Month ofYearDonation amount
 श्रावन, July/August२०७/2021    
 भाद्र, August/September२०७/2021
 अस्विन, September/October२०७/2021  
 कार्तिक, October/November२०७/2021  
 मङ्सिर, November/December२०७/2021    
 पौष, December/January२०७/2022  
 माघ, january/February२०७/2022    
फाल्गुन,  February/March२०७/2022    
 चैत्र, March/April२०७/2022  
बैशाख, April/May २०७/2022
जेष्ठ, May/June २०७/2022
आषाढ, June/July २०७/2022
सहयोग गर्नको लागि तलको लिङ्क मार्फत भित्र जानुहोस् अथवा सिधै बैंकबाट जम्मा गर्न सक्नु हुनेछ ।
E-sewa लिङ्कhttps://esewa.com.np/#/home
Khalti लिङ्कhttps://khalti.com/
Connect Ips https://connectips.com/

Bank Detail

Global IME bank Limited (chabahil)

Account Holder’s NameSewak Nepal
Account Number3701010000381
Contact Number9861679228