अबिभावक बिहिन बालबालिकाहरुको खोजी उदार तथा दिगो संरक्षण हाम्रो अभियान

रमिला गौतम

रमिला गौतम

ठेगाना ल्वाङ्घलेल-१, इदिखोला, कास्की
Email
सम्पर्क
आबद्द मिति 25-June-2016/ २०७३ आषाढ ११
सदस्यता नम्बर ५१

उहाँले गर्नुभएको सहयोग विवरण:

Month ofYearDonation amount
आषाढ, June/July२०७३/201650000 ₩
२०७२/२०७३ मा यहाँबाट 50,000 ₩ प्राप्त हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 4,766 हुन गएको थियो ।
सेवक नेपालद्वारा संचालित बालगृह निर्माण सहयोग अभियान (२०७३) मा 100,000 ₩ सहयोग गर्नु भएकोमा त्यसको नेपाली रु. 9,009 हुन गएको थियो l
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७३/201620000 ₩
भाद्र, August/September२०७३/201620000 ₩
अस्विन, September/October२०७३/201620000 ₩
कार्तिक, October/November२०७३/201620000 ₩
मङ्सिर, November/December २०७३/2016 Rs. 500
पौष, December/Januarry २०७३/2017 Rs. 500
माघ, January/Februarry २०७३/2017 Rs. 500
फाल्गुन, February/March २०७३/2017 Rs. 500
चैत्र, March/April २०७३/2017 Rs. 500
बैसाख, April/may २०७४/2017 Rs. 500
जेष्ठ, May/June २०७४/2017 Rs. 500
आषाढ, June/July २०७४/2017 Rs. 500
२०७३/२०७४ मा यहाँबाट 80,000 ₩ प्राप्त हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 7,511+4,000=11,511 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७४/2017 Rs. 500
भाद्र, August/September२०७४/2017 Rs. 500
अस्विन, September/October२०७४/2017 Rs. 500
कार्तिक, October/November२०७४/2017 Rs. 500
मङ्सिर, November/December२०७४/2017 Rs. 500
पौष, December/Januarry२०७४/2018 Rs. 500
माघ, January/Februarry२०७४/2018 Rs. 500
फाल्गुन, February/March२०७४/2018 Rs. 500
चैत्र, March/April२०७४/2018 Rs. 500
बैसाख, April/may२०७५/2018 Rs. 500
जेष्ठ, May/June२०७५/2018 Rs. 500
आषाढ, June/July२०७५/2018 Rs. 500
२०७४/२०७५ मा यहाँबाट रु. 6,000 प्राप्त हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७५/2018 Rs. 500
भाद्र, August/September२०७५/2018 Rs. 500
अस्विन, September/October२०७५/2018 Rs. 500
कार्तिक, October/November२०७५/2018 Rs. 500
मङ्सिर, November/December२०७५/2018 Rs. 500
पौष, December/Januarry२०७५/2019 Rs. 500
माघ, January/Februarry२०७५/2019 Rs. 500
फाल्गुन, February/March२०७५/2019 Rs. 500
चैत्र, March/April२०७५/2019 Rs. 500
बैसाख, April/may२०७६/2019 Rs. 500
जेष्ठ, May/June२०७६/2019 Rs. 500
आषाढ, June/July२०७६/2019 Rs. 500
२०७५/२०७६ मा यहाँबाट रु. 6,000 प्राप्त हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७६/2019 Rs. 500
भाद्र, August/September२०७६/2019 Rs. 500
अस्विन, September/October२०७६/2019 Rs. 500
कार्तिक, October/November२०७६/2019 Rs. 500
मङ्सिर, November/December२०७६/2019 Rs. 500
पौष, December/Januarry२०७६/2020 Rs. 500
माघ, January/Februarry२०७६/2020 Rs. 500
फाल्गुन, February/March२०७६/2020 Rs. 500
चैत्र, March/April२०७६/2020 
बैसाख, April/may२०७७/2020 
जेष्ठ, May/June २०७७/2020
आषाढ, June/July २०७७/2020
सहयोग गर्नको लागि तलको लिङ्क मार्फत भित्र जानुहोस् अथवा सिधै बैंकबाट जम्मा गर्न सक्नु हुनेछ ।
E-sewa लिङ्कhttps://esewa.com.np/#/home
Khalti लिङ्कhttps://khalti.com/
Connect Ips https://connectips.com/

Bank Detail

Global IME bank Limited (chabahil)

Account Holder’s NameSewak Nepal
Account Number3701010000381
Contact Number9861679228