अबिभावक बिहिन बालबालिकाहरुको खोजी उदार तथा दिगो संरक्षण हाम्रो अभियान

रमेश श्रेष्ठ

रमेश श्रेष्ठ

ठेगाना सिद्दलेक गाउपालिका-१, धादिङ
Email stresssu007@gmail.com
सम्पर्क ९८१८९४६४९८
आबद्द मिति २०७३ बैसाख २
सदस्यता नम्बर ४७

उहाँले गर्नुभएको सहयोग विवरण:

Month ofYearDonation amount
चैत्र, March/April२०७२/20161,00,000 ₩
बैसाख, April/May२०७३/201620,000 ₩
जेष्ठ, May/June२०७३/201620,000 ₩
आषाढ, June/July२०७३/201620,000 ₩
२०७२/२०७३ मा यहाँबाट 160,000 ₩ प्राप्त हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 15,252 हुन गएको थियो ।
सेवक नेपालद्वारा संचालित बालगृह निर्माण सहयोग अभियान (२०७३) मा 2,00,000 ₩  सहयोग गर्नु भएकोमा त्यसको नेपाली रुपैया रु. 18,018 हुन गएको थियो
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August २०७३/2016 20,000 ₩
भाद्र, August/September २०७३/2016 20,000 ₩
अस्विन, September/October २०७३/2016 20,000 ₩
कार्तिक, October/November२०७३/201620,000 ₩
मङ्सिर, November/December२०७३/201720,000 ₩
पौष, December/Januarry२०७३/201720,000 ₩
माघ, January/Februarry२०७३/2017 20,000 ₩
फाल्गुन, February/March२०७३/201720,000 ₩
चैत्र, March/April२०७३/201720,000 ₩
बैसाख, April/may२०७४/201720,000 ₩
जेष्ठ, May/June२०७४/201720,000 ₩
आषाढ, June/July२०७४/201720,000 ₩
२०७३/२०७४ मा यहाँबाट 240,000 ₩ प्राप्त हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 22,878 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७४/201720,000 ₩
भाद्र, August/September२०७४/201720,000 ₩
अस्विन, September/October२०७४/2017500 Rs.
कार्तिक, October/November२०७४/2017500 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७४/2017500 Rs.
पौष, December/Januarry२०७४/2018500 Rs.
माघ, January/Februarry२०७४/2018500 Rs.
फाल्गुन, February/March २०७४/2018 20,000 ₩
चैत्र, March/April २०७४/2018 20,000 ₩
बैसाख, April/may २०७५/2018 20,000 ₩
जेष्ठ, May/June २०७५/2018 20,000 ₩
आषाढ, June/July २०७५/2018 20,000 ₩
२०७४/२०७५मा यहाँबाट 140,000 ₩ प्राप्त हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 12,612+2,500= 15,112 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August २०७५/2018 20,000 ₩
भाद्र, August/September २०७५/2018 20,000 ₩
अस्विन, September/October २०७५/2018 20,000 ₩
कार्तिक, October/November २०७५/2018 20,000 ₩
मङ्सिर, November/December २०७५/2018 20,000 ₩
पौष, December/Januarry२०७५/201920,000 ₩
माघ, January/Februarry२०७५/201920,000 ₩
फाल्गुन, February/March२०७५/201920,000 ₩
चैत्र, March/April२०७५/201920,000 ₩
बैसाख, April/may२०७६/201920,000 ₩
जेष्ठ, May/June२०७६/201920,000 ₩
आषाढ, June/July२०७६/201920,000 ₩
२०७५/२०७६ मा यहाँबाट 240,000 ₩ प्राप्त हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 22,535 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७६/2019 20,000 ₩
भाद्र, August/September२०७६/2019 20,000 ₩
अस्विन, September/October२०७६/2019 20,000 ₩
कार्तिक, October/November२०७६/2019 20,000 ₩
मङ्सिर, November/December२०७६/2019 20,000 ₩
पौष, December/Januarry२०७६/2020 20,000 ₩
माघ, January/Februarry२०७६/2020 20,000 ₩
फाल्गुन, February/March२०७६/2020 20,000 ₩
चैत्र, March/April २०७६/2020 20,000 ₩
बैसाख, April/may २०७७/2020 20,000 ₩
जेष्ठ, May/June २०७७/2020 20,000 ₩
आषाढ, June/July २०७७/2020 20,000 ₩
२०७६/२०७७ मा यहाँबाट 240,000 ₩ प्राप्त हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 23,437 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August २०७७/2020 20,000 ₩
भाद्र, August/September२०७७/202020,000 ₩
अस्विन, September/October२०७७/202020,000 ₩
कार्तिक, October/November२०७७/202020,000 ₩
मङ्सिर, November/December २०७७/2020 20,000 ₩
पौष, December/Januarry २०७७/2021 20,000 ₩
माघ, January/Februarry २०७७/2021 20,000 ₩
फाल्गुन, February/March २०७७/2021 20,000 ₩
चैत्र, March/April २०७७/2021 20,000 ₩
बैसाख, April/may २०७८/2021 20,000 ₩
जेष्ठ, May/June २०७८/2021 20,000 ₩
आषाढ, June/July २०७८/2021
२०७७/२०७८ मा यहाँबाट 220,000 ₩ प्राप्त हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 22,155 हुन गएको थियो ।

सहयोग गर्नको लागि तलको लिङ्क मार्फत भित्र जानुहोस् अथवा सिधै बैंकबाट जम्मा गर्न सक्नु हुनेछ ।
E-sewa लिङ्कhttps://esewa.com.np/#/home
Khalti लिङ्कhttps://khalti.com/
Connect Ips https://connectips.com/

Bank Detail

Global IME bank Limited (chabahil)

Account Holder’s NameSewak Nepal
Account Number3701010000381
Contact Number9861679228