अबिभावक बिहिन बालबालिकाहरुको खोजी उदार तथा दिगो संरक्षण हाम्रो अभियान

रमेश रिमाल

रमेश रिमाल

ठेगाना तारकेश्वर ३ नुवाकोट
Email
सम्पर्क 985-117-4980
आबद्द मिति 18-June 2019/२०७६-०३-०३
सदस्यता नम्बर ८५

उहाँले गर्नुभएको सहयोग विवरण:

Month ofYearDonation amount
आषाढ, June/July२०७६/2019 500 Rs.
२०७५/२०७६ मा यहाँबाट रु. 500 सहयोग प्राप्त हुन गएको थियो ।
सेवक नेपालद्वारा संचालित बालगृह निर्माण सहयोग अभियान (२०७३) मा रु. 7,500 सहयोग गर्नु भएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August २०७६/2019 500 Rs.
भाद्र, August/September २०७६/2019 500 Rs.
अस्विन, September/October २०७६/2019 500 Rs.
कार्तिक, October/November २०७६/2019 500 Rs.
मङ्सिर, November/December २०७६/2019 500 Rs.
पौष, December/Januarry२०७६/2019500 Rs.
माघ, Januarry/February२०७६/2019500 Rs.
फाल्गुण, February/March२०७६/2019500 Rs.
चैत्र, March/April२०७६/2019500 Rs.
बैशाख, April/May२०७७/2020 500 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७७/2020500 Rs.
आषाढ, June/July२०७७/2020500 Rs.
२०७६/२०७ मा यहाँबाट रु. 6,000 सहयोग प्राप्त हुन गएको थियो ।
बालगृहको लागि ५ थान सिरोक खोल तथा ५ थान तन्जा रु. 5,800 बरोबरको सहयोग गर्नु भएको।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August २०७७/2020 500 Rs.
भाद्र, August/September २०७७/2020 500 Rs.
अस्विन, September/October २०७७/2020 500 Rs.
कार्तिक, October/November २०७७/2020 500 Rs.
मङ्सिर, November/December २०७७/2020 500 Rs.
पौष, December/Januarry२०७७/2021 500 Rs.
माघ, Januarry/February२०७७/2021 500 Rs.
फाल्गुण, February/March२०७७/2021 500 Rs.
चैत्र, March/April२०७७/2021 500 Rs.
बैशाख, April/May२०७८/2021 500 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७८/2021 500 Rs.
आषाढ, June/July२०७८/2021 500 Rs.
२०७७/२०७ मा यहाँबाट रु. 6,000 सहयोग प्राप्त हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७८/2021 500 Rs.
भाद्र, August/September२०७८/2021 500 Rs.
अस्विन, September/October२०७८/2021 500 Rs.
कार्तिक, October/November२०७८/2021 500 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७८/2021 500 Rs.
पौष, December/Januarry२०७८/2022 500 Rs.
माघ, Januarry/February२०७८/2022 500 Rs.
फाल्गुण, February/March२०७८/2022 500 Rs.
चैत्र, March/April२०७८/2022 500 Rs.
बैशाख, April/May२०७९/2022 500 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७९/2022    
आषाढ, June/July २०७९/2022    
श्रावन, July/August २०७९/2022
बालगृह निर्माण सहयोगार्थ सेवक नेपालद्वारा आयोजित ध्यौसी-भैलो सास्कृतिक कार्यक्रममा रु. 8,100 सहयोग प्रदान गर्नु भएको ।
सहयोग गर्नको लागि तलको लिङ्क मार्फत भित्र जानुहोस् अथवा सिधै बैंकबाट जम्मा गर्न सक्नु हुनेछ ।
E-sewa लिङ्कhttps://esewa.com.np/#/home
Khalti लिङ्कhttps://khalti.com/
Connect Ips https://connectips.com/

Bank Detail

Global IME bank Limited (chabahil)

Account Holder’s NameSewak Nepal
Account Number3701010000381
Contact Number9861679228