अबिभावक बिहिन बालबालिकाहरुको खोजी उदार तथा दिगो संरक्षण हाम्रो अभियान

रमेश गौतम

रमेश गौतम

ठेगाना दोरम्बा गाउपालिका-६, रामेछाप
Email gautam.ramesh90@yahoo.com
सम्पर्क ९८४१७४७१७१
आबद्द मिति 1-january-2014/ २०७० पौष १७
सदस्यता नम्बर

उहाँले गर्नुभएको सहयोग विवरण:

Month ofYearDonation amount
पौष, December/January२०७०/2014 20000 ₩
माघ, January/February२०७०/2014 20000 ₩
फाल्गुन, February/March२०७०/2014 20000 ₩
चैत्र, March/April२०७०/2014 20000 ₩
बैसाख, April/May२०७१/2014 30000 ₩
जेष्ठ, May/June२०७१/2014 30000 ₩
आषाढ, June/July२०७१/2014 20000 ₩
२०७०/२०७१ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग हुन गएको 150,000 ₩ र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 13,333 हुन गएको थियो ।
श्रावन, July/August२०७१/2014 20000 ₩
भाद्र, August/September२०७१/2014 20000 ₩
अस्विन, September/October२०७१/2014 20000 ₩
कार्तिक, October/November२०७१/2014 20000 ₩
मङ्सिर, November/December२०७१/2014 20000 ₩
पौष, December/Januarry२०७१/2015 20000 ₩
माघ, January/Februarry२०७१/2015 20000 ₩
फाल्गुन, february/March२०७१/2015 20000 ₩
चैत्र, March/April२०७१/2015 20000 ₩
बैसाख, April/may२०७२/2015 20000 ₩
जेष्ठ, May/June२०७२/2015 20000 ₩
आषाढ, June/July२०७२/2015 20000 ₩
२०७/२०७२ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग हुन गएको 240,000 ₩ हुन पुगेको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 21,333 हुन गयको थियो l
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August २०७२/2015 20000 ₩
भाद्र, August/september २०७२/2015 20000 ₩
अस्विन, September/October २०७२/2015 20000 ₩
कार्तिक, October/November२०७२/201520000 ₩
मङ्सिर, November/December२०७२/201520000 ₩
पौष, December/Januarry२०७२/201620000 ₩
माघ, January/Februarry२०७२/201620000 ₩
फाल्गुन, February/March२०७२/201620000 ₩
चैत्र, March/April२०७२/201620000 ₩
बैसाख, April/may२०७३/201620000 ₩
जेष्ठ, May/June२०७३/201620000 ₩
आषाढ, June/July२०७३/201620000 ₩
२०७२/२०७३ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग हुन गएको 240,000 ₩ गर्नु भएकोमा त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 21,333 हुन गएको थियो ।
आबास गृह निर्माण अभियान (2073) मा यहाँको आफ्नो तर्फबाट 200,000 ₩ सहयोग गर्नु भएकोमा त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 18,018 हुन गएको थियो l
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August २०७३/2016 20000 ₩
भाद्र, August/September२०७३/201620000 ₩
अस्विन, September/October२०७३/201620000 ₩
कार्तिक, October/November२०७३/201620000 ₩
मङ्सिर, November/December२०७३/201620000 ₩
पौष, December/January२०७३/201720000 ₩
माघ, january/February२०७३/201721400 ₩
फाल्गुन,  February/March२०७३/201721400 ₩
चैत्र, March/April२०७३/201721400 ₩
बैशाख, April/May२०७४/201721400 ₩
जेष्ठ, May/June२०७४/201721400 ₩
आषाढ, June/July२०७४/201721400 ₩
२०७३/२०७४ मा यहाँबाट प्राप्त हुन गएको 24,800 ₩ र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 23,323 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August २०७४/2017 20000 ₩
भाद्र, August/September२०७४/2017 20000 ₩
अस्विन, September/October२०७४/2017 20000 ₩
कार्तिक, October/November२०७४/2017 20000 ₩
मङ्सिर, November/December२०७४/2017 20000 ₩
पौष, December/January२०७४/2018 Rs. 500
माघ, january/February२०७४/2018 Rs. 500
फाल्गुन,  February/March२०७४/2018 Rs. 500
चैत्र, March/April२०७४/2018 Rs. 500
बैशाख, April/May२०७५ /2018Rs. 500
जेष्ठ, May/June२०७५ /2018 Rs. 500
आषाढ, June/July२०७५ /2018 Rs. 500
२०७४/२०७५ मा यहाँबाट प्राप्त हुन गएको 100,000 ₩ र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 9,389+3,500=12,889 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August २०७/2018 Rs. 500
भाद्र, August/September२०७/2018 Rs. 500
अस्विन, September/October२०७/2018 Rs. 500
कार्तिक, October/November२०७/2018 Rs. 500
मङ्सिर, November/December२०७/2018 Rs. 500
पौष, December/January२०७/2019 Rs. 500
माघ, january/February२०७/2019 Rs. 500
फाल्गुन,  February/March२०७/2019 Rs. 500
चैत्र, March/April२०७/2019 Rs. 500
बैशाख, April/May२०७/2019 Rs. 500
जेष्ठ, May/June२०७/2019 Rs. 500
आषाढ, June/July२०७/2019 Rs. 500
२०७/२०७ मा यहाँबाट प्राप्त हुन गएको सहयोग रु. 6,000 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August २०७/2019 Rs. 500
भाद्र, August/September२०७/2019 Rs. 500
अस्विन, September/October२०७/2019 Rs. 500
कार्तिक, October/November२०७/2019 Rs. 500
मङ्सिर, November/December२०७/2019 Rs. 500
पौष, December/January२०७/2020 Rs. 500
माघ, january/February२०७/2020 Rs. 500
फाल्गुन,  February/March२०७/2020 Rs. 500
चैत्र, March/April२०७/2020 Rs. 500
बैशाख, April/May२०७/2020 Rs. 500
जेष्ठ, May/June२०७७/2020 Rs. 500
आषाढ, June/July२०७७/2020 Rs. 500
२०७६/२०७७ मा यहाँबाट प्राप्त हुन गएको प्राप्त हुन गएको सहयोग रु. 6,000 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August २०७/2019 Rs. 500
भाद्र, August/September२०७/2019 Rs. 500
अस्विन, September/October२०७/2019 Rs. 500
कार्तिक, October/November२०७/2019 Rs. 500
मङ्सिर, November/December२०७/2019
पौष, December/January२०७/2020
माघ, january/February२०७/2020
फाल्गुन,  February/March२०७/2020
चैत्र, March/April२०७/2020
बैशाख, April/May२०७/2020
जेष्ठ, May/June२०७७/2020
आषाढ, June/July२०७७/2020
सहयोग गर्नको लागि तलको लिङ्क मार्फत भित्र जानुहोस् अथवा सिधै बैंकबाट जम्मा गर्न सक्नु हुनेछ ।
E-sewa लिङ्कhttps://esewa.com.np/#/home
Khalti लिङ्कhttps://khalti.com/
Connect Ips https://connectips.com/

Bank Detail

Global IME bank Limited (chabahil)

Account Holder’s NameSewak Nepal
Account Number3701010000381
Contact Number9861679228