अबिभावक बिहिन बालबालिकाहरुको खोजी उदार तथा दिगो संरक्षण हाम्रो अभियान

राजकुमार बुढाथोकी

राजकुमार बुढाथोकी

ठेगाना शारदा नगरपालिका-११, सल्यान
Email rajkumarbudhathoki2013@gmail.com
सम्पर्क ९८०६२३९३५७
आबद्द मिति 25-October-2015/ २०७१ कार्तिक ८
सदस्यता नम्बर ३८

उहाँले गर्नुभएको सहयोग विवरण:

Month ofYearDonation amount
कार्तिक, October/November२०७२/20151185 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७२/20151185 Rs.
पौष, December/Januarry२०७२/20161185 Rs.
माघ, January/Februarry२०७२/20161000 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७२/20161000 Rs.
चैत्र, March/April२०७२/20161000 Rs.
बैसाख, April/May२०७३/20161089 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७३/20161089 Rs.
आषाढ, June/July२०७३/20161089 Rs.
२०७२/२०७३ मा यहाँबाट रु. 9,822  सहयोग प्राप्त हुन हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७३/20161089 Rs.
भाद्र, August/september२०७३/20161306 Rs.
अस्विन, September/October२०७३/20161004 Rs.
कार्तिक, October/November२०७३/20161004 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७३/20171004 Rs.
पौष, December/Januarry२०७३/20171004 Rs.
माघ, January/Februarry२०७३/20171048 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७३/20171048 Rs.
चैत्र, March/April२०७३/20171048 Rs.
बैसाख, April/may२०७४/20171028 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७४/20171028 Rs.
आषाढ, June/July२०७४/20171028 Rs.
२०७३/२०७४ मा यहाँबाट रु. 12,639  सहयोग प्राप्त हुन हुन गएको थियो ।
सेवक नेपालद्वारा संचालित बालगृह निर्माण सहयोग अभियान (२०७३) मा रु. 11,000 सहयोग गर्नु भएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७४/2017 500 Rs.
भाद्र, August/September२०७४/2017 500 Rs.
अस्विन, September/October२०७४/2017 500 Rs.
कार्तिक, October/November२०७४/2017 500 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७४/2017 500 Rs.
पौष, December/Januarry२०७४/2018 500 Rs.
माघ, January/Februarry२०७४/2018 500 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७४/2018 500 Rs.
चैत्र, March/April२०७४/2018 500 Rs.
बैसाख, April/may२०७५/2018 500 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७५/2018 500 Rs.
आषाढ, June/July२०७५/2018 500 Rs.
२०७४/२०७५ मा यहाँबाट रु. 6,000  सहयोग प्राप्त हुन हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७५/2018 500 Rs.
भाद्र, August/September२०७५/2018 500 Rs.
अस्विन, September/October२०७५/2018 500 Rs.
कार्तिक, October/November२०७५/2018 500 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७५/2018 500 Rs.
पौष, December/Januarry२०७५/2019 500 Rs.
माघ, January/Februarry२०७५/2019 500 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७५/2019 500 Rs.
चैत्र, March/April२०७५/2019 500 Rs.
बैसाख, April/may२०७६/2019 500 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७६/2019 500 Rs.
आषाढ, June/July२०७६/2019 500 Rs.
२०७५/२०७६ मा यहाँबाट रु. 6,000  सहयोग प्राप्त हुन हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७६/2019 500 Rs.
भाद्र, August/September२०७६/2019 500 Rs.
अस्विन, September/October२०७६/2019 500 Rs.
कार्तिक, October/November२०७६/2019 500 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७६/2019 500 Rs.
पौष, December/Januarry२०७६/2020 500 Rs.
माघ, January/Februarry२०७६/2020 500 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७६/2020 500 Rs.
चैत्र, March/April२०७६/2020 500 Rs.
बैसाख, April/may२०७७/2020 500 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७७/2020 500 Rs.
आषाढ, June/July२०७७/2020 500 Rs.
२०७६/२०७७ मा यहाँबाट रु. 6,000  सहयोग प्राप्त हुन हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७७/2020 500 Rs.
भाद्र, August/September२०७७/2020 500 Rs.
अस्विन, September/October२०७७/2020 500 Rs.
कार्तिक, October/November२०७७/2020 500 Rs.
मङ्सिर, November/December २०७७/2020 500 Rs.
पौष, December/Januarry २०७७/2021 500 Rs.
माघ, January/Februarry २०७७/2021 500 Rs.
फाल्गुन, February/March २०७७/2021 500 Rs.
चैत्र, March/April २०७७/2021 500 Rs.
बैसाख, April/may २०७८/2021 500 Rs.
जेष्ठ, May/June २०७८/2021 500 Rs.
आषाढ, June/July २०७८/2021 500 Rs.
२०७७/२०७८ मा यहाँबाट रु. 6,000  सहयोग प्राप्त हुन हुन गएको थियो ।
बालगृह निर्माण सहयोगार्थ सेवक नेपालद्वारा आयोजित ध्यौसी-भैलो सास्कृतिक कार्यक्रममा रु. 5,100 सहयोग प्रदान गर्नु भएको ।
सहयोग गर्नको लागि तलको लिङ्क मार्फत भित्र जानुहोस् अथवा सिधै बैंकबाट जम्मा गर्न सक्नु हुनेछ ।
E-sewa लिङ्कhttps://esewa.com.np/#/home
Khalti लिङ्कhttps://khalti.com/
Connect Ips https://connectips.com/

Bank Detail

Global IME bank Limited (chabahil)

Account Holder’s NameSewak Nepal
Account Number3701010000381
Contact Number9861679228