अबिभावक बिहिन बालबालिकाहरुको खोजी उदार तथा दिगो संरक्षण हाम्रो अभियान

राजेन्द्र महर्जन

राजेन्द्र महर्जन

ठेगाना क्रितिपुर नगरपालिका-१४, ललितपुर
Email
सम्पर्क 98510-47370
आबद्द मिति २०७२ मंसिर २४
सदस्यता नम्बर ४१

उहाँले गर्नुभएको सहयोग विवरण:

Month ofYearDonation amount
मङ्सिर, November/December२०७२/2015555 Rs.
पौष, December/Januarry२०७२/2016555 Rs.
माघ, January/Februarry२०७२/2016555 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७२/2016500 Rs.
चैत्र, March/April२०७२/2016500 Rs.
बैसाख, April/May२०७३/2016500 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७३/2016500 Rs.
आषाढ, June/July२०७३/2016500 Rs.
२०७२/२०७३ मा यहाँबाट रु. 4,165 सहयोग प्राप्त  हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७३/2016500 Rs.
भाद्र, August/september२०७३/2016500 Rs.
अस्विन, September/October२०७३/2016500 Rs.
कार्तिक, October/November२०७३/2016500 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७३/2017500 Rs.
पौष, December/Januarry२०७३/2017500 Rs.
माघ, January/Februarry२०७३/2017500 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७३/2017500 Rs.
चैत्र, March/April२०७३/2017500 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७४/2017500 Rs.
आषाढ, June/July२०७४/2017500 Rs.
२०७३/२०७४ मा यहाँबाट रु. 6,000 सहयोग प्राप्त  हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७४/2017500 Rs.
भाद्र, August/September२०७४/2017525 Rs.
अस्विन, September/October२०७४/2017525 Rs.
कार्तिक, October/November२०७४/2017525 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७४/2017525 Rs.
पौष, December/Januarry२०७४/2018525 Rs.
माघ, January/Februarry२०७४/2018525 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७४/2018525 Rs.
चैत्र, March/April२०७४/2018525 Rs.
बैसाख, April/may२०७५/2018525 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७५/2018525 Rs.
आषाढ, June/July२०७५/2018525 Rs.
२०७४/२०७५ मा यहाँबाट रु. 6,275 सहयोग प्राप्त  हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७५/2018 525 Rs.
भाद्र, August/September२०७५/2018 525 Rs.
अस्विन, September/October२०७५/2018 525 Rs.
कार्तिक, October/November२०७५/2018 525 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७५/2018 525 Rs.
पौष, December/Januarry२०७५/2019 525 Rs.
माघ, January/Februarry२०७५/2019 525 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७५/2019 525 Rs.
चैत्र, March/April२०७५/2019 525 Rs.
बैसाख, April/may२०७६/2019 525 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७६/2019 525 Rs.
आषाढ, June/July२०७६/2019 525 Rs.
२०७४/२०७५ मा यहाँबाट रु. 6,300 सहयोग प्राप्त  हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७६/2019 525 Rs.
भाद्र, August/September२०७६/2019 525 Rs.
अस्विन, September/October२०७६/2019 525 Rs.
कार्तिक, October/November२०७६/2019 525 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७६/2019 525 Rs.
पौष, December/Januarry२०७६/2020 
माघ, January/Februarry२०७६/2020 
फाल्गुन, February/March२०७६/2020 
चैत्र, March/April २०७६/2020
बैसाख, April/may २०७७/2020
जेष्ठ, May/June २०७७/2020
आषाढ, June/July २०७७/2020
सहयोग गर्नको लागि तलको लिङ्क मार्फत भित्र जानुहोस् अथवा सिधै बैंकबाट जम्मा गर्न सक्नु हुनेछ ।
E-sewa लिङ्कhttps://esewa.com.np/#/home
Khalti लिङ्कhttps://khalti.com/
Connect Ips https://connectips.com/

Bank Detail

Global IME bank Limited (chabahil)

Account Holder’s NameSewak Nepal
Account Number3701010000381
Contact Number9861679228