अबिभावक बिहिन बालबालिकाहरुको खोजी उदार तथा दिगो संरक्षण हाम्रो अभियान

राजन घतानी

राजन घतानी

ठेगाना किस्पाङ् गाउपालिका-३, नुवाकोट
Email
सम्पर्क 980-829-4182
आबद्द मिति 25-September-2015/ २०७२ असोज ८
सदस्यता नम्बर ३७

उहाँले गर्नुभएको सहयोग विवरण:

Month ofYearDonation amount
अस्विन, September/October२०७२/20152500 Rs.
कार्तिक, October/November२०७२/20151500 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७२/20151500 Rs.
पौष, December/Januarry२०७२/20161500 Rs.
माघ, January/Februarry२०७२/20161500 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७२/20161500 Rs.
चैत्र, March/April२०७२/20161500 Rs.
बैसाख, April/May२०७३/2016 1500 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७३/2016 1500 Rs.
आषाढ, June/July२०७३/2016 1500 Rs.
२०७२/२०७३ मा यहाँबाट रु. 16,000  प्राप्त हुन गएको गएको थियो ।
सेवक नेपालद्वारा संचालित बालगृह निर्माण सहयोग अभियान (२०७३) मा रु. 15,000 सहयोग गर्नु भएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August २०७३/2016 1500 Rs.
भाद्र, August/september २०७३/2016 1500 Rs.
अस्विन, September/October २०७३/2016 1500 Rs.
कार्तिक, October/November २०७३/2016 1500 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७३/2016 500 Rs.
पौष, December/Januarry२०७३/2017 500 Rs.
माघ, January/Februarry२०७३/2017 500 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७३/2017 500 Rs.
चैत्र, March/April२०७३/2017 500 Rs.
बैसाख, April/may२०७४/2017 500 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७४/2017 500 Rs.
आषाढ, June/July२०७४/2017 500 Rs.
२०७३/२०७४ मा यहाँबाट रु. 10,000  प्राप्त हुन गएको गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August २०७४/2017 500 Rs.
भाद्र, August/september २०७४/2017 500 Rs.
अस्विन, September/October २०७४/2017 500 Rs.
कार्तिक, October/November २०७४/2017 500 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७४/2017 500 Rs.
पौष, December/Januarry२०७४/2018 500 Rs.
माघ, January/Februarry२०७४/2018 500 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७४/2018 500 Rs.
चैत्र, March/April२०७४/2018 500 Rs.
बैसाख, April/may२०७५/2018 500 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७५/2018 500 Rs.
आषाढ, June/July२०७५/2018 500 Rs.
२०७४/२०७५ मा यहाँबाट रु. 6,000  प्राप्त हुन गएको गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७५/2018 500 Rs.
भाद्र, August/September२०७५/2018 500 Rs.
अस्विन, September/October२०७५/2018 500 Rs.
कार्तिक, October/November२०७५/2018 500 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७५/2018 500 Rs.
पौष, December/Januarry२०७५/2019 500 Rs.
माघ, January/Februarry२०७५/2019 500 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७५/2019 500 Rs.
चैत्र, March/April२०७५/2019 500 Rs.
बैसाख, April/may२०७६/2019 500 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७६/2019 500 Rs.
आषाढ, June/July२०७६/2019 500 Rs.
२०७५/२०७६ मा यहाँबाट रु. 6,000  प्राप्त हुन गएको गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७६/2019500 Rs.
भाद्र, August/September२०७६/2019500 Rs.
अस्विन, September/October२०७६/2019500 Rs.
कार्तिक, October/November२०७६/2019500 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७६/2019500 Rs.
पौष, December/Januarry २०७६/2020 500 Rs.
माघ, January/Februarry २०७६/2020 500 Rs.
फाल्गुन, February/March २०७६/2020 500 Rs.
चैत्र, March/April २०७६/2020 500 Rs.
बैसाख, April/may २०७७/2020 500 Rs.
जेष्ठ, May/June २०७७/2020 500 Rs.
आषाढ, June/July २०७७/2020 500 Rs.
२०७६/२०७७ मा यहाँबाट रु. 6,000  प्राप्त हुन गएको गएको थियो ।
सेवक नेपालद्वारा संचालित बालगृह निर्माण सहयोग अभियान (२०७६) मा रु. 26,100 सहयोग गर्नु भएको थियो ।
बालगृह सन्चालनर्थ एक थान लोबेड खरिद प्रयोजनको लागि रु. 6,000  सहयोग प्राप्त । 
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७७/2020 500 Rs.
भाद्र, August/September२०७७/2020 500 Rs.
अस्विन, September/October२०७७/2020 500 Rs.
कार्तिक, October/November२०७७/2020 500 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७७/2020 500 Rs.
पौष, December/Januarry २०७७/2021 500 Rs.
माघ, January/Februarry २०७७/2021 500 Rs.
फाल्गुन, February/March २०७७/2021 500 Rs.
चैत्र, March/April २०७७/2021 500 Rs.
बैसाख, April/may २०७८/2021 500 Rs.
जेष्ठ, May/June २०७८/2021 500 Rs.
आषाढ, June/July २०७८/2021 500 Rs.
२०७७/२०७८ मा यहाँबाट रु. 6,000  प्राप्त हुन गएको गएको थियो ।
सहयोग गर्नको लागि तलको लिङ्क मार्फत भित्र जानुहोस् अथवा सिधै बैंकबाट जम्मा गर्न सक्नु हुनेछ ।
E-sewa लिङ्कhttps://esewa.com.np/#/home
Khalti लिङ्कhttps://khalti.com/
Connect Ips https://connectips.com/

Bank Detail

Global IME bank Limited (chabahil)

Account Holder’s NameSewak Nepal
Account Number3701010000381
Contact Number9861679228