अबिभावक बिहिन बालबालिकाहरुको खोजी उदार तथा दिगो संरक्षण हाम्रो अभियान

रबिन्द्र चौलागाईं

रबिन्द्र चौलागाईं

ठेगाना दोरम्बा गाउपालिका-६, रामेछाप
Email
सम्पर्क +१२२६५०५३४९१
आबद्द मिति 30-january-2019/२०७५-माघ-१६
सदस्यता नम्बर ६०

उहाँले गर्नुभएको सहयोग विवरण:

Month ofYearDonation amount
माघ, January/Februarry२०७५/2019 Rs. 1,000
फाल्गुन, February/March२०७५/2019 Rs. 1,000
चैत्र, March/April२०७५/2019 Rs. 1,000
बैसाख, April/may२०७५/2019 Rs. 1,000
जेष्ठ, May/June२०७६/2019 Rs. 1,000
आषाढ, June/July२०७६/2019 Rs. 1,000
२०७५/२०७६ मा यहाँबाट रु. 6,000 सहयोग प्राप्त हुन गएको हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७६/2019 Rs. 1,000
भाद्र, August/September२०७६/2019 Rs. 1,000
अस्विन, September/October२०७६/2019 Rs. 1,000
कार्तिक, October/November२०७६/2019 Rs. 1,000
मङ्सिर, November/December२०७६/2019 Rs. 1,000
पौष, December/Januarry२०७६/2020 Rs. 1,000
माघ, January/Februarry२०७६/2020 Rs. 1,000
फाल्गुन, February/March२०७६/2020 Rs. 1,000
चैत्र, March/April२०७६/2020 Rs. 1,000
बैसाख, April/may२०७७/2020 Rs. 1,000
जेष्ठ, May/June२०७७/2020 Rs. 1,000
आषाढ, June/July२०७७/2020 Rs. 1,000
२०७६/२०७७ मा यहाँबाट रु. 12,000 सहयोग प्राप्त हुन गएको हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७७/2020 Rs. 1,000
भाद्र, August/September२०७७/2020 Rs. 1,000
अस्विन, September/October२०७७/2020 Rs. 1,000
कार्तिक, October/November२०७७/2020 Rs. 1,000
मङ्सिर, November/December२०७७/2020 Rs. 1,000
पौष, December/Januarry२०७७/2021 Rs. 1,000
माघ, January/Februarry २०७७/2021
फाल्गुन, February/March २०७७/2021
चैत्र, March/April २०७७/2021
बैसाख, April/may २०७८/2021
जेष्ठ, May/June २०७८/2021
आषाढ, June/July २०७८/2021
सहयोग गर्नको लागि तलको लिङ्क मार्फत भित्र जानुहोस् अथवा सिधै बैंकबाट जम्मा गर्न सक्नु हुनेछ ।
E-sewa लिङ्कhttps://esewa.com.np/#/home
Khalti लिङ्कhttps://khalti.com/
Connect Ips https://connectips.com/

Bank Detail

Global IME bank Limited (chabahil)

Account Holder’s NameSewak Nepal
Account Number3701010000381
Contact Number9861679228