अबिभावक बिहिन बालबालिकाहरुको खोजी उदार तथा दिगो संरक्षण हाम्रो अभियान

पुस्कर सिंङ्घ कुवँर

पुस्कर सिंङ्घ कुवँर

ठेगाना ब्यासा गाउपालिका-६,दार्चुला
Email kunwarpk98@gmail.com
सम्पर्क 9८८०-४६५९६७
आबद्द मिति 20-march-2014/ २०७० चैत्र ६
सदस्यता नम्बर ११

उहाँले गर्नुभएको सहयोग विवरण:

Month ofYearDonation amount
चैत्र, March/April२०७०/201420000 ₩+40000 ₩
बैसाख, April/May२०७१/201450000 ₩
जेष्ठ, May/June२०७१/201451000 ₩
आषाढ, June/July२०७१/201461000 ₩
२०७०/२०७१ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग हुन गएको 222,000 ₩ र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 19,733 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७१/201451000 ₩
भाद्र, August/September२०७१/201451000 ₩
अस्विन, September/October२०७१/201451000 ₩
कार्तिक, October/November२०७१/201430000 ₩
मङ्सिर, November/December२०७१/201430000 ₩
पौष, December/Januarry२०७१/201530000 ₩
माघ, January/Februarry२०७१/201530000 ₩
फाल्गुन, february/March२०७१/201530000 ₩
चैत्र, March/April२०७१/201530000 ₩
बैसाख, April/may२०७२/201530000 ₩
जेष्ठ, May/June२०७२/201530000 ₩
आषाढ, June/July२०७२/201530000 ₩
२०७१/२०७२ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग हुन गएको 423,000 ₩ हुन पुगेको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 37,600 हुन गयको थियो l
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August २०७२/2015 30000 ₩
भाद्र, August/september २०७२/2015 30000 ₩
अस्विन, September/October२०७२/201530000 ₩
कार्तिक, October/November२०७२/201530000 ₩
मङ्सिर, November/December२०७२/201530000 ₩
पौष, December/Januarry२०७२/201630000 ₩
माघ, January/Februarry२०७२/201630000 ₩
फाल्गुन, February/March२०७२/201630000 ₩
चैत्र, March/April२०७२/201630000 ₩
बैसाख, April/may२०७३/201630000 ₩
जेष्ठ, May/June२०७३/201630000 ₩
आषाढ, June/July२०७३/201630000 ₩
२०७२/२०७३ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग हुन गएको 360,000 ₩ हुन पुगेको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 32,000 हुन गयको थियो l
आवास निर्माण सहयोग अभियानमा (2073) 5,00,000 ₩ सहयोग गर्नु भएकोमा त्यसलाई नेपालि रुपैयामा कन्भर्ट गर्दा रु. 45,045 हुन गएको थियो l
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August २०७३/2016 30000 ₩
भाद्र, August/September २०७३/2016 30000 ₩
अस्विन, September/October २०७३/2016 30000 ₩
कार्तिक, October/November२०७३/201630000 ₩
मङ्सिर, November/December२०७३/201630000 ₩
पौष, December/Januarry२०७३/201730000 ₩
माघ, January/Februarry२०७३/201730000 ₩
फाल्गुन, February/March२०७३/201730000 ₩
चैत्र, March/April२०७३/201730000 ₩
बैसाख, April/may२०७४/201730000 ₩
जेष्ठ, May/June२०७४/201730000 ₩
आषाढ, June/July२०७४/201730000 ₩
२०७३/२०७४ मा यहाँबाट प्राप्त हुन गएको 360,000 ₩ र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 34,318 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७४/201730000 ₩
भाद्र, August/September२०७४/201730000 ₩
अस्विन, September/October२०७४/201730000 ₩
कार्तिक, October/November२०७४/201730000 ₩
मङ्सिर, November/December२०७४/201730000 ₩
पौष, December/January२०७४/201830000 ₩
माघ, january/February२०७४/201830000 ₩
फाल्गुन,  February/March२०७४/201830000 ₩
चैत्र, March/April२०७४/201830000 ₩
बैशाख, April/May२०७५/201830000 ₩
जेष्ठ, May/June २०७५/2018 30000 ₩
आषाढ, June/July २०७५/2018 30000 ₩
२०७४/२०७५ मा यहाँबाट प्राप्त हुन गएको 360,000 ₩ र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 34,318 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७५/201830000 ₩
भाद्र, August/September२०७५/201830000 ₩
अस्विन, September/October२०७५/201830000 ₩
कार्तिक, October/November२०७५/2018500 Rs
मङ्सिर, November/December२०७५/2018500 Rs
पौष, December/January२०७५/2019500 Rs
माघ, january/February२०७५/2019500 Rs
फाल्गुन,  February/March२०७५/2019500 Rs
चैत्र, March/April२०७५/2019500 Rs
बैशाख, April/May२०७६/2019500 Rs
जेष्ठ, May/June२०७६/2019500 Rs
आषाढ, June/July२०७६/2019500 Rs
२०७५/२०७६ मा यहाँबाट प्राप्त हुन गएको 90,000 ₩ र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 8,579+4,500=13,079 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७६/2019500 Rs
भाद्र, August/September२०७६/2019500 Rs
अस्विन, September/October२०७६/2019500 Rs
कार्तिक, October/November२०७६/2019500 Rs
मङ्सिर, November/December२०७६/2019500 Rs
पौष, December/January२०७६/2020500 Rs
माघ, january/February२०७६/2020500 Rs
फाल्गुन,  February/March२०७६/2020500 Rs
चैत्र, March/April२०७६/2020500 Rs
बैशाख, April/May२०७७/2020500 Rs
जेष्ठ, May/June२०७७/2020500 Rs
आषाढ, June/July२०७७/2020500 Rs
२०७६/२०७७ मा यहाँबाट रु. 6,000 प्राप्त हुन आएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७७/2020500 Rs
भाद्र, August/September२०७७/2020500 Rs
अस्विन, September/October२०७७/2020500 Rs
सहयोग गर्नको लागि तलको लिङ्क मार्फत भित्र जानुहोस् अथवा सिधै बैंकबाट जम्मा गर्न सक्नु हुनेछ ।
E-sewa लिङ्कhttps://esewa.com.np/#/home
Khalti लिङ्कhttps://khalti.com/
Connect Ips https://connectips.com/

Bank Detail

Global IME bank Limited (chabahil)

Account Holder’s NameSewak Nepal
Account Number3701010000381
Contact Number9861679228