अबिभावक बिहिन बालबालिकाहरुको खोजी उदार तथा दिगो संरक्षण हाम्रो अभियान

पूर्ण बहादुर खड्का

पूर्ण बहादुर खड्का

ठेगाना लिखु गाउपालिका-५, ओखलढुंगा
Email gokulkhadka@gmail.com
सम्पर्क 98510-93954
आबद्द मिति 27-November-2014/ २०७१ मंसिर १०
सदस्यता नम्बर २६

उहाँले गर्नुभएको सहयोग विवरण:

Month ofYearDonation amount
मङ्सिर, November/December२०७१/2014555 Rs.
पौष, December/Januarry२०७१/2015555 Rs.
माघ, January/Februarry२०७१/2015555 Rs.
फाल्गुन, february/March२०७१/2015555 Rs.
चैत्र, March/April२०७१/2015555 Rs.
बैसाख, April/may२०७२/2015555 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७२/2015555 Rs.
आषाढ, June/July२०७२/2015555 Rs.
२०७१/२०७ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग रु. 4,440 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August २०७२/2015 555 Rs.
भाद्र, August/september२०७२/2015576.23
अस्विन, September/October२०७२/2015576.23
कार्तिक, October/November२०७२/2015576.23
मङ्सिर, November/December२०७२/2015576.23
पौष, December/Januarry२०७२/2016576.23
माघ, January/Februarry२०७२/2016576.23
फाल्गुन, February/March२०७२/2016576.23
चैत्र, March/April२०७२/2016576.23
बैसाख, April/may२०७३/2016576.23
जेष्ठ, May/June२०७३/2016576.23
आषाढ, June/July२०७३/2016576.23
२०७/२०७ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग रु. 6,893 हुन गएको थियो ।
२०७२ श्रावनमा आफ्नो नेतृत्वमा संस्था दर्ता गरी अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August २०७३/2016 576.23
भाद्र, August/september२०७३/2016 555 Rs.
अस्विन, September/October२०७३/2016 555 Rs.
कार्तिक, October/November२०७३/2016 555 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७३/2016 555 Rs.
पौष, December/Januarry२०७३/2017 555 Rs.
माघ, January/Februarry२०७३/2017 555 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७३/2017 555 Rs.
चैत्र, March/April२०७३/2017 555 Rs.
बैसाख, April/may२०७४/2017 555 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७४/2017 555 Rs.
आषाढ, June/July२०७४/2017 555 Rs.
२०७/२०७मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग रु. 6,681.23 हुन गएको थियो ।
२०७/२०७मा अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August २०७४/2017 555 Rs.
भाद्र, August/september२०७४/2017 555 Rs.
अस्विन, September/October२०७४/2017 551.25 Rs.
कार्तिक, October/November२०७४/2017 551.25 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७४/2017 551.25 Rs.
पौष, December/Januarry२०७४/2018 551.25 Rs.
माघ, January/Februarry२०७४/2018 551.25 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७४/2018 551.25 Rs.
चैत्र, March/April२०७४/2018 551.25 Rs.
बैसाख, April/may२०७५/2018 551.25 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७५/2018 551.25 Rs.
आषाढ, June/July२०७५/2018 551.25 Rs.
२०७/२०७मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग रु. 6,622.50 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August २०७५/2018 505 Rs.
भाद्र, August/September २०७५/2018 505 Rs.
अस्विन, September/October२०७५/2018 505 Rs.
कार्तिक, October/November२०७५/2018 505 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७५/2018 505 Rs.
पौष, December/Januarry२०७५/2019 505 Rs.
माघ, January/Februarry२०७५/2019 505 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७५/2019 505 Rs.
चैत्र, March/April२०७५/2019 505 Rs.
बैसाख, April/may२०७६/2019 505 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७६/2019 505 Rs.
आषाढ, June/July२०७६/2019 505 Rs.
२०७/२०७मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग रु. 6,060 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August २०७६/2019 505 Rs.
भाद्र, August/september२०७६/2019 505 Rs.
अस्विन, September/October२०७६/2019 505 Rs.
कार्तिक, October/November२०७६/2019 505 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७६/2019 505 Rs.
पौष, December/Januarry२०७६/2020 505 Rs.
माघ, January/Februarry२०७६/2020 505 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७६/2020 505 Rs.
चैत्र, March/April२०७६/2020 505 Rs.
बैसाख, April/may२०७७/2020 505 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७७/2020 505 Rs.
आषाढ, June/July२०७७/2020 505 Rs.
२०७/२०७ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग रु. 6,060 हुन गएको थियो ।
छोरी प्रसम्सा खड्काको नामबाट रु. 1,505 सहयोग प्राप्त ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August २०७७/2020 505 Rs.
भाद्र, August/september२०७७/2020 505 Rs.
अस्विन, September/October२०७७/2020 505 Rs.
कार्तिक, October/November२०७७/2020 505 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७७/2020 505 Rs.
पौष, December/Januarry२०७७/2021 505 Rs.
माघ, January/Februarry२०७७/2021 505 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७७/2021 505 Rs.
चैत्र, March/April२०७७/2021 505 Rs.
बैसाख, April/may२०७८/2021 505 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७८/2021 505 Rs.
आषाढ, June/July२०७८/2021 505 Rs.
२०७/२०७मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग रु. 6,060 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August २०७८/2021 505 Rs.
भाद्र, August/september२०७८/2021 505 Rs.
अस्विन, September/October२०७८/2021 505 Rs.
कार्तिक, October/November२०७८/2021 505 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७८/2021 505 Rs.
पौष, December/Januarry२०७८/2022 505 Rs.
माघ, January/Februarry२०७८/2022 505 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७८/2022 505 Rs.
चैत्र, March/April२०७८/2022 505 Rs.
बैसाख, April/may२०७९/2022 505 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७९/2022 505 Rs.
आषाढ, June/July२०७९/2022 505 Rs.
२०७/२०७मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग रु. 6,060 हुन गएको थियो ।
बालगृह निर्माण सहयोगार्थ सेवक नेपालद्वारा आयोजित ध्यौसी-भैलो सास्कृतिक कार्यक्रममा रु. 1,555 सहयोग प्रदान गर्नु भएको ।
सहयोग गर्नको लागि तलको लिङ्क मार्फत भित्र जानुहोस् अथवा सिधै बैंकबाट जम्मा गर्न सक्नु हुनेछ ।
E-sewa लिङ्कhttps://esewa.com.np/#/home
Khalti लिङ्कhttps://khalti.com/
Connect Ips https://connectips.com/

Bank Detail

Global IME bank Limited (chabahil)

Account Holder’s NameSewak Nepal
Account Number3701010000381
Contact Number9861679228