अबिभावक बिहिन बालबालिकाहरुको खोजी उदार तथा दिगो संरक्षण हाम्रो अभियान

प्रेम वस्ती

प्रेम वस्ती

ठेगाना सिरानचोक गाउपालिका-६, गोरखा
Email prem.wosti987@gmail.com
सम्पर्क ९८६९१५१६५५
आबद्द मिति 29-December-2014/ २०७१ पौष १४
सदस्यता नम्बर २९

उहाँले गर्नुभएको सहयोग विवरण:

Month ofYearDonation amount
पौष, December/Januarry२०७१/201525000 ₩
माघ, January/Februarry२०७१/201525000 ₩
फाल्गुन, february/March२०७१/201525000 ₩
चैत्र, March/April२०७१/201525000 ₩
बैसाख, April/may२०७२/201525000 ₩
जेष्ठ, May/June२०७२/201525000 ₩
आषाढ, June/July२०७२/201525000 ₩
२०७१/२०७२ मा यहाँबाट 175,000 ₩  प्राप्त हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 15,555 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August २०७२/2015 25000 ₩
भाद्र, August/september २०७२/2015 25000 ₩
अस्विन, September/October २०७२/2015 25000 ₩
कार्तिक, October/November २०७२/2015 30000 ₩
मङ्सिर, November/December २०७२/2015 30000 ₩
पौष, December/Januarry२०७२/2016500 Rs.
माघ, January/Februarry२०७२/2016500 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७२/2016500 Rs.
चैत्र, March/April२०७२/2016500 Rs.
बैसाख, April/may२०७३/2016500 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७३/2016500 Rs.
आषाढ, June/July२०७३/2016500 Rs.
२०७२/२०७ मा यहाँबाट 135,000 ₩  प्राप्त हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 12,000+3,500= 15,500  हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७३/2016 500 Rs.
भाद्र, August/September२०७३/2016 500 Rs.
अस्विन, September/October२०७३/2016 500 Rs.
कार्तिक, October/November२०७३/2016500 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७३/2016 500 Rs.
पौष, December/Januarry२०७३/2017 500 Rs.
माघ, January/Februarry२०७३/2017 500 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७३/2017 500 Rs.
चैत्र, March/April२०७३/2017 500 Rs.
बैसाख, April/may२०७४/2017 500 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७४/2017 500 Rs.
आषाढ, June/July२०७४/2017 500 Rs.
२०७३/२०७४ मा यहाँबाट सहयोग  रु.6,000  प्राप्त हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७४/2017 500 Rs.
भाद्र, August/September२०७४/2017 500 Rs.
अस्विन, September/October२०७४/2017 500 Rs.
कार्तिक, October/November२०७४/2017 500 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७४/2017 500 Rs.
पौष, December/Januarry२०७४/2018 500 Rs.
माघ, January/Februarry२०७४/2018500 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७४/2018500 Rs.
चैत्र, March/April२०७४/2018500 Rs.
बैसाख, April/may२०७५/2018500 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७५/2018500 Rs.
आषाढ, June/July२०७५/2018500 Rs.
२०७४/२०७५ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग रु. 6,000 हुन गएको थियो ।
यहाँको श्रीमती शिला भट्ट ज्युको जन्म दिनको अवसरमा यहाँबाट रु. 5,555 प्राप्त भएको।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August २०७५/2018 500 Rs.
भाद्र, August/September२०७५/2018500 Rs.
अस्विन, September/October२०७५/2018500 Rs.
कार्तिक, October/November२०७५/2018500 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७५/2018500 Rs.
पौष, December/Januarry२०७५/2019500 Rs.
माघ, January/Februarry२०७५/2019500 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७५/2019500 Rs.
चैत्र, March/April२०७५/2019500 Rs.
बैसाख, April/may २०७६/2019 500 Rs.
जेष्ठ, May/June २०७६/2019 500 Rs.
आषाढ, June/July २०७६/2019 500 Rs.
२०७५/२०७६ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग रु. 6,000 हुन गएको थियो ।
* यहाँको श्रीमती शिला भट्ट ज्युको जन्म दिनको अवसरमा यहाँबाट रु. ५,००० प्राप्त भएको।
Month ofYearDonation amount
बैसाख, April/may२०७६/2019500 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७६/2019500 Rs.
आषाढ, June/July२०७६/2019500 Rs.
श्रावन, July/August२०७६/2019500 Rs.
भाद्र, August/September२०७६/2019500 Rs.
अस्विन, September/October२०७६/2019500 Rs.
कार्तिक, October/November२०७६/2019500 Rs.
मङ्सिर, November/December २०७६/2019 500 Rs.
पौष, December/Januarry २०७६/2020500 Rs.
माघ, January/Februarry २०७६/2020 500 Rs.
फाल्गुन, February/March २०७६/2020 500 Rs.
चैत्र, March/April २०७६/2020 500 Rs.
बैसाख, April/may २०७७/2020
जेष्ठ, May/June २०७७/2020
आषाढ, June/July २०७७/2020
सेवक नेपालद्वारा संचालित बालगृह निर्माण सहयोग अभियान (२०७६) मा रु. 50,000 सहयोग गर्नु भएको ।
यहाँको श्रीमती शिला भट्ट वस्तीको जन्म दिनको अवसरमा रु. 5,000/- सहयोग गर्नु भएको ।
यहाँको छोरा आयन वस्तीको जन्म दिनको अवसरमा यहाँबाट रु. 5,000 प्राप्त भएको।
सहयोग गर्नको लागि तलको लिङ्क मार्फत भित्र जानुहोस् अथवा सिधै बैंकबाट जम्मा गर्न सक्नु हुनेछ ।
E-sewa लिङ्कhttps://esewa.com.np/#/home
Khalti लिङ्कhttps://khalti.com/
Connect Ips https://connectips.com/

Bank Detail

Global IME bank Limited (chabahil)

Account Holder’s NameSewak Nepal
Account Number3701010000381
Contact Number9861679228