अबिभावक बिहिन बालबालिकाहरुको खोजी उदार तथा दिगो संरक्षण हाम्रो अभियान

प्रशान्त गौतम

प्रशान्त गौतम

ठेगाना पाचाखाल नगरपालिका-१०, काभ्रे
Email gautamprashant577@yahoo.com
सम्पर्क 9860-752924
आबद्द मिति 22-November-2014/ २०७१ मङ्सिर ६
सदस्यता नम्बर २५

उहाँले गर्नुभएको सहयोग विवरण:

Month ofYearDonation amount
मङ्सिर, November/December२०७१/201425000 ₩
पौष, December/Januarry२०७१/201525000 ₩
माघ, January/Februarry२०७१/201525000 ₩
फाल्गुन, february/March२०७१/201525000 ₩
चैत्र, March/April२०७१/201525000 ₩
बैसाख, April/may२०७२/201525000 ₩
जेष्ठ, May/June२०७२/201525000 ₩
आषाढ, June/July२०७२/201525000 ₩
२०७१/२०७२ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग 200,000 ₩  प्राप्त हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 17,777 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August २०७२/2015 25000 ₩
भाद्र, August/september २०७२/2015 25000 ₩
अस्विन, September/October २०७२/2015 25000 ₩
कार्तिक, October/November २०७२/2015 25000 ₩
मङ्सिर, November/December २०७२/2015 25000 ₩
पौष, December/Januarry २०७२/2016 25000 ₩
माघ, January/Februarry२०७२/201625000 ₩
फाल्गुन, February/March२०७२/201625000 ₩
चैत्र, March/April२०७२/201625000 ₩
बैसाख, April/may२०७३/201625000 ₩
जेष्ठ, May/June२०७३/201625000 ₩
आषाढ, June/July२०७३/201625000 ₩
श्रावन, July/August २०७३/201625000 ₩
भाद्र, August/September २०७३/201625000 ₩
२०७/२०७३ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग 300,000 ₩  प्राप्त हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 28,598 हुन गएको थियो ।
सेवक नेपालद्वारा संचालित बालगृह निर्माण सहयोग अभियान (२०७३) मा 300,000 ₩  सहयोग गर्नु भएकोमा त्यसको नेपाली रु. 26,666  भएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August २०७३/2016 25000 ₩
भाद्र, August/September २०७३/2016 25000 ₩
अस्विन, September/October२०७३/201625000 ₩
कार्तिक, October/November२०७३/201625000 ₩
मङ्सिर, November/December२०७३/201625000 ₩
पौष, December/Januarry२०७३/201725000 ₩
माघ, January/Februarry२०७३/201725000 ₩
फाल्गुन, February/March २०७३/2017 500 Rs.
चैत्र, March/April २०७३/2017 500 Rs.
बैसाख, April/may २०७४/2017 500 Rs.
जेष्ठ, May/June २०७४/2017 500 Rs.
आषाढ, June/July २०७४/2017 500 Rs.
२०७/२०७४ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग 300,000 ₩  प्राप्त हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 28,598 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७४/2017500 Rs.
भाद्र, August/September२०७४/2017500 Rs.
अस्विन, September/October२०७४/2017500 Rs.
कार्तिक, October/November२०७४/2017500 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७४/2017500 Rs.
पौष, December/Januarry२०७४/2018500 Rs.
माघ, January/Februarry२०७४/2018500 Rs
फाल्गुन, February/March२०७४/2018500 Rs.
चैत्र, March/April२०७४/2018500 Rs.
बैसाख, April/may२०७५/2018500 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७५/2018500 Rs.
आषाढ, June/July२०७५/2018500 Rs.
२०७/२०७५ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग रु. 6,000 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७५/2018 500 Rs.
भाद्र, August/September२०७५/2018 500 Rs.
अस्विन, September/October२०७५/2018 500 Rs.
कार्तिक, October/November२०७५/2018 500 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७५/2018 500 Rs.
पौष, December/Januarry२०७५/2019 500 Rs.
माघ, January/Februarry२०७५/2019 500 Rs
फाल्गुन, February/March२०७५/2019 500 Rs.
चैत्र, March/April२०७५/2019 500 Rs.
बैसाख, April/may२०७६/2019 500 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७६/2019 500 Rs.
आषाढ, June/July२०७६/2019 500 Rs.
२०७/२०७ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग रु. 6,000 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७६/2019 500 Rs.
भाद्र, August/September२०७६/2019 500 Rs.
अस्विन, September/October२०७६/2019 500 Rs.
कार्तिक, October/November२०७६/2019 500 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७६/2019 500 Rs.
पौष, December/Januarry२०७६/2020 500 Rs.
माघ, January/Februarry२०७६/2020 500 Rs
फाल्गुन, February/March२०७६/2020 500 Rs.
चैत्र, March/April२०७६/2020 500 Rs.
बैसाख, April/may२०७७/2020 500 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७७/2020 500 Rs.
आषाढ, June/July२०७७/2020 500 Rs.
२०७६/२०७७ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग रु. 6,000 हुन गएको थियो ।
सेवक नेपालद्वारा संचालित बालगृह निर्माण सहयोग अभियान (२०७) मा रु. 25,000 सहयोग गर्नु भएको थियो ।
२०७७ असार २४ गते आफ्नो जन्म दिनको अवसर पारेर सेवक नेपाल बालगृहका १० जना नानिबबुहरुलाई जनही एक/एक जोर कपडा सहयोग गर्नु भएको ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७७/2020 500 Rs.
भाद्र, August/September२०७७/2020 500 Rs.
अस्विन, September/October२०७७/2020 500 Rs.
कार्तिक, October/November२०७७/2020 500 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७७/2020 500 Rs.
पौष, December/Januarry२०७७/2021 500 Rs.
माघ, January/Februarry२०७७/2021 500 Rs
फाल्गुन, February/March२०७७/2021 500 Rs.
चैत्र, March/April२०७७/2021 500 Rs.
बैसाख, April/may२०७८/2021
जेष्ठ, May/June२०७८/2021
आषाढ, June/July२०७८/2021
बालगृह निर्माण सहयोगार्थ सेवक नेपालद्वारा आयोजित ध्यौसी-भैलो सास्कृतिक कार्यक्रम (2078) मा रु. 3,000 सहयोग प्रदान गर्नु भएको ।

सहयोग गर्नको लागि तलको लिङ्क मार्फत भित्र जानुहोस् अथवा सिधै बैंकबाट जम्मा गर्न सक्नु हुनेछ ।
E-sewa लिङ्कhttps://esewa.com.np/#/home
Khalti लिङ्कhttps://khalti.com/
Connect Ips https://connectips.com/

Bank Detail

Global IME bank Limited (chabahil)

Account Holder’s NameSewak Nepal
Account Number3701010000381
Contact Number9861679228