अबिभावक बिहिन बालबालिकाहरुको खोजी उदार तथा दिगो संरक्षण हाम्रो अभियान

नेत्र पौडेल

नेत्र पौडेल

ठेगाना पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका-१७, काँस्की
Email imnetrapaudel10@gmail.com
सम्पर्क 98560-33256
आबद्द मिति 02-September-2015/ २०७२ भाद्र १९
सदस्यता नम्बर ३३

उहाँले गर्नुभएको सहयोग विवरण:

Month ofYearDonation amount
भाद्र, August/september २०७२/2015 30000 ₩ + 21000 ₩
अस्विन, September/October २०७२/2015 21000 ₩
कार्तिक, October/November २०७२/2015 21000 ₩
मङ्सिर, November/December२०७२/201521000 ₩
पौष, December/Januarry२०७२/201621000 ₩
माघ, January/Februarry२०७२/201621000 ₩
फाल्गुन, February/March२०७२/201621000 ₩
चैत्र, March/April२०७२/201621000 ₩
बैसाख, April/may२०७३/201621000 ₩
जेष्ठ, May/June२०७३/201621000 ₩
आषाढ, June/July२०७३/201621000 ₩
२०७२/२०७३ मा यहाँबाट 1,68,000 ₩  प्राप्त हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 16,105 हुन गएको थियो ।
सेवक नेपालद्वारा संचालित बालगृह निर्माण सहयोग अभियान (२०७३) मा 2,01,000 ₩ सहयोग गर्नु भएकोमा त्यसको नेपाली रु. 18,918 हुन गएको थियो l
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७३/201621000 ₩
भाद्र, August/september२०७३/201621000 ₩
अस्विन, September/October२०७३/201621000 ₩
कार्तिक, October/November२०७३/201621000 ₩
मङ्सिर, November/December२०७३/201621000 ₩
पौष, December/Januarry२०७३/201721000 ₩
माघ, January/Februarry२०७३/201721000 ₩
फाल्गुन, February/March२०७३/201721000 ₩
चैत्र, March/April२०७३/201721000 ₩
बैसाख, April/may२०७४/201721000 ₩
जेष्ठ, May/June२०७४/201721000 ₩
आषाढ, June/July २०७४/2017 21000 ₩
२०७३/२०७४ मा यहाँबाट 252,000 ₩  प्राप्त हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 23,661 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७४/201721000 ₩
भाद्र, August/September२०७४/201721000 ₩
अस्विन, September/October२०७४/201721000 ₩
कार्तिक, October/November२०७४/201721000 ₩
मङ्सिर, November/December२०७४/201721000 ₩
पौष, December/Januarry२०७४/201821000 ₩
माघ, January/Februarry२०७४/201821000 ₩
फाल्गुन, February/March२०७४/2018 500 Rs.
चैत्र, March/April२०७४/2018 500 Rs.
बैसाख, April/may२०७५/2018 500 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७५/2018 500 Rs.
आषाढ, June/July२०७५/2018 500 Rs.
२०७४/२०७ मा यहाँबाट 147,000 ₩  प्राप्त हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 13,802+2,500=16,302 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७५/2018500 Rs.
भाद्र, August/September२०७५/2018500 Rs.
अस्विन, September/October२०७५/2018500 Rs.
कार्तिक, October/November२०७५/2018500 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७५/2018500 Rs.
पौष, December/Januarry२०७५/2019500 Rs
माघ, January/Februarry२०७५/2019500 Rs
फाल्गुन, February/March२०७५/2019500 Rs.
चैत्र, March/April २०७५/2019500 Rs.
बैसाख, April/may२०७६/2019500 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७६/2019500 Rs.
आषाढ, June/July२०७६/2019500 Rs.
२०७५/२०७ मा यहाँबाट  प्राप्त हुन गएको रु. 6,000 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७६/2019 500 Rs.
भाद्र, August/September२०७६/2019 500 Rs.
अस्विन, September/October२०७६/2019 500 Rs.
कार्तिक, October/November२०७६/2019 500 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७६/2019 500 Rs.
पौष, December/Januarry२०७६/2020 500 Rs
माघ, January/Februarry२०७६/2020 500 Rs
फाल्गुन, February/March२०७६/2020 500 Rs.
चैत्र, March/April२०७६/2020 500 Rs.
बैसाख, April/may२०७७/2020 500 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७७/2020 500 Rs.
आषाढ, June/July२०७७/2020 500 Rs.
२०७६/२०७७ मा यहाँबाट  प्राप्त हुन गएको रु. 6,000 हुन गएको थियो ।
कार्यसमितिको सदस्यमा रहेर सहयोग गर्नु भएको ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७७/2020 500 Rs.
भाद्र, August/September२०७७/2020 500 Rs.
अस्विन, September/October२०७७/2020 500 Rs.
कार्तिक, October/November२०७७/2020 500 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७७/2020 500 Rs.
पौष, December/Januarry२०७७/2021 500 Rs
माघ, January/Februarry२०७७/2021 500 Rs
फाल्गुन, February/March२०७७/2021 500 Rs.
चैत्र, March/April२०७७/2021 500 Rs.
बैसाख, April/may२०७८/2021 500 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७८/2021 500 Rs.
आषाढ, June/July२०७८/2021 500 Rs.
२०७/२०७८ मा यहाँबाट  प्राप्त हुन गएको रु. 6,000 हुन गएको थियो ।
बालगृह निर्माण सहयोगार्थ सेवक नेपालद्वारा आयोजित ध्यौसी-भैलो सास्कृतिक कार्यक्रममा रु. 5,000 सहयोग प्रदान गर्नु भएको ।
कार्यसमितिको सदस्यमा रहेर सहयोग गर्नु भएको ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७८/2021 500 Rs.
भाद्र, August/September२०७८/2021 500 Rs.
अस्विन, September/October२०७८/2021 500 Rs.
कार्तिक, October/November२०७८/2021
मङ्सिर, November/December२०७८/2021
पौष, December/Januarry२०७८/2022
माघ, January/Februarry२०७८/2022
फाल्गुन, February/March२०७८/2022
चैत्र, March/April२०७८/2022
बैसाख, April/may२०७९/2022
जेष्ठ, May/June२०७९/2022
आषाढ, June/July२०७९/2022
सहयोग गर्नको लागि तलको लिङ्क मार्फत भित्र जानुहोस् अथवा सिधै बैंकबाट जम्मा गर्न सक्नु हुनेछ ।
E-sewa लिङ्कhttps://esewa.com.np/#/home
Khalti लिङ्कhttps://khalti.com/
Connect Ips https://connectips.com/

Bank Detail

Global IME bank Limited (chabahil)

Account Holder’s NameSewak Nepal
Account Number3701010000381
Contact Number9861679228