अबिभावक बिहिन बालबालिकाहरुको खोजी उदार तथा दिगो संरक्षण हाम्रो अभियान

खिल बहादुर खड्का

खिल बहादुर खड्का

ठेगाना काठमाडौं महानगरपालिका-४, विशालनगर, काठमाडौं
Email
सम्पर्क 97510-12937
आबद्द मिति 13-August-2016/ २०७३ श्रावन २९
सदस्यता नम्बर ५३

उहाँले गर्नुभएको सहयोग विवरण:

Month ofYearDonation amount
जेठ May/June२०७३/2016511.66 Rs.
आषाढ, June/July२०७३/2016511.66 Rs.
२०७२/२०७३ मा यहाँबाट रु. 1,023 सहयोग प्राप्त हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७३/2016511.66 Rs.
भाद्र, August/September२०७३/2016521.11 Rs.
अस्विन, September/October२०७३/2016521.11 Rs.
कार्तिक, October/November२०७३/2016521.11 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७३/2017521.11 Rs..
पौष, December/Januarry२०७३/2017521.11 Rs.
माघ, January/Februarry२०७३/2017521.11 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७३/2017521.11 Rs.
चैत्र, March/April२०७३/2017521.11 Rs.
बैसाख, April/may२०७४/2017521.11 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७४/2017521.11 Rs.
आषाढ, June/July२०७४/2017521.11 Rs.
२०७३/२०७४ मा यहाँबाट रु. 6,243.87 सहयोग प्राप्त हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७४/2017 521.11 Rs.
भाद्र, August/September२०७४/2017 521.11 Rs.
अस्विन, September/October२०७४/2017 521.11 Rs.
कार्तिक, October/November२०७४/2017 521.11 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७४/2017 521.11 Rs..
पौष, December/Januarry२०७४/2018 521.11 Rs.
माघ, January/Februarry२०७४/2018 521.11 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७४/2018 500 Rs.
चैत्र, March/April२०७४/2018 500 Rs.
बैसाख, April/may२०७५/2018 500 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७५/2018 500 Rs.
आषाढ, June/July२०७५/2018 500 Rs.
२०७४/२०७५ मा यहाँबाट रु. 6,147.77 सहयोग प्राप्त हुन गएको थियो ।
सल्लाहकार समितिको संयोजकको भूमिकामा रहेर योगदान पुर्याउनु भएको ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७५/2018 500 Rs.
भाद्र, August/September२०७५/2018 500 Rs.
अस्विन, September/October२०७५/2018 500 Rs.
कार्तिक, October/November२०७५/2018 500 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७५/2018 500 Rs.
पौष, December/Januarry२०७५/2019500 Rs.
माघ, January/Februarry २०७५/2019 500 Rs.
फाल्गुन, February/March २०७५/2019 500 Rs.
चैत्र, March/April २०७५/2019 500 Rs.
बैसाख, April/may २०७६/2019 500 Rs.
जेष्ठ, May/June २०७६/2019 500 Rs.
आषाढ, June/July २०७६/2019 500 Rs.
२०७५/२०७६ मा यहाँबाट रु. 6,000 सहयोग प्राप्त हुन गएको थियो ।
सेवक नेपालद्वारा संचालित बालगृह निर्माण सहयोग अभियान (२०७३) मा रु. 25,000 सहयोग गर्नु भएको थियो ।
२०७६ श्रावण महिनामा आफ्नो जम्म दिनको अवसर पारेर रु. 1,100/- सहयोग प्रदान गर्नु भएको । 
सल्लाहकार समितिको संयोजकको भूमिकामा रहेर योगदान पुर्याउनु भएको ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७६/2019 500 Rs.
भाद्र, August/September२०७६/2019 500 Rs.
अस्विन, September/October२०७६/2019 500 Rs.
कार्तिक, October/November२०७६/2019 500 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७६/2019 500 Rs.
पौष, December/Januarry२०७६/2020 500 Rs.
माघ, January/Februarry २०७६/2020 500 Rs.
फाल्गुन, February/March २०७६/2020 500 Rs.
चैत्र, March/April २०७६/2020 500 Rs.
बैसाख, April/may २०७७/2020 500 Rs.
जेष्ठ, May/June २०७७/2020 500 Rs.
आषाढ, June/July २०७७/2020 500 Rs.
२०७६/२०७७ मा यहाँबाट रु. 6,000 सहयोग प्राप्त हुन गएको थियो ।
२०७७ श्रावण महिनामा आफ्नो जम्म दिनको अवसर पारेर रु. 1,100/- सहयोग प्रदान गर्नु भएको । 
सल्लाहकार समितिको संयोजकको भूमिकामा रहेर योगदान पुर्याउनु भएको ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७७/2020500 Rs.
भाद्र, August/September२०७७/2020500 Rs.
अस्विन, September/October२०७७/2020500 Rs.
कार्तिक, October/November२०७७/2020500 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७७/2020500 Rs.
पौष, December/Januarry२०७७/2021500 Rs.
माघ, January/Februarry२०७७/2021500 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७७/2021500 Rs.
चैत्र, March/April२०७७/2021500 Rs.
बैसाख, April/may२०७८/2021500 Rs.
जेष्ठ, May/June २०७८/2021 500 Rs.
आषाढ, June/July २०७८/2021 500 Rs.
२०७७/२०७८ मा यहाँबाट रु. 6,000 सहयोग प्राप्त हुन गएको थियो ।
२०७८ श्रावण महिनामा आफ्नो जम्म दिनको अवसर पारेर रु. 1,100/- सहयोग प्रदान गर्नु भएको । 
सल्लाहकार समितिको संयोजकको भूमिकामा रहेर योगदान पुर्याउनु भएको ।
सहयोग गर्नको लागि तलको लिङ्क मार्फत भित्र जानुहोस् अथवा सिधै बैंकबाट जम्मा गर्न सक्नु हुनेछ ।
E-sewa लिङ्कhttps://esewa.com.np/#/home
Khalti लिङ्कhttps://khalti.com/
Connect Ips https://connectips.com/

Bank Detail

Global IME bank Limited (chabahil)

Account Holder’s NameSewak Nepal
Account Number3701010000381
Contact Number9861679228