अबिभावक बिहिन बालबालिकाहरुको खोजी उदार तथा दिगो संरक्षण हाम्रो अभियान

कपिलदेव खड्का

कपिलदेव खड्का

ठेगाना सैलुङ गाउपालिका-५, दोलखा
Email
सम्पर्क +96567620732
आबद्द मिति 12-june-2020/२०७७-०२-३०
सदस्यता नम्बर १६४

उहाँले गर्नुभएको सहयोग विवरण:

प्रवेश शुल्क वापत रु. १,००० ।  सहयोग प्राप्त ।  
Month ofYearDonation amount
जेष्ठ, May/June२०७७/2020 Rs. 500
आषाढ, June/July२०७७/2020 Rs. 500
२०७६/२०७७ मा यहाँबाट रु. 1,000 सहयोग प्राप्त हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७७/2020 Rs. 500
भाद्र, August/September२०७७/2020 Rs. 500
अस्विन, September/October२०७७/2020 Rs. 500
कार्तिक, October/November२०७७/2020 Rs. 500 
मङ्सिर, November/December२०७७/2020  Rs. 500 
पौष, December/Januarry२०७७/2021  Rs. 500 
माघ, Januarry/February२०७७/2021  Rs. 500 
फाल्गुण, February/March२०७७/2021  Rs. 500 
चैत्र, March/April२०७७/2021   Rs. 500 
बैशाख, April/May२०७८/2021  Rs. 500 
जेष्ठ, May/June२०७८/2021  Rs. 500 
आषाढ, June/July२०७८/2021  Rs. 500 
२०७७/२०७८ मा यहाँबाट रु. 6,000 सहयोग प्राप्त हुन गएको थियो ।
सेवक नेपाल बालगृह भवन निर्माण सहयोग अभियानमा रु. 6,000 सहयोग प्राप्त l
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August २०७८/2021  Rs. 500
भाद्र, August/September २०७८/2021  Rs. 500
अस्विन, September/October २०७८/2021  Rs. 500
कार्तिक, October/November २०७८/2021  Rs. 500 
मङ्सिर, November/December २०७८/2021   Rs. 500 
पौष, December/Januarry २०७८/2022  Rs. 500 
माघ, Januarry/February २०७८/2022   Rs. 500 
फाल्गुण, February/March २०७८/2022   Rs. 500 
चैत्र, March/April २०७८/2022   Rs. 500 
बैशाख, April/May २०७९/2022   Rs. 500 
जेष्ठ, May/June २०७९/2022   Rs. 500 
आषाढ, June/July २०७९/2022   Rs. 500 
२०७८/२०७९ मा यहाँबाट रु. 6,000 सहयोग प्राप्त हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७९/2022  Rs. 500
भाद्र, August/September२०७९/2022  Rs. 500
अस्विन, September/October२०७९/2022  Rs. 500
कार्तिक, October/November२०७९/2022  Rs. 500 
मङ्सिर, November/December२०७९/2022
पौष, December/Januarry२०७९/2023
माघ, Januarry/February २०७९/2023
फाल्गुण, February/March २०७९/2023
चैत्र, March/April २०७९/2023
बैशाख, April/May २०७८/2023
जेष्ठ, May/June २०७८/2023
आषाढ, June/July २०७८/2023

,

सहयोग गर्नको लागि तलको लिङ्क मार्फत भित्र जानुहोस् अथवा सिधै बैंकबाट जम्मा गर्न सक्नु हुनेछ ।
E-sewa लिङ्कhttps://esewa.com.np/#/home
Khalti लिङ्कhttps://khalti.com/
Connect Ips https://connectips.com/

Bank Detail

Global IME bank Limited (chabahil)

Account Holder’s NameSewak Nepal
Account Number3701010000381
Contact Number9861679228