अबिभावक बिहिन बालबालिकाहरुको खोजी उदार तथा दिगो संरक्षण हाम्रो अभियान

कृष्ण राई “कमल”

कृष्ण राई “कमल”

ठेगाना ईटहरी उपमहानगरपालिका-१७ सुनसरी
Email raik8811@gmail.com
सम्पर्क 9862-199900
आबद्द मिति 20-April-2014/२०७१ बैशाख ७
सदस्यता नम्बर १७

उहाँले गर्नुभएको सहयोग विवरण:

Month ofYearDonation amount
बैसाख, April/may२०७१/201451000 ₩
जेष्ठ, May/June२०७१/201425000 ₩
आषाढ, June/July२०७१/201450000 ₩
२०७/२०७१ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग 126,000 ₩ हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 11,200 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७१/201450000 ₩
भाद्र, August/September२०७१/201450000 ₩
अस्विन, September/October२०७१/201450000 ₩
कार्तिक, October/November२०७१/201450000 ₩
मङ्सिर, November/December२०७१/201450000 ₩
पौष, December/Januarry२०७१/201550000 ₩
माघ, January/Februarry२०७१/201525000 ₩
फाल्गुन, february/March२०७१/201525000 ₩
चैत्र, March/April२०७१/201525000 ₩
बैसाख, April/may२०७२/201525000 ₩
जेष्ठ, May/June२०७२/201525000 ₩
आषाढ, June/July२०७२/201525000 ₩
२०७/२०७२ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग 425,000 ₩ हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 34,444 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August २०७२/2015 25000 ₩
भाद्र, August/september २०७२/2015 20000 ₩
अस्विन, September/October२०७२/201520000 ₩r
कार्तिक, October/November२०७२/201520000 ₩
मङ्सिर, November/December२०७२/201520000 ₩
पौष, December/Januarry२०७२/201620000 ₩
माघ, January/Februarry२०७२/201620000 ₩
फाल्गुन, February/March२०७२/201620000 ₩
चैत्र, March/April २०७२/2016 511 Rs.
बैसाख, April/may २०७३/2016 511 Rs.
जेष्ठ, May/June २०७३/2016 511 Rs.
आषाढ, June/July २०७३/2016 511 Rs.
२०७२/२०७३ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग 165,000 ₩ हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 15,729+2,044=17,773 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७३/2016511 Rs.
भाद्र, August/September२०७३/2016511 Rs.
अस्विन, September/October२०७३/2016511 Rs.
कार्तिक, October/November२०७३/2016511 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७३/2016511 Rs.
पौष, December/Januarry२०७३/2017511 Rs.
माघ, January/Februarry२०७३/2017511 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७३/2017500 Rs.
चैत्र, March/April२०७३/2017500 Rs.
बैसाख, April/may२०७४/2017500 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७४/2017500 Rs.
आषाढ, June/July२०७४/2017500 Rs.
२०७३/२०७४ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग रु. 6,077 हुन गएको थियो ।
सेवक नेपालद्वारा संचालित बालगृह निर्माण सहयोग अभियान (२०७३) मा 300,000 ₩ सहयोग गर्नु भएकोमा त्यसको नेपाली रु. 27,027 भएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७४/2017 500 Rs.
भाद्र, August/September२०७४/2017 500 Rs.
अस्विन, September/October२०७४/2017 500 Rs.
कार्तिक, October/November२०७४/2017 500 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७४/2017 500 Rs.
पौष, December/January२०७४/2018 500 Rs.
माघ, january/February२०७४/2018 500 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७४/2018 500 Rs.
चैत्र, March/April२०७४/2018 500 Rs.
बैशाख, April/May२०७५/2018 500 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७५/2018 500 Rs.
आषाढ, June/July२०७५/2018 500 Rs.
२०७४/२०७५ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग रु. 6,000 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७५/2018 500 Rs.
भाद्र, August/September२०७५/2018 500 Rs.
अस्विन, September/October२०७५/2018500 Rs.
कार्तिक, October/November२०७५/2018500 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७५/2018500 Rs.
पौष, December/Januarry२०७५/2019500 Rs.
माघ, January/Februarry२०७५/2019 500 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७५/2019 500 Rs.
चैत्र, March/April२०७५/2019 500 Rs.
बैसाख, April/may२०७६/2019 500 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७६/2019 500 Rs.
आषाढ, June/July२०७६/2019 500 Rs.
२०७५/२०७६ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग रु. 6,000 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७६/2019 500 Rs.
भाद्र, August/September२०७६/2019 500 Rs.
अस्विन, September/October२०७६/2019500 Rs.
कार्तिक, October/November२०७६/2019500 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७६/2019500 Rs.
पौष, December/Januarry२०७६/2020500 Rs.
माघ, January/Februarry२०७६/2020 500 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७६/2020 500 Rs.
चैत्र, March/April२०७६/2020 500 Rs.
बैसाख, April/may२०७७/2020 500 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७७/2020 500 Rs.
आषाढ, June/July२०७७/2020 500 Rs.
२०७६/२०७७ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग रु. 6,000 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७७/2020 500 Rs.
भाद्र, August/September२०७७/2020  500 Rs.
अस्विन, September/October२०७७/2020  500 Rs.
कार्तिक, October/November२०७७/2020  500 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७७/2020  500 Rs.
पौष, December/Januarry२०७७/2021  500 Rs.
माघ, January/Februarry२०७७/2021  500 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७७/2021  500 Rs.
चैत्र, March/April२०७७/2021  500 Rs.
बैसाख, April/may२०७८/2021  500 Rs.
जेष्ठ, May/June २०७८/2021   500 Rs.
आषाढ, June/July २०७८/2021   500 Rs.
२०७७/२०७८ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग रु. 6,000 हुन गएको थियो ।
मिति: २०७७/१२/०५ गते बालगृहका नानिबाबुहरुको लागि भोजन स्वरुप रु. 3,000/- सहयोग प्राप्त l
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August २०७८/2021 500 Rs.
अस्विन, September/October २०७८/2021
कार्तिक, October/November २०७८/2021
मङ्सिर, November/December २०७८/2021
पौष, December/Januarry २०७८/2021
माघ, January/Februarry २०७८/2021

सहयोग गर्नको लागि तलको लिङ्क मार्फत भित्र जानुहोस् अथवा सिधै बैंकबाट जम्मा गर्न सक्नु हुनेछ ।
E-sewa लिङ्कhttps://esewa.com.np/#/home
Khalti लिङ्कhttps://khalti.com/
Connect Ips https://connectips.com/

Bank Detail

Global IME bank Limited (chabahil)

Account Holder’s NameSewak Nepal
Account Number3701010000381
Contact Number9861679228