अबिभावक बिहिन बालबालिकाहरुको खोजी उदार तथा दिगो संरक्षण हाम्रो अभियान

हरिशरण न्यौपाने

हरिशरण न्यौपाने

ठेगाना किस्पाङ् गाउपालिका-२, नुवाकोट
Email harisharanneupane@yahoo.com
सम्पर्क 082-10-595-84608
आबद्द मिति 04-July-2013/२०७० आषाढ २०
सदस्यता नम्बर 3

उहाँले गर्नुभएको सहयोग विवरण:

Month ofYearDonation amount
आषाढ, June/July२०७०/2013 50000 ₩
 मङ्सिर,  November/December२०७०/2013 50000 ₩
 पौष , December/January२०७० 2014 20000 ₩
माघ, January/February२०७०/2014 20000 ₩
फाल्गुन,  February/March२०७०/2014 20000 ₩
चैत्र, March/April२०७०/2014 20000 ₩
बैसाख,  April/May२०७१/2014 20000 ₩
 जेष्ठ,  May/June२०७१/2014 30000 ₩
आषाढ,  June/July२०७१/2014 30000 ₩
२०७०/२०७१ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग हुन गएको 260,000 ₩ र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 23,111 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
 श्रावन,  July/August२०७१/201430000 ₩
 भाद्र,  August/September२०७१/201430000 ₩
आश्विन,  September/October२०७१/201440000 ₩
कार्तिक,  October/November२०७१/201440000 ₩
 मङ्सिर,  November/December२०७१/201540000 ₩
 पौष,  December/January२०७१/201525000 ₩
माघ,  january/February२०७१/201525000 ₩
फाल्गुन, february/March२०७१/201525000 ₩
चैत्र, March/April२०७१/201525000 ₩
बैसाख, April/May२०७२/201525000 ₩
 जेष्ठ, May/June२०७२/201525000 ₩
आषाढ, June/July२०७२/201525000 ₩
२०७१/२०७२ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग हुन गएको 355,000 ₩ र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 31,555 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७२/201530000 ₩
भाद्र, August/September२०७२/201530000 ₩
अस्विन, September/October२०७२/201530000 ₩
कार्तिक, October/November२०७२/201530000 ₩
मङ्सिर, November/December २०७२/2015 30000 ₩
पौष, December/january २०७२/2016 30000 ₩
माघ, Janyary/February २०७२/2016 30000 ₩
फाल्गुन, February/March २०७२/2016 30000 ₩
चैत्र, March/April २०७२/2016 30000 ₩
बैसाख, April/May २०७३/2016 30000 ₩
जेष्ठ, May/June २०७३/2016 30000 ₩
आषाढ, June/July २०७३/2016 30000 ₩
२०७२/२०७३ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग हुन गएको 360,000 ₩ र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 34,318 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७३/201630000 ₩
भाद्र, August/September२०७३/201630000 ₩
अस्विन, September/October२०७३/201630000 ₩
कार्तिक, October/November२०७३/201630000 ₩
 मङ्सिर, Nove,ber/December२०७३/201630000 ₩
 पौष, December/January२०७३/201730000 ₩
माघ, January/February२०७३/201730000 ₩
फाल्गुन, February/March२०७३/201730000 ₩
चैत्र, March/April२०७३/201730000 ₩
बैसाख, April/May२०७४/201730000 ₩
जेष्ठ, May/June २०७४/2017 20000 ₩
आषाढ, June/July २०७४/2017 20000 ₩
२०७३/२०७४ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग हुन गएको 340,000 ₩ र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 32,411 हुन गएको थियो ।
* नेपालमा अनाथ बालबालिकाहरुको लागि ” आबास गृह निर्माण अभियान ” (2073) मा समेत यहाँ आफ्नो  तर्फबाट 3,00,000 ₩ (तिन लाख) कोरियन वन सहयोग समेत राख्नु भएको थियो l त्यसलाई नेपाली रुपैयामा कन्भर्ट गर्दा रु. 27,027 हुन गएको थियो l
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७४/201720000 ₩
भाद्र, August/September२०७४/201720000 ₩
अस्विन, September/October२०७४/201720000 ₩
कार्तिक, October/November२०७४/201720000 ₩
 मङ्सिर, Nove,ber/December२०७४/201720000 ₩
 पौष, December/January२०७४/201820000 ₩
माघ, January/February२०७४/201820000 ₩
फाल्गुन, February/March२०७४/201820000 ₩
चैत्र, March/April२०७४/201820000 ₩
बैसाख, April/May२०७५/201820000 ₩
जेष्ठ, May/June२०७५/201820000 ₩
आषाढ, June/July२०७५/201820000 ₩
२०७४/२०७५ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग हुन गएको 240,000 ₩ र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 22,284 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७५/201820000 ₩
भाद्र, August/September२०७५/2018 Rs. 1000
अस्विन, September/October२०७५/2018 Rs. 1000
कार्तिक, October/November२०७५/2018 Rs. 1000
 मङ्सिर, Nove,ber/December२०७५/2018 Rs. 1000
 पौष, December/January२०७५/2019 Rs. 1000
माघ, January/February२०७५/2019 Rs. 1000
फाल्गुन, February/March२०७५/2019 Rs. 1000
चैत्र, March/April२०७५/2019 Rs. 1000
बैसाख, April/May२०७६/2019 Rs. 1000
जेष्ठ, May/June २०७६/2019 Rs. 1000
आषाढ, June/July २०७६/2019 Rs. 1000
२०७५/२०७६ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग हुन गएको 20,000 ₩ र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 1,857+11,000=12,857 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August २०७६/2019 Rs. 1000
भाद्र, August/September २०७६/2019 Rs. 1000
अस्विन, September/October २०७६/2019 Rs. 1000
कार्तिक, October/November २०७६/2019 Rs. 1000
मङ्सिर, Nove,ber/December २०७६/2019 Rs. 1000
पौष, December/January २०७६/2020 Rs. 1000
माघ, January/February २०७६/2020 Rs. 1000
फाल्गुन, February/March २०७६/2020 Rs. 1000
चैत्र, March/April २०७६/2020 Rs. 1000
बैसाख, April/May २०७७/2020 Rs. 1000
जेष्ठ, May/June २०७७/2020 Rs. 1000
आषाढ, June/July २०७७/2020 Rs. 1000
२०७६/२०७७ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग रु. 12,000 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August २०७७/2020 Rs. 1000
भाद्र, August/September २०७७/2020 Rs. 1000
सहयोग गर्नको लागि तलको लिङ्क मार्फत भित्र जानुहोस् अथवा सिधै बैंकबाट जम्मा गर्न सक्नु हुनेछ ।
E-sewa लिङ्कhttps://esewa.com.np/#/home
Khalti लिङ्कhttps://khalti.com/
Connect Ips https://connectips.com/

Bank Detail

Global IME bank Limited (chabahil)

Account Holder’s NameSewak Nepal
Account Number3701010000381
Contact Number9861679228