अबिभावक बिहिन बालबालिकाहरुको खोजी उदार तथा दिगो संरक्षण हाम्रो अभियान

गोवीन्द प्रसाद गौतम

गोवीन्द प्रसाद गौतम

ठेगाना सुनापती गाउँपालिका-१, रामेछाप
Email govinda@rocketmail.com
सम्पर्क ९८४०४३७३९२
आबद्द मिति 19-October-2014/ २०७१ कार्तिक २
सदस्यता नम्बर २२

उहाँले गर्नुभएको सहयोग विवरण:

Month ofYearDonation amount
कार्तिक, October/November२०७१/201425000 ₩
मङ्सिर, November/December२०७१/201425000 ₩
पौष, December/Januarry२०७१/201525000 ₩
माघ, January/Februarry२०७१/201525000 ₩
फाल्गुन, february/March२०७१/201525000 ₩
चैत्र, March/April२०७१/201525000 ₩
बैसाख, April/may२०७२/201525000 ₩
जेष्ठ, May/June२०७२/201525000 ₩
आषाढ, June/July२०७२/201525000 ₩
२०७१/२०७२ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग 300,000 ₩  प्राप्त हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 26,666 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August २०७२/2015 25000 ₩
भाद्र, August/september २०७२/2015 25000 ₩
अस्विन, September/October २०७२/2015 25000 ₩
कार्तिक, October/November २०७२/2015 25000 ₩
मङ्सिर, November/December २०७२/2015 25000 ₩
पौष, December/Januarry२०७२/201625000 ₩
माघ, January/Februarry२०७२/201625000 ₩
फाल्गुन, February/March२०७२/201625000 ₩
चैत्र, March/April२०७२/201625000 ₩
बैसाख, April/may२०७३/201625000 ₩
जेष्ठ, May/June२०७३/201625000 ₩
आषाढ, June/July२०७३/201625000 ₩
२०७२/२०७३ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग 300,000 ₩  प्राप्त हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 28,598 हुन गएको थियो ।
सेवक नेपालद्वारा संचालित बालगृह निर्माण सहयोग अभियान (२०७३) मा 300,000 ₩ सहयोग गर्नु भएकोमा त्यसको नेपाली रु. 26,666 भएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७३/2016 500 Rs.
भाद्र, August/September२०७३/2016 500 Rs.
अस्विन, September/October२०७३/2016 500 Rs.
कार्तिक, October/November२०७३/2016 500 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७३/2016 500 Rs.
पौष, December/Januarry२०७३/2017 500 Rs.
माघ, January/Februarry२०७३/2017 500 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७३/2017 500 Rs.
चैत्र, March/April२०७३/2017 500 Rs.
बैसाख, April/may२०७४/2017 500 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७४/2017 500 Rs.
आषाढ, June/July२०७४/2017 500 Rs.
२०७३/२०७४ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग रु. 6,000 हुन आएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७४/2017  500 Rs.
भाद्र, August/September२०७४/2017  500 Rs.
अस्विन, September/October२०७४/2017  500 Rs.
कार्तिक, October/November२०७४/2017  500 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७४/2017  500 Rs.
पौष, December/Januarry२०७४/2018  500 Rs.
माघ, January/Februarry२०७४/2018  500 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७४/2018  500 Rs.
चैत्र, March/April२०७४/2018  500 Rs.
बैसाख, April/may२०७/2018 500 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७/2018 500 Rs.
आषाढ, June/July२०७/2018 500 Rs.
२०७४/२०७ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग रु. 6,000 हुन आएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७/2018  500 Rs.
भाद्र, August/September२०७/2018  500 Rs.
अस्विन, September/October२०७/2018  500 Rs.
कार्तिक, October/November२०७/2018  500 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७/2018  500 Rs.
पौष, December/Januarry२०७/2019 500 Rs.
माघ, January/Februarry२०७/2019  500 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७/2019  500 Rs.
चैत्र, March/April२०७/2019  500 Rs.
बैसाख, April/may२०७/2019  500 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७/2019  500 Rs.
आषाढ, June/July२०७/2019  500 Rs.
२०७/२०७ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग रु. 6,000 हुन आएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७/2019  500 Rs.
भाद्र, August/September२०७/2019  500 Rs.
अस्विन, September/October२०७/2019  
कार्तिक, October/November२०७/2019
मङ्सिर, November/December२०७/2019
पौष, December/Januarry२०७/2020
माघ, January/Februarry२०७/2020  
फाल्गुन, February/March२०७/2020
चैत्र, March/April२०७/2020  
बैसाख, April/may२०७/2020  
जेष्ठ, May/June२०७/2020  
आषाढ, June/July२०७/2020  
कार्यसमितिको सदस्यमा रहेर सहयोग गर्नु भएको ।
सहयोग गर्नको लागि तलको लिङ्क मार्फत भित्र जानुहोस् अथवा सिधै बैंकबाट जम्मा गर्न सक्नु हुनेछ ।
E-sewa लिङ्कhttps://esewa.com.np/#/home
Khalti लिङ्कhttps://khalti.com/
Connect Ips https://connectips.com/

Bank Detail

Global IME bank Limited (chabahil)

Account Holder’s NameSewak Nepal
Account Number3701010000381
Contact Number9861679228