अबिभावक बिहिन बालबालिकाहरुको खोजी उदार तथा दिगो संरक्षण हाम्रो अभियान

गोविन्द गौतम

गोविन्द गौतम

ठेगाना पाचाखाल नगरपालिका-१०,नया गाउ काभ्रे
Email kavreli_govinda@yahoo.com
सम्पर्क 98510-93590
आबद्द मिति 25-August-2014/ २०७१ भाद्र ९
सदस्यता नम्बर २०

उहाँले गर्नुभएको सहयोग विवरण:

Month ofYearDonation amount
भाद्र, August/September२०७१/201420000 ₩
अस्विन, September/October२०७१/201420000 ₩
कार्तिक, October/November२०७१/201420000 ₩
मङ्सिर, November/December२०७१/201425000 ₩
पौष, December/Januarry२०७१/201525000 ₩
माघ, January/Februarry२०७१/201521000 ₩
फाल्गुन, february/March२०७१/201521000 ₩
चैत्र, March/April२०७१/201521000 ₩
बैसाख, April/may२०७२/201521000 ₩
जेष्ठ, May/June२०७२/201521000 ₩
आषाढ, June/July२०७२/201521000 ₩
२०७१/२०७२ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग 236,000 ₩  प्राप्त हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 20,977 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August २०७२/2015 21000 ₩
भाद्र, August/september २०७२/2015 21000 ₩
अस्विन, September/October २०७२/2015 21000 ₩
कार्तिक, October/November२०७२/201521000 ₩
मङ्सिर, November/December२०७२/201521000 ₩
पौष, December/Januarry२०७२/201621000 ₩
माघ, January/Februarry२०७२/201621000 ₩
फाल्गुन, February/March२०७२/201621000 ₩
चैत्र, March/April२०७२/201621000 ₩
बैसाख, April/may२०७३/201621000 ₩
जेष्ठ, May/June२०७३/201621000 ₩
आषाढ, June/July२०७३/201621000 ₩
२०७२/२०७३ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग 252,000 ₩  प्राप्त हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 24,022 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७३/201621000 ₩
भाद्र, August/September२०७३/201621000 ₩
अस्विन, September/October२०७३/201621000 ₩
कार्तिक, October/November२०७३/201621000 ₩
मङ्सिर, November/December२०७३/201621000 ₩
पौष, December/Januarry२०७३/201721000 ₩
माघ, January/Februarry२०७३/201721000 ₩
फाल्गुन, February/March२०७३/201721000 ₩
चैत्र, March/April२०७३/201721000 ₩
बैसाख, April/may२०७४/201721000 ₩
जेष्ठ, May/June२०७४/201721000 ₩
आषाढ, June/July२०७४/201721000 ₩
२०७३/२०७४ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग 252,000 ₩  प्राप्त हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 24,137 हुन गएको थियो ।
सेवक नेपालद्वारा संचालित बालगृह निर्माण सहयोग अभियान (२०७३) मा 300,000 ₩ सहयोग गर्नु भएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ  रु. 27,027 सहयोग सहयोग गर्नु भएको । 
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August २०७४/2017 21000 ₩
भाद्र, August/September २०७४/2017 21000 ₩
अस्विन, September/October २०७४/2017 21000 ₩
कार्तिक, October/November२०७४/2017500 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७४/2017500 Rs.
पौष, December/January२०७४/2018500 Rs.
माघ, january/February२०७४/2018500 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७४/2018500 Rs.
चैत्र, March/April२०७४/2018500 Rs.
बैशाख, April/May२०७५/2018500 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७५/2018500 Rs.
आषाढ, June/July२०७५/2018500 Rs.
२०७/२०७५ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग 63,000 ₩  प्राप्त हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 6,005+4,500= रु. 10,505 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७५/2018500 Rs.
भाद्र, August/September२०७५/2018500 Rs.
अस्विन, September/October२०७५/2018500 Rs.
कार्तिक, October/November२०७५/2018500 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७५/2018500 Rs.
पौष, December/January २०७५/2019 500 Rs.
माघ, january/February २०७५/2019 500 Rs.
फाल्गुन, February/March २०७५/2019 500 Rs.
चैत्र, March/April २०७५/2019 500 Rs.
बैशाख, April/May २०७६/2019 500 Rs.
जेष्ठ, May/June २०७६/2019 500 Rs.
आषाढ, June/July २०७६/2019 500 Rs.
२०७/२०७६ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग रु. 6,000 हुन आएको थियो ।
सेवक नेपालद्वारा संचालित बालगृह निर्माण सहयोग अभियान (२०७६) मा रु. 25,000 प्राप्त भएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७६/2019 500 Rs.
भाद्र, August/September२०७६/2019 500 Rs.
अस्विन, September/October२०७६/2019 500 Rs.
कार्तिक, October/November२०७६/2019 500 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७६/2019 500 Rs.
पौष, December/January२०७६/2020 500 Rs.
माघ, January/February२०७६/2020 500 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७६/2020 500 Rs.
चैत्र, March/April२०७६/2020 500 Rs.
बैशाख, April/May२०७७/2020 500 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७७/2020 500 Rs.
आषाढ, June/July२०७७/2020 500 Rs.
२०७/२०७ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग रु. 6,000 हुन आएको थियो ।
कार्यसमिति सदस्यमा रहेर योगदान पुर्याउनु भएको ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७७/2020  500 Rs.
भाद्र, August/September२०७७/2020  500 Rs.
अस्विन, September/October २०७७/2020 500 Rs.
कार्तिक, October/November २०७७/2020 500 Rs.
मङ्सिर, November/December २०७७/2020
पौष, December/January २०७७/2021
माघ, January/February २०७७/2021
फाल्गुन, February/March २०७७/2021
चैत्र, March/April २०७७/2021
बैशाख, April/May २०७८/2021
जेष्ठ, May/June २०७८/2021
आषाढ, June/July २०७८/2021
कार्यसमितिको उपाध्यक्षमा रहेर योगदान पुर्याउनु भएको ।
सहयोग गर्नको लागि तलको लिङ्क मार्फत भित्र जानुहोस् अथवा सिधै बैंकबाट जम्मा गर्न सक्नु हुनेछ ।
E-sewa लिङ्कhttps://esewa.com.np/#/home
Khalti लिङ्कhttps://khalti.com/
Connect Ips https://connectips.com/

Bank Detail

Global IME bank Limited (chabahil)

Account Holder’s NameSewak Nepal
Account Number3701010000381
Contact Number9861679228