अबिभावक बिहिन बालबालिकाहरुको खोजी उदार तथा दिगो संरक्षण हाम्रो अभियान

गंगा सागर शर्मा

गंगा सागर शर्मा

ठेगाना भानु नगरपालिका -१०, चिसापानी तनहु
Email
सम्पर्क 82-10-319-14738
आबद्द मिति 27-january-2015/ २०७१ माघ १३
सदस्यता नम्बर ३२

उहाँले गर्नुभएको सहयोग विवरण:

Month ofYearDonation amount
माघ, January/Februarry२०७१/201525000 ₩
फाल्गुन, february/March२०७१/201525000 ₩
चैत्र, March/April२०७१/201525000 ₩
बैसाख, April/may२०७२/201525000 ₩
जेष्ठ, May/June२०७२/201525000 ₩
आषाढ, June/July२०७२/201525000 ₩
२०७१/२०७२ मा यहाँबाट 150,000 ₩  प्राप्त हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 13,333 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August २०७२/2015 25000 ₩
भाद्र, August/september २०७२/2015 25000 ₩
अस्विन, September/October २०७२/2015 25000 ₩
कार्तिक, October/November२०७२/201525000 ₩
मङ्सिर, November/December२०७२/201525000 ₩
पौष, December/Januarry२०७२/201625000 ₩
माघ, January/Februarry२०७२/201625000 ₩
फाल्गुन, February/March२०७२/201625000 ₩
चैत्र, March/April२०७२/201625000 ₩
बैसाख, April/may२०७३/201625000 ₩
जेष्ठ, May/June२०७३/201625000 ₩
आषाढ, June/July२०७३/201625000 ₩
२०७२/२०७३ मा यहाँबाट 150,000 ₩  प्राप्त हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 28,598 हुन गएको थियो ।
श्रावन, July/August २०७३/2016 25000 ₩
भाद्र, August/september २०७३/2016 25000 ₩
अस्विन, September/October २०७३/2016 25000 ₩
कार्तिक, October/November२०७३/2016 25000 ₩
मङ्सिर, November/December२०७३/2016 25000 ₩
पौष, December/Januarry२०७३/2017 25000 ₩
माघ, January/Februarry२०७३/2017 25000 ₩
फाल्गुन, February/March२०७३/2017 25000 ₩
चैत्र, March/April२०७३/2017 25000 ₩
बैसाख, April/may२०७४/2017 25000 ₩
जेष्ठ, May/June२०७४/2017 25000 ₩
आषाढ, June/July२०७४/2017 25000 ₩
२०७३/२०७ मा यहाँबाट 300,000 ₩  प्राप्त हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 27,027 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August २०७४/2017 25000 ₩
भाद्र, August/September २०७४/2017 25000 ₩
अस्विन, September/October २०७४/2017 25000 ₩
कार्तिक, October/November २०७४/2017 25000 ₩
मङ्सिर, November/December २०७४/2017 25000 ₩
पौष, December/Januarry २०७४/201825000 ₩
माघ, January/Februarry २०७४/201825000 ₩
फाल्गुन, February/March२०७४/201820000 ₩
चैत्र, March/April२०७४/201820000 ₩
बैसाख, April/may२०७५/201820000 ₩
जेष्ठ, May/June२०७५/201820000 ₩
आषाढ, June/July२०७५/201820000 ₩
२०७४/२०७ मा यहाँबाट 275,000 ₩  प्राप्त हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 24,774 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७५/201820000 ₩
भाद्र, August/September२०७५/201820000 ₩
अस्विन, September/October२०७५/201820000 ₩
कार्तिक, October/November२०७५/201820000 ₩
मङ्सिर, November/December२०७५/201820000 ₩
पौष, December/Januarry२०७५/201920000 ₩
माघ, January/Februarry२०७५/201920000 ₩
फाल्गुन, February/March२०७५/201920000 ₩
चैत्र, March/April२०७५/201920000 ₩
बैसाख, April/may२०७६/201920000 ₩
जेष्ठ, May/June२०७६/201920000 ₩
आषाढ, June/July२०७६/201920000 ₩
२०७५/२०७मा यहाँबाट 240,000 ₩  प्राप्त हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 22,535 हुन गएको थियो ।
सेवक नेपालद्वारा संचालित बालगृह निर्माण सहयोग अभियान (२०७६) मा रु. 111,111 सहयोग गर्नु भएको ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७६/201925,000 ₩
भाद्र, August/September२०७६/201925,000 ₩
अस्विन, September/October२०७६/201925,000 ₩
कार्तिक, October/November२०७६/201925,000 ₩
मङ्सिर, November/December२०७६/201925,000 ₩
पौष, December/Januarry२०७६/202025,000 ₩
माघ, January/Februarry२०७६/202025,000 ₩
फाल्गुन, February/March२०७६/202025,000 ₩
चैत्र, March/April२०७६/202025,000 ₩
बैसाख, April/may२०७७/202025,000 ₩
जेष्ठ, May/June२०७७/202025,000 ₩
आषाढ, June/July२०७७/202025,000 ₩
२०७६/२०७ मा यहाँबाट 300,000 ₩  प्राप्त हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 27,855 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७७/2020 25,000 ₩
भाद्र, August/September२०७७/2020 25,000 ₩
अस्विन, September/October२०७७/2020 25,000 ₩
कार्तिक, October/November२०७७/2020 25,000 ₩
मङ्सिर, November/December२०७७/2020 25,000 ₩
पौष, December/Januarry२०७७/2021 25,000 ₩
माघ, January/Februarry२०७७/2021 25,000 ₩
फाल्गुन, February/March२०७७/2021 25,000 ₩
चैत्र, March/April२०७७/2021 25,000 ₩
बैसाख, April/may२०७८/2021 25,000 ₩
जेष्ठ, May/June२०७८/2021 25,000 ₩
आषाढ, June/July२०७८/2021 25,000 ₩
सहयोग गर्नको लागि तलको लिङ्क मार्फत भित्र जानुहोस् अथवा सिधै बैंकबाट जम्मा गर्न सक्नु हुनेछ ।
E-sewa लिङ्कhttps://esewa.com.np/#/home
Khalti लिङ्कhttps://khalti.com/
Connect Ips https://connectips.com/

Bank Detail

Global IME bank Limited (chabahil)

Account Holder’s NameSewak Nepal
Account Number3701010000381
Contact Number9861679228