अबिभावक बिहिन बालबालिकाहरुको खोजी उदार तथा दिगो संरक्षण हाम्रो अभियान

गङ्गा पौडेल

गङ्गा पौडेल

ठेगाना कमल गाउपालिका-२, झापा
Email gangapoudel63@gmail.com
सम्पर्क 9841-643030
आबद्द मिति 2014-02-02/ २०७० माघ १९
सदस्यता नम्बर

उहाँले गर्नुभएको सहयोग विवरण:

Month ofYearDonation amount
माघ, January/February२०७०/201450000 ₩
फाल्गुन, February/March२०७०/201450000 ₩
चैत्र, March/April२०७०/201450000 ₩
बैसाख, April/May२०७१/201450000 ₩
जेष्ठ, May/June२०७१/201450000 ₩
आषाढ, June/July२०७१/201430000 ₩
२०७०/२०७१ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग हुन गएको 280,000 ₩ र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 24,888 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७१/201420000 ₩
भाद्र, August/September२०७१/201420000 ₩
अस्विन, September/October२०७१/201420000 ₩
कार्तिक, October/November२०७१/201420000 ₩
मङ्सिर, November/December२०७१/201420000 ₩
पौष, December/January२०७१/201520000 ₩
माघ, January/February२०७१/201520000 ₩
फाल्गुन, February/March२०७१/201520000 ₩
चैत्र, March/April२०७१/201520000 ₩
बैसाख, April/May२०७२/201520000 ₩
जेष्ठ, May/June२०७२/201520000 ₩
आषाढ, June/July२०७२/201520000 ₩
२०७१/२०७२ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग हुन गएको 240,000 ₩ र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 21,333 हुन गएको थियो ।
दक्षिण कोरियाबाट संस्थाको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेर योगदान पुर्याउदै आउनु भएको ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August २०७२/2015 20000 ₩
भाद्र, August/September २०७२/2015 20000 ₩
अस्विन, September/October २०७२/2015 20000 ₩
कार्तिक, October/November २०७२/2015 20000 ₩
मङ्सिर, November/December२०७२/201525000 ₩
पौष, December/january२०७२/201625000 ₩
माघ, January/february२०७२/201625000 ₩
फाल्गुन, February/march२०७२/201625000 ₩
चैत्र, March/April२०७२/201625000 ₩
बैसाख, April/may२०७३/201625000 ₩
जेष्ठ, May/June२०७३/201625000 ₩
आषाढ, June/July२०७३/201625000 ₩
२०७२/२०७३ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग हुन गएको 280,000 ₩ र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 24,888 हुन गएको थियो ।
सेवक नेपालद्वारा संचालित बालगृह निर्माण सहयोग अभियान (२०७३) मा 500,000 ₩ सहयोग गर्नु भएकोमा त्यसको नेपाली रु. 45,045 भएको थियो ।
दक्षिण कोरियाबाट संस्थाको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेर योगदान पुर्याउदै आउनु भएको ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७३/201625000 ₩
भाद्र, August/September२०७३/201625000 ₩
अस्विन, September/October२०७३/201625000 ₩
 कार्तिक, October/November२०७३/201625000 ₩
मङ्सिर, November/December२०७३/201625000 ₩
पौष, December/january२०७३/2017500 Rs.
माघ, January/february२०७३/2017500 Rs.
फाल्गुन, February/march२०७३/2017500 Rs.
चैत्र, March/April२०७३/2017500 Rs.
बैसाख, April/May२०७४/2017500 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७४/2017500 Rs.
आषाढ, June/July२०७४/2017500 Rs.
२०७३/२०७४ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग 125,000 ₩ को नेपाली रुपैयाँ रु. 11,111+3,500= 14,611 हुन गएको थियो ।
दक्षिण कोरियाबाट संस्थाको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेर योगदान पुर्याउदै आउनु भएको ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August २०७४/2017 500 Rs.
भाद्र, August/September २०७४/2017 500 Rs.
अस्विन, September/October २०७४/2017 500 Rs.
कार्तिक, October/November२०७४/2017500 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७४/2017500 Rs.
पौष, December/january२०७४/2018500 Rs.
माघ, January/february२०७४/2018500 Rs.
फाल्गुन, February/march२०७४/2018500 Rs.
चैत्र, March/April२०७४/2018500 Rs.
बैसाख, April/May२०७५/2018500 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७५/2018500 Rs.
आषाढ, June/July२०७५/2018500 Rs.
२०७/२०७५ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग रु. 6,000 हुन गएको थियो ।
संस्थाको कार्यबाहक अध्यक्षको भुमिकामा रहेर सकृयरुपमा योगदान पुर्याउँदै आउनु भएको ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७५/2018500 Rs.
भाद्र, August/September२०७५/2018500 Rs.
अस्विन, September/October२०७५/2018500 Rs.
कार्तिक, October/November२०७५/2018500 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७५/2018500 Rs.
पौष, December/january२०७५/2019500 Rs.
माघ, January/february२०७५/2019500 Rs.
फाल्गुन, February/march२०७५/2019500 Rs.
चैत्र, March/April२०७५/2019500 Rs.
बैसाख, April/May२०७६/2019500 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७६/2019500 Rs.
आषाढ, June/July२०७६/2019500 Rs.
२०७५/२०७६ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग रु. 6,000 हुन गएको थियो ।
संस्थाले चालु गरेको अनाथ बालबालिकाहरुको लागि आवास निर्माण सहयोग अभियान (२०७६) मा दोश्रो पटक रु. 50,000 (पचास हजार) सहयोग प्राप्त । 
अध्यक्षको जिम्मेवारी बहन गर्दै आउनु भई संस्थाको हरेक गतिबिधिमा अतुलणीय योगदान पुर्याउँदै आउनु भएको ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August २०७६/2019 500 Rs.
भाद्र, August/September २०७६/2019 500 Rs.
अस्विन, September/October २०७६/2019 500 Rs.
कार्तिक, October/November २०७६/2019 500 Rs.
मङ्सिर, November/December २०७६/2019 500 Rs.
पौष, December/january२०७६/2020500 Rs.
माघ, January/february२०७६/2020500 Rs.
फाल्गुन, February/march२०७६/2020500 Rs.
चैत्र, March/April२०७६/2020500 Rs.
बैसाख, April/May २०७७/2020500 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७७/2020500 Rs.
आषाढ, June/July२०७७/2020500 Rs.
सेवक नेपालद्वारा संचालित बालगृहमा एक थान ग्यास चुल्हो र एक थान ग्यास सिलिन्डर रु. ५,६०० बराबरको सहयोग प्रदान गर्नु भएको ।
यहाँले आफ्नो जन्म दिनको अवसर पारेर बालगृहमा खाध्य सहयोग स्वरुप रु. 25,000 सहयोग प्राप्त ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७७/2020500 Rs.
भाद्र, August/September२०७७/2020500 Rs.
अस्विन, September/October२०७७/2020500 Rs.
 कार्तिक, October/November२०७७/2020500 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७७/2020500 Rs.
पौष, December/january २०७७/2021
माघ, January/february २०७७/2021
फाल्गुन, February/march २०७७/2021
चैत्र, March/April २०७७/2021
बैसाख, April/May २०७८/2021
जेष्ठ, May/June २०७८/2021
आषाढ, June/July २०७८/2021
सहयोग गर्नको लागि तलको लिङ्क मार्फत भित्र जानुहोस् अथवा सिधै बैंकबाट जम्मा गर्न सक्नु हुनेछ ।
E-sewa लिङ्कhttps://esewa.com.np/#/home
Khalti लिङ्कhttps://khalti.com/
Connect Ips https://connectips.com/

Bank Detail

Global IME bank Limited (chabahil)

Account Holder’s NameSewak Nepal
Account Number3701010000381
Contact Number9861679228