अबिभावक बिहिन बालबालिकाहरुको खोजी उदार तथा दिगो संरक्षण हाम्रो अभियान

गणेश प्रसाद तिमल्सिना

गणेश प्रसाद तिमल्सिना

ठेगाना पनौती नगरपालिका काभ्रे
Email gpsankar999@gmail.com
सम्पर्क 98510-47892
आबद्द मिति 08-January-2016/ २०७२ पौष २४
सदस्यता नम्बर ४२

उहाँले गर्नुभएको सहयोग विवरण:

Month ofYearDonation amount
पौष, December/Januarry२०७२/201620000 ₩
माघ, January/Februarry२०७२/201620000 ₩
फाल्गुन, February/March२०७२/201620000 ₩
चैत्र, March/April२०७२/201620000 ₩
बैसाख, April/May२०७३/201620000 ₩
जेष्ठ, May/June २०७३/2016 20000 ₩
आषाढ, June/July २०७३/2016 20000 ₩
२०७२/२०७३ मा यहाँबाट 140,000 ₩ प्राप्त हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 13,346 हुन गएको थियो ।
सेवक नेपालद्वारा संचालित बालगृह निर्माण सहयोग अभियान (२०७३) मा 300,000 ₩ सहयोग गर्नु भएकोमा त्यसको नेपाली रु. 27,027 भएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७३/201620000 ₩
भाद्र, August/september२०७३/201620000 ₩
अस्विन, September/October२०७३/201620000 ₩
कार्तिक, October/November२०७३/201620000 ₩
मङ्सिर, November/December२०७३/201720000 ₩
पौष, December/Januarry २०७३/2018 500 Rs.
माघ, January/Februarry २०७३/2018 500 Rs.
फाल्गुन, February/March २०७३/2018 500 Rs.
चैत्र, March/April २०७३/2018 500 Rs.
बैसाख, April/may २०७४/2018 500 Rs.
जेष्ठ, May/June २०७४/2018 500 Rs.
आषाढ, June/July २०७४/2018 500 Rs.
२०७३/२०७४ मा यहाँबाट 100,000 ₩ प्राप्त हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 9,389+3,500= रु. 12,889 हुन गएको थियो ।
यहाँले जन्म दिनको अवसर पारेर सेवक नेपालको बाल गृह निर्माण अभियानमा थप रु. 10,000 सहयोग गर्नु भएको थियो। l
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७४/2017 500 Rs.
भाद्र, August/September२०७४/2017 500 Rs.
अस्विन, September/October२०७४/2017 500 Rs.
कार्तिक, October/November२०७४/2017 500 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७४/2017 500 Rs.
पौष, December/Januarry२०७४/2018 500 Rs.
माघ, January/Februarry२०७४/2018 500 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७४/2018 500 Rs.
चैत्र, March/April२०७४/2018 500 Rs.
बैसाख, April/may२०७५/2018 500 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७५/2018 500 Rs.
आषाढ, June/July२०७५/2018 500 Rs.
२०७४/२०७५ मा यहाँबाट रु. 6,000 सहयोग प्राप्त हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७५/2018 500 Rs.
भाद्र, August/September२०७५/2018 500 Rs.
अस्विन, September/October२०७५/2018 500 Rs.
कार्तिक, October/November२०७५/2018 500 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७५/2018 500 Rs.
पौष, December/Januarry२०७५/2019 500 Rs.
माघ, January/Februarry२०७५/2019 500 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७५/20191,000 Rs.
चैत्र, March/April२०७५/20191,000 Rs.
बैसाख, April/may२०७६/20191,000 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७६/20191,000 Rs.
आषाढ, June/July२०७६/20191,000 Rs.
२०७५/२०७६ मा यहाँबाट रु. 8,500 सहयोग प्राप्त हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७६/20191,000 Rs.
भाद्र, August/September२०७६/20191,000 Rs.
अस्विन, September/October२०७६/20191,000 Rs.
कार्तिक, October/November२०७६/20191,000 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७६/20191,000 Rs.
पौष, December/Januarry२०७६/20201,000 Rs.
माघ, January/Februarry२०७६/20201,000 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७६/20201,000 Rs.
चैत्र, March/April२०७६/20201,000 Rs.
बैसाख, April/may२०७७/20201,000 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७७/20201,000 Rs.
आषाढ, June/July२०७७/20201,000 Rs.
२०७६/२०७७ मा यहाँबाट रु. 12,000 सहयोग प्राप्त हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७७/20201,000 Rs.
भाद्र, August/September२०७७/20201,000 Rs.
अस्विन, September/October२०७७/20201,000 Rs.
कार्तिक, October/November२०७७/20201,000 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७७/20201,000 Rs.
पौष, December/Januarry२०७७/20211,000 Rs.
माघ, January/Februarry२०७७/20211,000 Rs.
फाल्गुन, February/March २०७७/2021
चैत्र, March/April २०७७/2021
बैसाख, April/may २०७८/2021
जेष्ठ, May/June २०७८/2021
आषाढ, June/July २०७८/2021
सहयोग गर्नको लागि तलको लिङ्क मार्फत भित्र जानुहोस् अथवा सिधै बैंकबाट जम्मा गर्न सक्नु हुनेछ ।
E-sewa लिङ्कhttps://esewa.com.np/#/home
Khalti लिङ्कhttps://khalti.com/
Connect Ips https://connectips.com/

Bank Detail

Global IME bank Limited (chabahil)

Account Holder’s NameSewak Nepal
Account Number3701010000381
Contact Number9861679228