अबिभावक बिहिन बालबालिकाहरुको खोजी उदार तथा दिगो संरक्षण हाम्रो अभियान

गजेन्द्र प्रसाद चापागाई

गजेन्द्र प्रसाद चापागाई

ठेगाना इटहरी नगरपालिका-१२, सुनसरी
Email chapagain2040@gmail.com
सम्पर्क 9803068300
आबद्द मिति 26-june-2016/ २०७३ आसाढ़ १२
सदस्यता नम्बर ४९

उहाँले गर्नुभएको सहयोग विवरण:

Month ofYearDonation amount
आषाढ, June/July२०७३/201651000 ₩ + 20000 ₩
२०७२/२०७३ मा यहाँबाट 71,000 ₩ प्राप्त हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 6,768 हुन गएको थियो ।
सेवक नेपालद्वारा संचालित बालगृह निर्माण सहयोग अभियान (२०७३) मा 1,01,000 ₩ सहयोग गर्नु भएकोमा त्यसको नेपाली रु. 9,099 भएको थियो  हुन गएको थियो l
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August २०७३/2016 20000 ₩
भाद्र, August/September२०७३/201620000 ₩
अस्विन, September/October२०७३/201620000 ₩
कार्तिक, October/November२०७३/201620000 ₩
मङ्सिर, November/December२०७३/201720000 ₩
पौष, December/Januarry२०७३/201720000 ₩
माघ, January/Februarry२०७३/201720000 ₩
फाल्गुन, February/March२०७३/201720000 ₩
चैत्र, March/April२०७३/201720000 ₩
बैसाख, April/may२०७४/201720000 ₩
जेष्ठ, May/June२०७४/201720000 ₩
आषाढ, June/July२०७४/201720000 ₩
२०७३/२०७४ मा यहाँबाट 240,000 ₩ सहयोग प्राप्त हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 21,261 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August २०७४/2017 20000 ₩
भाद्र, August/September २०७४/2017 20000 ₩
अस्विन, September/October २०७४/2017 20000 ₩
कार्तिक, October/November २०७४/2017 20000 ₩
मङ्सिर, November/December २०७४/2017 20000 ₩
पौष, December/Januarry २०७४/2018 20000 ₩
माघ, January/Februarry२०७४/201820000 ₩
फाल्गुन, February/March२०७४/201820000 ₩
चैत्र, March/April२०७४/201820000 ₩
बैसाख, April/may२०७५/201820000 ₩
जेष्ठ, May/June२०७५/201820000 ₩
आषाढ, June/July२०७५/201820000 ₩
२०७४/२०७५ मा यहाँबाट 240,000 ₩ सहयोग प्राप्त हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 22,535 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७५/201820000 ₩
भाद्र, August/September२०७५/201820000 ₩
अस्विन, September/October२०७५/201820000 ₩
कार्तिक, October/November२०७५/201820000 ₩
मङ्सिर, November/December२०७५/201820000 ₩
पौष, December/Januarry२०७५/201920000 ₩
माघ, January/Februarry२०७५/201920000 ₩
फाल्गुन, February/March२०७५/201920000 ₩
चैत्र, March/April२०७५/201920000 ₩
बैसाख, April/may२०७६/201920000 ₩
जेष्ठ, May/June २०७६/2019 500 Rs.
आषाढ, June/July २०७६/2019 500 Rs.
२०७५/२०७६ मा यहाँबाट 200,000 ₩ सहयोग प्राप्त हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 18,570+1,000=19,570 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७६/2019500 Rs.
भाद्र, August/September२०७६/2019500 Rs.
अस्विन, September/October२०७६/2019500 Rs.
कार्तिक, October/November२०७६/2019500 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७६/2019500 Rs.
पौष, December/Januarry२०७६/2020500 Rs.
माघ, January/Februarry२०७६/2020500 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७६/2020500 Rs.
चैत्र, March/April२०७६/2020500 Rs.
बैसाख, April/may२०७७/2020500 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७७/2020500 Rs.
आषाढ, June/July२०७७/2020500 Rs.
२०७६/२०७७ मा यहाँबाट रु. 6,000 सहयोग प्राप्त हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७७/2020500 Rs.
भाद्र, August/September२०७७/2020500 Rs.
अस्विन, September/October२०७७/2020500 Rs.
कार्तिक, October/November२०७७/2020500 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७७/2020500 Rs.
पौष, December/Januarry२०७७/2021500 Rs.
माघ, January/Februarry२०७७/2021500 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७७/2021500 Rs.
चैत्र, March/April२०७७/2021500 Rs.
बैसाख, April/may२०७८/2021500 Rs.
जेष्ठ, May/June २०७८/2021
आषाढ, June/July २०७८/2021
सहयोग गर्नको लागि तलको लिङ्क मार्फत भित्र जानुहोस् अथवा सिधै बैंकबाट जम्मा गर्न सक्नु हुनेछ ।
E-sewa लिङ्कhttps://esewa.com.np/#/home
Khalti लिङ्कhttps://khalti.com/
Connect Ips https://connectips.com/

Bank Detail

Global IME bank Limited (chabahil)

Account Holder’s NameSewak Nepal
Account Number3701010000381
Contact Number9861679228