अबिभावक बिहिन बालबालिकाहरुको खोजी उदार तथा दिगो संरक्षण हाम्रो अभियान

दिपक चापागाईं

दिपक चापागाईं

ठेगाना पाँचखाल नगरपालिका -६, काभ्रे
Email पाँचखाल नगरपालिका -६, काभ्रे
सम्पर्क +82-10-27968907
आबद्द मिति २०७१ कार्तिक-१
सदस्यता नम्बर २१

उहाँले गर्नुभएको सहयोग विवरण:

Month ofYearDonation amount
कार्तिक, October/November२०७१/201425000 ₩
मङ्सिर, November/December२०७१/201425000 ₩
पौष, December/Januarry२०७१/201525000 ₩
माघ, January/Februarry२०७१/201525000 ₩
फाल्गुन, february/March२०७१/201525000 ₩
चैत्र, March/April२०७१/201525000 ₩
बैसाख, April/may२०७२/201525000 ₩
जेष्ठ, May/June२०७२/201525000 ₩
आषाढ, June/July२०७२/201525000 ₩
२०७१/२०७२ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग 225,000 ₩  प्राप्त हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 20,000 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August २०७२/2015 25000 ₩
भाद्र, August/september २०७२/2015 25000 ₩
अस्विन, September/October २०७२/2015 25000 ₩
कार्तिक, October/November२०७२/201525,000 ₩
मङ्सिर, November/December२०७२/201525,000 ₩
पौष, December/Januarry२०७२/201625,000 ₩
माघ, January/Februarry२०७२/201625,000 ₩
फाल्गुन, February/March२०७२/201625,000 ₩
चैत्र, March/April२०७२/201625,000 ₩
बैसाख, April/may२०७३/201625,000 ₩
जेष्ठ, May/June२०७३/201625,000 ₩
आषाढ, June/July२०७३/201625,000 ₩
२०७२/२०७३ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग 300,000 ₩  प्राप्त हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 28,598 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७३/201625,000 ₩
भाद्र, August/September२०७३/201625,000 ₩
अस्विन, September/October२०७३/201625,000 ₩
कार्तिक, October/November२०७३/201625,000 ₩
मङ्सिर, November/December२०७३/201625,000 ₩
पौष, December/Januarry२०७३/2017500 Rs.
माघ, January/Februarry२०७३/2017500 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७३/2017500 Rs.
चैत्र, March/April२०७३/2017500 Rs.
बैसाख, April/may२०७४/2017500 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७४/2017500 Rs.
आषाढ, June/July२०७४/2017500 Rs.
२०७३/२०७४ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग 125,000 ₩  प्राप्त हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 11,261+3,500=14,761 हुन गएको थियो ।
सेवक नेपालद्वारा संचालित बालगृह निर्माण सहयोग अभियान (२०७३) 201,000 ₩ मा सहयोग गर्नु भएकोमा त्यसको नेपाली रु. 18,108 भएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August २०७४/2017 500 Rs.
भाद्र, August/September २०७४/2017 500 Rs.
अस्विन, September/October२०७४/2017 500 Rs.
कार्तिक, October/November२०७४/2017 500 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७४/2017 500 Rs.
पौष, December/Januarry२०७४/2018 500 Rs.
माघ, January/Februarry २०७४/2018 500 Rs.
फाल्गुन, February/March २०७४/2018 500 Rs.
चैत्र, March/April २०७४/2018 500 Rs.
बैसाख, April/may २०७५/2018 500 Rs.
जेष्ठ, May/June २०७५/2018 500 Rs.
आषाढ, June/July २०७५/2018 500 Rs.
२०७४/२०७५ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग रु. 6,000 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७५/2018 500 Rs
भाद्र, August/September२०७५/2018 500 Rs
अस्विन, September/October२०७५/2018 500 Rs
कार्तिक, October/November२०७५/2018 500 Rs
मङ्सिर, November/December२०७५/2018 500 Rs
पौष, December/January२०७५/2019 500 Rs
माघ, january/February२०७५/2019 500 Rs
फाल्गुन, February/March२०७५/2019 500 Rs
चैत्र, March/April२०७५/2019 500 Rs
बैशाख, April/May२०७६/2019 500 Rs
जेष्ठ, May/June२०७६/2019 500 Rs
आषाढ, June/July२०७६/2019 500 Rs
२०७/२०७ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग रु. 6,000 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७६/2019 500 Rs
भाद्र, August/September २०७६/2019 500 Rs
अस्विन, September/October २०७६/2019 500 Rs
कार्तिक, October/November २०७६/2019 500 Rs
मङ्सिर, November/December २०७६/2019 500 Rs
पौष, December/January २०७६/2020 20,000 ₩
माघ, january/February२०७६/2020 20,000 ₩
फाल्गुन, February/March२०७६/2020 20,000 ₩
चैत्र, March/April२०७६/2020 20,000 ₩
बैशाख, April/May२०७७/2020 20,000 ₩
जेष्ठ, May/June२०७७/2020 20,000 ₩
आषाढ, June/July२०७७/2020 20,000 ₩
२०७६/२०७७ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग 140,000 ₩  प्राप्त हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 13,145+2,500= रु. 15,645 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७७/202020,000 ₩
भाद्र, August/September२०७७/202020,000 ₩
अस्विन, September/October२०७७/202020,000 ₩
कार्तिक, October/November२०७७/202020,000 ₩
मङ्सिर, November/December२०७७/2020 
पौष, December/January२०७७/2021 
माघ, january/February२०७७/2021 
फाल्गुन, February/March२०७७/2021 
चैत्र, March/April२०७७/2021 
बैशाख, April/May२०७८/2021 
जेष्ठ, May/June २०७८/2021
आषाढ, June/July २०७८/2021
सहयोग गर्नको लागि तलको लिङ्क मार्फत भित्र जानुहोस् अथवा सिधै बैंकबाट जम्मा गर्न सक्नु हुनेछ ।
E-sewa लिङ्कhttps://esewa.com.np/#/home
Khalti लिङ्कhttps://khalti.com/
Connect Ips https://connectips.com/

Bank Detail

Global IME bank Limited (chabahil)

Account Holder’s NameSewak Nepal
Account Number3701010000381
Contact Number9861679228