अबिभावक बिहिन बालबालिकाहरुको खोजी उदार तथा दिगो संरक्षण हाम्रो अभियान

धर्म राज जोशी

धर्म राज जोशी

ठेगाना बेलडाडी गाउपालिका-२, कंचनपुर
Email Dharmraj9050@gmail.com
सम्पर्क ९८५८०३४२००
आबद्द मिति २०७० पौष २६
सदस्यता नम्बर 6

उहाँले गर्नुभएको सहयोग विवरण:

Month ofYearDonation amount
पौष, December/January२०७०/201451500 ₩
माघ, January/February२०७०/201455555 ₩
फाल्गुन, February/March२०७०/201455555 ₩
चैत्र, March/April२०७०/201455555 ₩
बैसाख, April/May२०७१/201455555 ₩
जेष्ठ, May/June२०७१/ 201455555 ₩
आषाढ़, June/July २०७१/2014 55555 ₩
२०७०/२०७१ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग हुन गएको 384,830 ₩ र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 34,207 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७१/201455555  ₩
भाद्र, August/September२०७१/201455555  ₩
अस्विन, September/October२०७१/201420000 ₩
कार्तिक, October/November२०७१/201420000 ₩
मङ्सिर, November/December२०७१/201420000 ₩
पौष, December/Januarry२०७१/201520000 ₩
माघ, January/Februarry२०७१/201521400 ₩
फाल्गुन, February/March२०७१/201521400 ₩
चैत्र, March/April२०७१/201521400 ₩
 बैसाख, April/may२०७२/201521400 ₩
 जेष्ठ, May/June२०७२/201521400 ₩
आषाढ़, June/July२०७२/201520000 ₩
२०७१/२०७२ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग हुन गएको 318,110 ₩ र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 28,276 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७२/201520000 ₩
भाद्र, August/september२०७२/201520000 ₩
अस्विन, September/October२०७२/201520000 ₩
कार्तिक, October/November२०७२/201520000 ₩
मङ्सिर, November/December२०७२/201520000 ₩
पौष, December/January२०७२/201620000 ₩
माघ, January/February२०७२/201620000 ₩
फाल्गुन, February/March२०७२/201620000 ₩
चैत्र, March/April२०७२/201620000 ₩
बैसाख, April/May २०७३/2016 20000 ₩
जेष्ठ, May/June २०७३/2016 20000 ₩
आषाढ़, June/July २०७३/2016 20000 ₩
२०७२/२०७३ मा यहाँबाट प्राप्त हुन गएको 240,000 ₩ र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 21,621 हुन गएको थियो ।
“नेपालमा अनाथ बालबालिकाहरुको लागि आबास गृह निर्माण” अभियान मा समेत  यहाँले आफ्नो व्यक्तिगत तर्फ बाट 500,000 ₩ सहयोग गर्नु भएकोमा त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 45,045 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७३/201620000 ₩
भाद्र, August/September२०७३/201620000 ₩
अस्विन, September/October२०७३/201620000 ₩
कार्तिक, October/November२०७३/201620000 ₩
मङ्सिर, November/December२०७३/201620000 ₩
पौष, December/January२०७३/201720000 ₩
माघ, January/February२०७३/201720000 ₩
फाल्गुन, February/March२०७३/201720000 ₩
चैत्र, March/April२०७३/201720000 ₩
बैसाख, April/May २०७/2017
जेष्ठ, May/June २०७/2017
आषाढ़, June/July २०७/2017
२०७३/२०७४ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग 140,000 ₩ को नेपाली रुपैयाँ रु. 13,145 हुन गएको थियो ।
सहयोग गर्नको लागि तलको लिङ्क मार्फत भित्र जानुहोस् अथवा सिधै बैंकबाट जम्मा गर्न सक्नु हुनेछ ।
E-sewa लिङ्कhttps://esewa.com.np/#/home
Khalti लिङ्कhttps://khalti.com/
Connect Ips https://connectips.com/

Bank Detail

Global IME bank Limited (chabahil)

Account Holder’s NameSewak Nepal
Account Number3701010000381
Contact Number9861679228