अबिभावक बिहिन बालबालिकाहरुको खोजी उदार तथा दिगो संरक्षण हाम्रो अभियान

धरती कल्पना

धरती कल्पना

ठेगाना भिमेस्वर नगरपालिका-८, दोलखा
Email Dharatinanu30@ gmail.com
सम्पर्क 9803990604
आबद्द मिति 14-Januarry-2014/ २०७० पौष ३०
सदस्यता नम्बर 4

उहाँले गर्नुभएको सहयोग विवरण:

Month ofYearDonation amount
पौष, December/January२०७०/2014 50000 ₩
माघ, January/February२०७०/2014 50000 ₩
फाल्गुन, February/March२०७०/2014 50000 ₩
चैत्र, March/April२०७०//2014 50000 ₩
बैसाख, April/May२०७१/2014 50000 ₩
जेष्ठ, May/June२०७१/2014 30000 ₩
आषाढ, June/July२०७१/2014 30000 ₩
२०७०/२०७१ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग हुन गएको 310,000 ₩ र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 27,555 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
 श्रावन, July/August२०७१/20141100 Rs.
 भाद्र, August/September२०७१/20141100 Rs.
अस्विन, September/Octebor२०७१/20141100 Rs.
कार्तिक, Octebor/November२०७१/20141100 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७१/201425000 ₩
 पौष, December/january२०७१/201525000 ₩
माघ, january/february२०७१/201525000 ₩
फाल्गुन, february/march२०७१/201525000 ₩
चैत्र, march/April२०७१/201520000 ₩
बैसाख, April/May२०७२/201520000 ₩
जेष्ठ, May/June२०७२/201520000 ₩
आषाढ, June/July२०७२/201520000 ₩
२०७१/२०७२ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग हुन गएको 180,000 ₩ र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 16,000 हुन गएको थियो ।
दक्षिण कोरियाबाट संस्थाको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेर योगदान पुर्याउदै आउनु भएको ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७२/2015 20000 ₩
 भाद्र, August/September२०७२/2015 20000 ₩
अस्विन, September/October२०७२/2015 20000 ₩
 कार्तिक, October/November२०७२/2015 20000 ₩
मङ्सिर, November/December २०७२/2015 25000 ₩
पौष, December/january २०७२/2016 25000 ₩
माघ, january/february २०७२/2016 25000 ₩
फाल्गुन, february/march २०७२/2016 25000 ₩
चैत्र, march/April २०७२/2016 25000 ₩
बैसाख, April/May २०७३/2016 25000 ₩
जेष्ठ, May/June २०७३/2016 25000 ₩
आषाढ, June/July २०७३/2016 25000 ₩
२०७२/२०७३ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग हुन गएको 280,000 ₩ र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 24,888 हुन गएको थियो ।
सेवक नेपालद्वारा संचालित बालगृह निर्माण सहयोग अभियान (२०७३) मा 500,000 ₩ सहयोग गर्नु भएकोमा त्यसको नेपाली रु. 45,045 भएको थियो ।
दक्षिण कोरियाबाट संस्थाको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेर योगदान पुर्याउदै आउनु भएको ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७३/201625000 ₩
भाद्र, August/September२०७३/201625000 ₩
अस्विन, September/October२०७३/201625000 ₩
कार्तिक, October/November२०७३/201625000 ₩
मङ्सिर, November/December२०७३/201625000 ₩
पौष, December/january२०७३/201720500 ₩
माघ,  january/february२०७३/201720500 ₩
फाल्गुन, february/March२०७३/201720500 ₩
चैत्र, March/April२०७३/201720500 ₩
बैसाख, April/May२०७४/201720500 ₩
जेष्ठ, May/June२०७४/201720500 ₩
आषाढ, June/July२०७४/201720500 ₩
२०७३/२०७४ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग हुन गएको 268,500 ₩ र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 25,595 हुन गएको थियो ।
दक्षिण कोरियाबाट संस्थाको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेर योगदान पुर्याउदै आउनु भएको ।
Month ofYearDonation amount
 श्रावन, /July/August २०७४/2017 20500 ₩
 भाद्र, August/September २०७४/2017 20500 ₩
अस्विन, September/Octebor २०७४/2017 20500 ₩
कार्तिक, Octebor/November२०७४/201720000 ₩
मङ्सिर, November/December२०७४/201720000 ₩
 पौष, December/january२०७४/201820000 ₩
माघ, january/february२०७४/201820000 ₩
फाल्गुन, february/march२०७४/201820000 ₩
चैत्र, March/April२०७४/201820000 ₩
बैसाख, April/May२०७५/201820000 ₩
जेष्ठ, May/June२०७५/201820000 ₩
आषाढ, June/July२०७५/201820000 ₩
२०७४/२०७५ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग हुन गएको 241,500 ₩ र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 23,021 हुन गएको थियो ।
दक्षिण कोरियाबाट संस्थाको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेर योगदान पुर्याउदै आउनु भएको ।
Month ofYearDonation amount
 श्रावन, /July/August२०७५/201820000 ₩
 भाद्र, August/September२०७५/201820000 ₩
अस्विन, September/Octebor२०७५/201820000 ₩
कार्तिक, Octebor/November२०७५/201820000 ₩
मङ्सिर, November/December२०७५/201820000 ₩
 पौष, December/january२०७५/201920000 ₩
माघ, january/february२०७५/201920000 ₩
फाल्गुन, february/march२०७५/201920000 ₩
चैत्र, March/April२०७५/201920000 ₩
बैसाख, April/May२०७६/20191,000 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७६/20191,000 Rs.
आषाढ, June/July२०७६/20191,000 Rs.
२०७५/२०७६ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग हुन गएको 180,000 ₩ र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 17,159+3,000= 20,159 हुन गएको थियो ।
दक्षिण कोरियाबाट संस्थाको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेर योगदान पुर्याउदै आउनु भएको ।
Month ofYearDonation amount
 श्रावन, /July/August२०७६/20191,000 Rs.
 भाद्र, August/September२०७६/20191,000 Rs.
अस्विन, September/Octebor२०७६/20191,000 Rs.
कार्तिक, Octebor/November२०७६/20191,000 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७६/20191,000 Rs.
 पौष, December/january२०७६/20201,000 Rs.
माघ, january/february२०७६/20201,000 Rs.
फाल्गुन, february/march२०७६/20201,000 Rs.
चैत्र, March/April२०७६/20201,000 Rs.
बैसाख, April/May २०७७/2020 500 Rs.
जेष्ठ, May/June २०७७/2020 500 Rs.
आषाढ, June/July २०७७/2020 500 Rs.
* संस्थाले चालु गरेको अनाथ बालबालिकाहरुको लागि आवास निर्माण सहयोग अभियान (२०७६) मा दोश्रो पटक रु. 5,1000 । (एकाउन्न हजार) सहयोग प्राप्त ।
२०७६/२०७७ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग रु. 10,500 हुन गएको थियो ।
* सेवक नेपाल द्वारा संचालित बालगृहको लागि  रु. ४,५४० को ५ थान भित्ते घडि, १ थान सेकेन्डह्याण्ड कम्प्युटर तथा १ थान मनिटर प्रदान ।
Month ofYearDonation amount
 श्रावन, /July/August२०७७/2020500 Rs.
 भाद्र, August/September२०७७/2020500 Rs.
अस्विन, September/Octebor२०७७/2020500 Rs.
कार्तिक, Octebor/November२०७७/2020500 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७७/2020500 Rs.
 पौष, December/january२०७७/2020500 Rs.
माघ, january/february२०७७/2020500 Rs.
फाल्गुन, february/march२०७७/2020500 Rs.
चैत्र, March/April२०७७/2020500 Rs.
बैसाख, April/May२०७८/2021 
जेष्ठ, May/June२०७८/2021 
आषाढ, June/July२०७८/2021 
ध्यौसी-भैलो कार्यक्रम मार्फत सेवक नेपालको बालगृह निर्माणार्थ सहयोग अभियानमा यहाँ लगाएत यहाँले आफ्नो छरछिमेकको तर्फबाट रु. 18,335 रकम संकलन गराउनु भएको ।
कार्यसमिति सदस्यमा रहेर सकृयरुपमा योगदान पुर्याउँदै आउनु भएको ।
सहयोग गर्नको लागि तलको लिङ्क मार्फत भित्र जानुहोस् अथवा सिधै बैंकबाट जम्मा गर्न सक्नु हुनेछ ।
E-sewa लिङ्कhttps://esewa.com.np/#/home
Khalti लिङ्कhttps://khalti.com/
Connect Ips https://connectips.com/

Bank Detail

Global IME bank Limited (chabahil)

Account Holder’s NameSewak Nepal
Account Number3701010000381
Contact Number9861679228