अबिभावक बिहिन बालबालिकाहरुको खोजी उदार तथा दिगो संरक्षण हाम्रो अभियान

देबलाल तिमल्सिना

देबलाल तिमल्सिना

ठेगाना चौरी देउराली गाउपालिका-४, काभ्रे
Email
सम्पर्क 98510-43162
आबद्द मिति 12- September-2017/ २०७४ भाद्र २७
सदस्यता नम्बर ५८

उहाँले गर्नुभएको सहयोग विवरण:

Month ofYearDonation amount
भाद्र, August/September२०७४/2017 500 Rs.
अस्विन, September/October२०७४/2017 500 Rs.
कार्तिक, October/November२०७४/2017 500 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७४/2017 500 Rs.
पौष, December/Januarry२०७४/2018 500 Rs.
माघ, January/Februarry२०७४/2018 500 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७४/2018 500 Rs.
चैत्र, March/April२०७४/2018 500 Rs.
बैसाख, April/may२०७५/2018 500 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७५/2018 500 Rs.
आषाढ, June/July२०७५/2018 500 Rs.
२०७४/२०७५ मा यहाँबाट रु. 5,500 सहयोग प्राप्त हुन गएको हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७५/2018 500 Rs.
भाद्र, August/September२०७५/2018 500 Rs.
अस्विन, September/October२०७५/2018 500 Rs.
कार्तिक, October/November२०७५/2018 500 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७५/2018 500 Rs.
पौष, December/Januarry२०७५/2019 500 Rs.
माघ, January/Februarry२०७५/2019 500 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७५/2019 500 Rs.
चैत्र, March/April२०७५/2019 500 Rs.
बैसाख, April/may२०७६/2019 500 Rs.
जेष्ठ, May/June २०७६/2019 500 Rs.
आषाढ, June/July२०७६/2019 500 Rs.
२०७५/२०७६ मा यहाँबाट रु. 6,000 सहयोग प्राप्त हुन गएको हुन गएको थियो ।
सेवक नेपालद्वारा संचालित बालगृह निर्माण सहयोग अभियान (२०७६) मा रु. 25,000 सहयोग गर्नु भएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August २०७६/2019 500 Rs.
भाद्र, August/September२०७६/2019 500 Rs.
अस्विन, September/October२०७६/2019 500 Rs.
कार्तिक, October/November२०७६/2019 500 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७६/2019 500 Rs.
पौष, December/Januarry२०७६/2020 500 Rs.
माघ, January/Februarry२०७६/2020 500 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७६/2020 500 Rs.
चैत्र, March/April२०७६/2020 500 Rs.
बैसाख, April/may२०७७/2020 500 Rs.
जेष्ठ, May/June २०७७/2020 500 Rs.
आषाढ, June/July२०७७/2020 500 Rs.
२०७६/२०७७ मा यहाँबाट रु. 6,000 सहयोग प्राप्त हुन गएको थियो ।
सेवक नेपालद्वारा संचालित बालगृहमा २६ थान पर्दा (रु. 15,000) बरोबरको सहयोग प्रदान गर्नु भएको । 
कार्यसमितिको सदस्यमा रहेर योगदान पुर्याउनु भएको ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August २०७७/2020 500 Rs.
भाद्र, August/September २०७७/2020 500 Rs.
अस्विन, September/October २०७७/2020 500 Rs.
कार्तिक, October/November२०७७/2020 500 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७७/2020 500 Rs.
पौष, December/Januarry२०७७/2021 500 Rs.
माघ, January/Februarry२०७७/2021 500 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७७/2021 500 Rs.
चैत्र, March/April२०७७/2021 500 Rs.
बैसाख, April/may२०७८/2021 500 Rs.
जेष्ठ, May/June २०७८/2021 500 Rs.
आषाढ, June/July २०७८/2021 500 Rs.
२०७७/२०७८ मा यहाँबाट रु. 6,000 सहयोग प्राप्त हुन गएको हुन गएको थियो ।
कार्यसमितिको सदस्यमा रहेर योगदान पुर्याउनु भएको ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August २०७८/2021 500 Rs.
भाद्र, August/September २०७८/2021 500 Rs.
अस्विन, September/October २०७८/2021 500 Rs.
कार्तिक, October/November २०७८/2021  500 Rs.
मङ्सिर, November/December २०७८/2021
पौष, December/Januarry २०७८/2022
माघ, January/Februarry २०७८/2022  
फाल्गुन, February/March २०७८/2022  
चैत्र, March/April २०७८/2022  
बैसाख, April/may २०७९/2022  
जेष्ठ, May/June २०७९/2022
आषाढ, June/July २०७९/2022
बालगृह निर्माण सहयोगार्थ सेवक नेपालद्वारा आयोजित ध्यौसी-भैलो सास्कृतिक कार्यक्रममा रु. 16,390 सहयोग प्रदान गर्नु भएको ।
कार्यसमितिको सदस्यमा रहेर योगदान पुर्याउनु भएको ।
सहयोग गर्नको लागि तलको लिङ्क मार्फत भित्र जानुहोस् अथवा सिधै बैंकबाट जम्मा गर्न सक्नु हुनेछ ।
E-sewa लिङ्कhttps://esewa.com.np/#/home
Khalti लिङ्कhttps://khalti.com/
Connect Ips https://connectips.com/

Bank Detail

Global IME bank Limited (chabahil)

Account Holder’s NameSewak Nepal
Account Number3701010000381
Contact Number9861679228