अबिभावक बिहिन बालबालिकाहरुको खोजी उदार तथा दिगो संरक्षण हाम्रो अभियान

ब्यासमुनि अधिकारी

ब्यासमुनि अधिकारी

ठेगाना कागेस्वरी मनहरा-१३,काठमाडौं
Email byashadhikari@gmail.com
सम्पर्क +457-131-5950
आबद्द मिति २०७० पौष १७
सदस्यता नम्बर

उहाँले गर्नुभएको सहयोग विवरण:

Month ofYearDonation amount
पौष, December/January२०७०/201430000 ₩
माघ, January/February२०७०/201430000 ₩
फाल्गुन, February/March२०७०/201430000 ₩
चैत्र, March/April२०७०/201430000 ₩
बैसाख, April/May२०७१/201430000 ₩
जेष्ठ, May/June२०७१/201430000 ₩
आषाढ, June/July२०७१/201432000 ₩
२०७०/२०७१ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग हुन गएको 210,000 ₩ र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 18,666 हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७१/201430000 ₩
भाद्र, August/September२०७१/201430000 ₩
अस्विन, September/October२०७१/201430000 ₩
कार्तिक, October/November२०७१/201430000 ₩
मङ्सिर, November/December२०७१/201430000 ₩
पौष, December/Januarry२०७१/201530000 ₩
माघ, January/Februarry२०७१/201530000 ₩
 फाल्गुन, february/March२०७१/201530000 ₩
चैत्र, March/April२०७१/201530000 ₩
बैसाख, April/may२०७२/201530000 ₩
जेष्ठ, May/June२०७२/201532000 ₩
आषाढ, June/July२०७२/201530000 ₩
२०७/२०७२ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग हुन गएको 360,000 ₩ हुन पुगेको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 32,000 हुन गयको थियो l
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August २०७२/2015 30000 ₩
भाद्र, August/september २०७२/2015 30000 ₩
अस्विन, September/October२०७२/2015500 Rs.
कार्तिक, October/November२०७२/2015500 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७२/2015500 Rs.
पौष, December/Januarry२०७२/2016500 Rs.
माघ, January/Februarry२०७२/2016500 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७२/2016500 Rs.
चैत्र, March/April२०७२/201630000 ₩
बैसाख, April/may२०७३/201630000 ₩
जेष्ठ, May/June२०७३/201630000 ₩
आषाढ, June/July२०७३/201630000 ₩
२०७२/२०७३ मा यहाँबाट प्राप्त हुन गएको 180,000 ₩ र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 16,000+3,000=19,000 हुन गएको थियो ।
आवास निर्माण सहयोग अभियानमा 3,00,000 ₩ सहयोग गर्नु भएकोमा त्यसलाई नेपालि रुपैयामा कन्भर्ट गर्दा रु. 27,027 हुन गएको थियो l
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August २०७३/2016 30000 ₩
भाद्र, August/September२०७३/2016 500 Rs.
अस्विन, September/October२०७३/2016 500 Rs.
कार्तिक, October/November२०७३/2016 500 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७३/2016 500 Rs.
पौष, December/January२०७३/2017 500 Rs.
माघ, january/February२०७३/2017 500 Rs.
फाल्गुन,  February/March२०७३/2017 500 Rs.
चैत्र, March/April२०७३/2017 500 Rs.
बैशाख, April/May२०७४/2017 500 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७४/2017 500 Rs.
आषाढ, June/July२०७४/2017 500 Rs.
२०७३/२०७४ मा यहाँबाट प्राप्त हुन गएको 30,000 ₩ र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 2,859+5,500=8,359 हुन गएको थियो ।
श्रावन, July/August२०७४/2017 500 Rs.
 भाद्र, August/September२०७४/2017 500 Rs.
 अस्विन, September/October२०७४/2017 500 Rs.
 कार्तिक, October/November२०७४/2017 500 Rs.
 मङ्सिर, November/December२०७४/2017 500 Rs.
 पौष, December/January२०७४/2018 500 Rs.
 माघ, january/February२०७४/2018 500 Rs.
फाल्गुन,  February/March२०७४/2018 500 Rs.
 चैत्र, March/April२०७४/2018 500 Rs.
 बैशाख, April/May२०७५/2018 500 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७५/2018 500 Rs.
 आषाढ, June/July२०७५/2018 500 Rs.
 श्रावन, July/August२०७५/2018 500 Rs.
 भाद्र, August/September२०७५/2018 
सहयोग गर्नको लागि तलको लिङ्क मार्फत भित्र जानुहोस् अथवा सिधै बैंकबाट जम्मा गर्न सक्नु हुनेछ ।
E-sewa लिङ्कhttps://esewa.com.np/#/home
Khalti लिङ्कhttps://khalti.com/
Connect Ips https://connectips.com/

Bank Detail

Global IME bank Limited (chabahil)

Account Holder’s NameSewak Nepal
Account Number3701010000381
Contact Number9861679228