अबिभावक बिहिन बालबालिकाहरुको खोजी उदार तथा दिगो संरक्षण हाम्रो अभियान

बुद्दी बहादुर शिवभक्ती (कृष्ण)

बुद्दी बहादुर शिवभक्ती (कृष्ण)

ठेगाना चौरिदेउराली गाउँपालिका-५, काभ्रे
Email
सम्पर्क 9861-722725
आबद्द मिति 17-February-2016/२०७२ फागुन  ११
सदस्यता नम्बर ४५

उहाँले गर्नुभएको सहयोग विवरण:

Month ofYearDonation amount
फाल्गुन, February/March२०७२/20161500 Rs.
चैत्र, March/April२०७२/20161500 Rs.
बैसाख, April/May२०७३/20161500 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७३/20161500 Rs.
आषाढ, June/July२०७३/20161500 Rs.
२०७२/२०७३ मा यहाँबाट रु. 7,500 प्राप्त हुन गएको थियो ।
सेवक नेपालद्वारा संचालित बालगृह निर्माण सहयोग अभियान (२०७३) मा रु.10,000 सहयोग गर्नु भएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August २०७३/2016 1500 Rs.
भाद्र, August/september२०७३/20161500 Rs.
अस्विन, September/October२०७३/20161500 Rs.
कार्तिक, October/November२०७३/2016 500 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७३/2017 500 Rs.
पौष, December/Januarry२०७३/2017 500 Rs.
माघ, January/Februarry२०७३/2017 500 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७३/2017 500 Rs.
चैत्र, March/April२०७३/2017 500 Rs.
बैसाख, April/may२०७४/2017 500 Rs.
जेष्ठ, May/June २०७४/2017 500 Rs.
आषाढ, June/July२०७४/2017  500 Rs.
२०७३/२०७४ मा यहाँबाट रु. 9,000 प्राप्त हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August २०७४/2017 500 Rs.
भाद्र, August/september२०७४/2017 500 Rs.
अस्विन, September/October२०७४/2017 500 Rs.
कार्तिक, October/November२०७४/2017 500 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७४/2017 500 Rs.
पौष, December/Januarry२०७४/2018 500 Rs.
माघ, January/Februarry२०७४/2018 500 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७४/2018 500 Rs.
चैत्र, March/April२०७४/2018 500 Rs.
बैसाख, April/may२०७५/2018 500 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७५/2018 500 Rs.
आषाढ, June/July२०७५/2018 500 Rs.
२०७४/२०७५ मा यहाँबाट रु. 6,000 प्राप्त हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७५/2018 500 Rs.
भाद्र, August/September२०७५/2018 500 Rs.
अस्विन, September/October२०७५/2018 500 Rs.
कार्तिक, October/November२०७५/2018 500 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७५/2018 500 Rs.
पौष, December/Januarry२०७५/2019 500 Rs.
माघ, January/February२०७५/2019 500 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७५/2019 500 Rs.
चैत्र, March/April२०७५/2019 500 Rs.
बैशाख, April/May२०७६/2019 500 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७६/2019 500 Rs.
आषाढ, June/July२०७६/2019 500 Rs.
२०७५/२०७६ मा यहाँबाट रु. 6,000 प्राप्त हुन गएको थियो ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७६/2019500 Rs.
भाद्र, August/September२०७६/2019500 Rs.
अस्विन, September/October२०७६/2019500 Rs.
कार्तिक, October/November२०७६/2019500 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७६/2019500 Rs.
पौष, December/Januarry२०७६/2020500 Rs.
माघ, January/February २०७६/2020 500 Rs.
फाल्गुन, February/March २०७६/2020 500 Rs.
चैत्र, March/April २०७६/2020 500 Rs.
बैशाख, April/May २०७७/2020 500 Rs.
जेष्ठ, May/June २०७७/2020 500 Rs.
आषाढ, June/July २०७७/2020 500 Rs.
२०७६/२०७७ मा यहाँबाट रु. 6,000 प्राप्त हुन गएको थियो ।
सेवक नेपालद्वारा संचालित बालगृह निर्माण सहयोग अभियान (२०७६) मा रु. 25,555 सहयोग गर्नु भएको थियो ।
सेवक नेपालद्वारा संचालित बालगृहका नानिबाबुहरुको लागि १२ जोर जुत्ता (रु. 5,000) बराबरको सहयोग गर्नु भएको । 
कार्यसमिति सदस्यमा रही सकृयरुपमा योगदान पुर्याउँदै आउनु भएको ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August २०७७/2020500 Rs.
भाद्र, August/September २०७७/2020 500 Rs.
अस्विन, September/October २०७७/2020 500 Rs.
कार्तिक, October/November २०७७/2020 500 Rs.
मङ्सिर, November/December २०७७/2020 500 Rs.
पौष, December/Januarry २०७७/2021 500 Rs.
माघ, January/February २०७७/2021 500 Rs.
फाल्गुन, February/March २०७७/2021 500 Rs.
चैत्र, March/April २०७७/2021 500 Rs.
बैशाख, April/May २०७८/2021 500 Rs.
जेष्ठ, May/June २०७८/2021 500 Rs.
आषाढ, June/July २०७८/2021 500 Rs.
२०७७/२०७८ मा यहाँबाट रु. 6,000 प्राप्त हुन गएको थियो ।
कार्यसमिति सदस्यमा रही रहेर सकृयरुपमा योगदान पुर्याउँदै आउनु भएको ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August २०७८/2021 500 Rs.
भाद्र, August/September २०७८/2021
अस्विन, September/October २०७८/2021
कार्तिक, October/November २०७८/2021
मङ्सिर, November/December २०७८/2021
पौष, December/Januarry २०७८/2022
माघ, January/February २०७८/2022
फाल्गुन, February/March २०७८/2022
चैत्र, March/April २०७८/2022
बैशाख, April/May २०७९/2022
जेष्ठ, May/June २०७९/2022
आषाढ, June/July २०७९/2022
बालगृह निर्माण सहयोगार्थ सेवक नेपालद्वारा आयोजित ध्यौसी-भैलो सास्कृतिक कार्यक्रममा रु. 14,435 सहयोग प्रदान गर्नु भएको ।
कार्यसमिति सदस्यमा रहेर सकृयरुपमा योगदान पुर्याउँदै आउनु भएको ।
सहयोग गर्नको लागि तलको लिङ्क मार्फत भित्र जानुहोस् अथवा सिधै बैंकबाट जम्मा गर्न सक्नु हुनेछ ।
E-sewa लिङ्कhttps://esewa.com.np/#/home
Khalti लिङ्कhttps://khalti.com/
Connect Ips https://connectips.com/

Bank Detail

Global IME bank Limited (chabahil)

Account Holder’s NameSewak Nepal
Account Number3701010000381
Contact Number9861679228